Psykisk hälsa

När något händer i familjen

Innehållet gäller Kronoberg

När någon i familjen eller annan närstående blir sjuk eller har problem påverkar detta barnet och vardagen. Barn och ungdomar har rätt till information och stöd.

Aktuella artiklar

För dig som barn som har en närstående med problem

Att ha en person i sin familj eller i sin närhet som har en sjukdom, som missbrukar, är omhändertagen eller har dött kan vara jobbigt, men du är inte ensam. Det finns information, råd och stöd att få. Om en person i din familj eller i din närhet blir sjuk, börjar missbruka, blir omhändertagen eller dör förändras mycket. En del barn och ungdomar behöver få träffa någon att prata med och få svar på frågor. Vad var det som hände? Vad är okej att känna? För en del barn och ungdomar kan det vara viktigt med stöd och tröst, andra känner att de klarar sig själva. Det är aldrig ditt fel! Du har rätt att få den information och det stöd som du behöver för att hantera din speciella situation.

För viktiga vuxna runt barnet

När någon i familjen eller annan närstående blir sjuk påverkar detta barnet och vardagen. Barn och ungdomar har rätt till information och stöd för att kunna förstå och hantera sin vardag på ett bra sätt samt för att det som har inträffat inte ska påverka deras hälsa negativt.

Till toppen av sidan