Hand- och plastikkirurgisk klinik


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Av/omboka tid

  • Beställa journalkopior

  • Egen vårdbegäran

  • Förlänga sjukskrivning

  • Förnya recept

  • Kontakta mig

Telefonnummer och Öppettider

090-785 91 35
Telefontid idag:
07:45–15:15 Återuppringning
Öppet idag:
08–16

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-tor 07:45–15:15 Återuppringning
Fre 07:45–11 Återuppringning
Öppettider:
Mån-fre 08–16

ADRESS

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus,90185 Umeå
Län, kommun
Västerbottens län, Umeå
Postadress
90185 Umeå

Vårt utbud

Välkommen till hand- och plastikkirurgisk klinik! Här har vi följande utbud.

Du kan också logga in i våra e-tjänster

Mottagning

Hand- och plastikkirurgmottagningen finns vid målpunkt B, våningsplan 6, och bedriver planerad verksamhet med nybesök och återbesök samt jourverksamhet dagtid.

I Västerbotten finns möjlighet att göra en egen vårdbegäran på de öppna specialistmottagningar som inte kräver remiss.

Läs mer om egen vårdbegäran här

Mottagningen är öppen måndag till fredag klockan 8.00–16.00

För medicinsk rådgivning kontakta sköterska på mottagningen
Telefon: 090-785 91 36

För remissfrågor, ombokningar av mottagningsbesök, recept och sjukskrivning kontakta sekreterare

Telefon: 090-785 91 35

Du kan också logga in i våra e-tjänster

Handkirurgi

Vi tar hand om svårare skador på händernas skelett, leder, senor, nerver och blodkärl samt resttillstånd efter sådana skador. Lindrigare skador kan ofta tas omhand av distriktsläkare, ortopeder eller kirurger.

Vi sköter även hand- och armproblem som uppstår pga reumatiska sjukdomar, nervtillklämningar, artros, tumörer, medfödda tillstånd och förlossningsskador.

Förutom vår mottagnings- och operationsverksamhet bedriver vi konsultationsverksamhet vid bland annat barnhabiliteringen i regionen och neurorehab.

Alla handkirurgiska ingrepp som utförs vid Norrlands universitetssjukhus registreras i det nationella kvalitetsregistret för handkirurgi, HAKIR

Länk till kvalitetsregistret HAKIR

 

Plastikkirurgi

Plastikkirurgi är en teknikspecialitet med kompetens att kirurgiskt lösa problem inom ett stort spektrum av diagnoser eller tillstånd. Inom offentlig vård omfattar plastikkirurgi enbart rekonstruktiv kirurgi med målsättningen att normalisera kroppens utseende och/eller funktion hos patienter i alla åldersgrupper.

Vi behandlar:

Missbildningar: framförallt läpp-käk-gomspaltkirurgi

Tumörer och tumörrelaterade tillstånd: till exempel olika former av hudcancer, rekonstruktion efter huvud- och halscancer eller annan cancer i hud och mjukdelar inklusive rekonstruktion efter bröstcancer.

Trauma: brännskador upp till cirka 20 procent, mjukdelsskador, efter till exempel trafikolyckor, i samarbete med andra kliniker. Rekonstruktioner efter brännskador och andra skador

Viktförändringar: bukplastik efter massiv viktnedgång, arm- eller lårplastik vid funktionella besvär.

Övriga sjukdomar/tillstånd med funktionella besvär: till exempel reduktion av tung byst, operation av trycksår och bensår, resttillstånd efter ansiktsförlamning och resttillstånd efter infektioner.

 

Handrehabilitering

På rehabiliteringsenheten bedömer arbetsterapeut och sjukgymnast patientens hand-armfunktion samt aktivitetsförmåga.

Patienterna kommer till oss direkt via läkare på vår mottagning eller vårdavdelning. Vi har även ett samarbete med kollegor på hälsocentraler i länet och länsdelssjukhus i norra sjukvårdsregionen.

Oftast räcker det med några besök på rehabenheten, men i vissa fall behövs en intensivare rehabilitering. Det finns då möjlighet, för patienter som har långt att resa, att bo på Hotell Björken. Hotellbokning sköts av personal på kliniken.

Stort ansvar läggs på patienten när det gäller den dagliga träningen.

Behandlingsinsatserna består av rörelse- och aktivitetsträning, svullnadsbehandling, smärtbehandling, känselträning, desensibilitetsträning av överkänslig hud, styrketräning samt ortosbehandling.

Telefon: 090-785 91 37

Du kan också logga in i våra e-tjänster

 

Skador på plexus brachialis – vuxna och förlossningsskador

Behandling av skador på plexus brachialis, nerverna till hand och arm, är ett profilområde för Norrlands universitetssjukhus. Kliniken har från 2016 ett rikssjukvårdsuppdrag, där vårt plexusteam behandlar patienter från hela landet med sådana skador. Patienterna behandlas antingen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå eller vid Södersjukhuset i Stockholm.

Skadorna är som regel slitskador mot nerverna i nack- eller skulderregionen och kan uppstå vid en trafikolycka, vid sårskador i nacke eller skuldra eller hos barn vid en svår förlossning.

Teamet består av handkirurg, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och undersköterska. Vid behov knyter vi också andra specialister till teamet.

Patienterna opereras på Norrlands universitetssjukhus och följs upp av vårt team, antingen i Umeå eller hos våra samarbetspartner i Malmö, Göteborg eller Örebro.

Kontakt plexuskoordinator 070-361 94 26

Profilområdet Behandling av plexus brachialisskador

Rikssjukvård av plexus brachialisskador vid Norrlands universitetssjukhus 

Du kan också logga in i våra e-tjänster

Läpp-käk-gomspalt

Vid Norrlands universitetssjukhus finns regionteamet för läpp-käk-gomspalt. Alla barn med spalt i läpp-käke- och/eller gom får vården för sin spalt planerad och koordinerad via läpp-käk-gomspaltteamet.

Kirurgin utförs på Norrlands universitetssjukhus. Teamets mål är att få kontakt med alla föräldrar till barn med läpp-käk- och/eller gomspalt inom en vecka efter barnets födelse. Teamet består av plastikkirurg, sjuksköterska, käkortoped, käkkirurg, tandsköterska, logoped. Andra specialister knyts till teamet vid behov.

Kontaktperson och teamkoordinator nås på telefon 090-785 33 96. Om du möts av telefonsvarare: lämna ett meddelande så ringer koordinatorn upp.

Mer information finns i vårdprogrammet och föräldrainformationen nedan.

Läpp-käk-gomspalt vårdprogram.pdf

Läpp-käk-gomspalt föräldrainformation.pdf

Operation - poliklinisk

Vi har en egen operationsavdelning för polikliniska operationer. Här opereras du och får åka hem samma dag.

För frågor angående väntelista för poliklinisk operation:

Kontakta operationplanerare Björn Mikaelsson
Telefon: 090-785 91 34

Du kan också logga in i våra e-tjänster

Operation - slutenvård

Är du planerad för operation inom sluten vård, det vill säga inneliggande på sjukhuset, vårdas du på samvårdsavdelningen.

För frågor angående väntelista för inneliggande operation:

Kontakta operationsplanerare Karin Burstedt
Telefon 090-785 28 70
Telefontid: måndag till torsdag klockan 13.30–14.30

Övriga tider går det bra att lämna meddelande. 

Du kan också logga in i våra e-tjänster

Om oss

På hand- och plastikkirurgiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå bedriver vi planerad verksamhet med ny- och återbesök samt jourverksamhet dagtid.


Handkirurgi och plastikkirurgi är specialiteter inom den norra sjukvårdsregionen som omfattar de fyra norrlandstingen.


Vi har också ett rikssjukvårdsuppdrag, där vårt plexusteam behandlar patienter från hela landet med skador på plexus brachialis, nerverna till hand och arm.


För mer information om vår verksamhet, se fliken Vårt utbud.

Information till patienter

Dessa telefonnummer är kopplade till ett återuppringningssystem. När du ringer möts du av en automatisk telefonröst.

Sekreterare

Remissfrågor, ombokningar för mottagningsbesök, recept, sjukskrivning: telefon 090-785 91 35 (återuppringning)

Mottagning

Medicinsk rådgivning: telefon 090-785 91 36 (återuppringning)

Operation

Operationsplanerare Björn Mikaelsson: telefon 090-785 91 34 (återuppringning)

Rehabilitering

Telefon 090-785 91 37 (återuppringning)

Remisskrav:
Remiss krävs från annan vårdgivare eller via Egen vårdbegäran. Mer information finns under länken Remiss och Egen vårdbegäran.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.