För dig som barn som har en närstående med problem

När någon nära dig har en allvarlig eller långvarig sjukdom

Innehållet gäller Kronoberg

Att leva nära någon som har en allvarlig eller långvarig sjukdom kan påverka livet på olika sätt. Ibland kan det vara jobbigt eller svårt. Ibland kan behandling och mediciner få en att må sämre ett tag. Allvarliga och långvariga sjukdomar kan påverka ens humör, känslor, ork och lust. Det finns många olika sorters allvarliga och långvariga sjukdomar, och olika personer kan påverkas på olika sätt. Det är aldrig ditt fel att någon nära dig har en allvarlig eller långvarig sjukdom. Du har rätt att må bra och få någon att prata med om du behöver det. Det finns hjälp att få, du är inte ensam.

Vad är en allvarlig eller långvarig sjukdom?

En allvarlig sjukdom är när en person har drabbats av en sjukdom och skada som vanligtvis inte går över inom ett halvår, trots att man har fått medicin eller behandling. Det kan även vara en omfattande funktionsnedsättning som gör att kroppen inte fungerar som den ska och riskerar att göra personen sjukare över tid. Allvarliga sjukdomar kan kräva mycket behandling, medan mindre allvarliga sjukdomar kan bli bättre genom behandling och leda till att personen blir frisk.

En långvarig sjukdom kallas även en kronisk sjukdom och man har sjukdomen hela livet eller under en mycket lång tid. Många kroniska sjukdomar kan behandlas men alla kan inte botas.  Många av de långvariga (kroniska) sjukdomarna har ”skov”, det innebär att man under långa perioder kan känna sig helt frisk och fungera som vanligt, medan sjukdomen under andra perioder blir mycket värre och påverkar vardagslivet. 

Här på 1177 kan du söka efter information om allvarliga och långvariga sjukdomar. 

Det är aldrig ditt fel att någon i din familj har en allvarlig eller långvarig sjukdom! Du har rätt att få den information och det stöd du behöver för att hantera din speciella situation, läs mer om hur du kan få hjälp här.

Hur påverkar det dig?

Om någon i din närhet har en allvarlig eller långvarig sjukdom kan du som barn påverkas på olika sätt:

Känna sig rädd eller otrygg och kanske ha svårt att lita på den vuxne

När en familjemedlem har en allvarlig eller långvarig sjukdom kan det påverka vardagen. Om det är en väldigt allvarlig eller långvarig sjukdom kan det skapa en oro för hur familjen ska klara sig och hur barnets/ungdomens familj ska kunna ta hand om hen. Sådana här saker kan göra att barn och ungdomar kan känna sig rädda eller otrygga.

Känna oro

När någon i familjen har en allvarlig eller långvarig sjukdom kan barn och ungdomar oroa sig för hur det ska gå för familjemedlemmen. En del får ont i magen eller huvudvärk. Oron över familjemedlemmen kan också göra att man inte vågar lämna personen ensam, och får svårt att gå till skolan.

Känna skuld eller skam

Barn och ungdomar tror ibland att det är deras fel när någon i familjen har en allvarlig eller långvarig sjukdom. (Det är aldrig ditt fel!). En del barn och ungdomar reagerar genom att göra mycket av sysslorna i hemmet och ta ansvar för familjen. Andra försöker att inte störa, de vill inte ta för stor plats eller vara bråkiga. 

Det finns barn och ungdomar som inte vill berätta för andra om att en familjemedlem har en allvarlig eller långvarig sjukdom. De kan låta bli att ta hem kompisar och försöker hindra den som är sjuk att komma till skolan eller fritidsaktiviteten.

Känna ansvar

Barn och ungdomar kan ta på sig för stort ansvar genom att ta hand om både sig själv, sina syskon och sin förälder/sina föräldrar. Självklart ska man hjälpa till hemma men det måste vara lagom mycket för ens ålder.

Det är aldrig ditt fel att någon i din familj har en allvarlig eller långvarig sjukdom! Du har rätt att få den information och det stöd du behöver för att hantera din speciella situation, läs mer om hur du kan få hjälp här.

Dina rättigheter

Du har rätt att må så bra som möjligt och få hjälp att må bättre om du mår dåligt.

Du har rätt att få information och råd. Om ditt syskon, din förälder eller annan person i din närhet har en allvarlig eller långvarig sjukdom har du rätt att få träffa någon och prata med för att få svar på dina frågor. Personalen ska förklara för dig på ett sätt som du förstår. Om du undrar över något får du alltid fråga.

Du har rätt att få stöd. Om du mår dåligt för att ditt syskon, din förälder eller annan person i din närhet har en allvarlig eller långvarig sjukdom har du rätt att få hjälp och behöver inte klara det på egen hand.

Patientlagen ger dig rätt att få information, råd och stöd när någon i familjen eller annan närstående har en allvarlig eller långvarig sjukdom.

Det är aldrig ditt fel att någon i din familj har en allvarlig eller långvarig sjukdom! Du har rätt att få den information och det stöd du behöver för att hantera din speciella situation, läs mer om hur du kan få hjälp här.

Orosanmälan

Alla som arbetar i vården arbetar för barnets bästa. Ibland kan föräldrars sjukdom påverka hur de är som föräldrar och hur de klarar av att ta hand om sitt barn. Om vi är oroliga för hur du har det hemma har vi ett ansvar att informera socialtjänsten om din situation så att du och din familj kan få hjälp och stöd.

Det sätt vi informerar socialtjänsten när vi är oroliga för din situation kallas en orosanmälan och handlar om att vi vill att socialtjänsten ska se om de kan hjälpa dig och din familj. Du kan även själv kontakta socialtjänsten och berätta om din hemsituation.

Här kan du läsa vad socialtjänsten kan hjälpa dig och din familj med: Koll på soc

Det är aldrig ditt fel att någon i din familj har en allvarlig eller långvarig sjukdom! Du har rätt att få den information och det stöd du behöver för att hantera din speciella situation, läs mer här.

Här kan du få hjälp

Om du har en familjemedlem eller annan närstående person som har en allvarlig eller långvarig sjukdom kan du få prata med någon som kan ge dig svar på dina frågor och hjälp om du mår dåligt:

När du själv behöver någon att prata med

Barn och ungdomshälsan – Hit kan du vända dig för att få hjälp att må bättre. Barn och ungdomshälsan arbetar med familjer och barn mellan 6-18 år. Vi träffar barn, ungdomar och föräldrar antingen tillsammans eller var för sig när det finns behov av att prata om tankar, känslor och beteenden och att söka lösningar på upplevda problem. 

När du vill veta mer om sjukdomar

Du kan hitta mycket information om olika sjukdomar på www.1177.se. Det går även bra att ringa dem på 1177. Det finns dessutom en möjlighet att skriva anonyma frågor om sjukdomar här.

När någon i din familj eller i din närhet får vård

Om någon i din familj eller din närhet får vård ska de som arbetar där svara på dina frågor om sjukdomen. Du kan tillsammans med din familjemedlem fråga efter någon som kan ge dig mer information. Det går även bra att ringa till vårdavdelningen eller vårdkliniken för att beställa tid för ett samtal. Du kan söka efter kontaktinformation här.

Det är aldrig ditt fel att någon i din familj har en allvarlig eller långvarig sjukdom! Du har rätt att få den information och det stöd du behöver för att hantera din speciella situation.

När en vuxen i familjen inte mår bra – En webbsida där hälso- och sjukvården har samlat olika sätt som du kan få hjälp på när en vuxen i familjen inte mår bra. 

När någon i familjen eller nära dig får cancer – Här hittar du information som handlar om din situation som närstående till någon med cancer. 

Anhörigjouren – länkar till olika organisationer som kan ge stöd.

BRIS – Barnets rätt i samhället är en organisation som finns till för barn och ungdomar som vill ha någon att prata med om det jobbiga som händer i ens liv. Det går att ringa och mejla till BRIS samt att chatta med BRIS och andra barn och ungdomar i liknande situationer.

Till toppen av sidan