Vårdcentralen Bokskogen Svedala, Skåne län

Logotyp

Fr.o.m. V5-2016 Stänger VC Bokskogen på fredagar kl. 17.00.

Öppettider

Biblioteksgatan 22, Bara

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Bokskogen

När du blir sjuk, skadar dig eller behöver hjälp med din psykiska hälsa är du välkommen till oss. Du kan även få de vanligaste vaccinationerna hos oss, till exempel mot influensa.


Om du behöver hälso- och sjukvård av någon annan än oss hjälper vi dig vidare.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Arbetsterapeut
 • Astma/KOL-mottagning
 • Allergimottagning
 • Barnavårdscentral
 • Diabetesmottagning
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Välkommen till Vårdcentralen Bokskogen.

Anmäl dig i receptionen för besök. Kom gärna 10 minuter innan utsatt tid.

Vi har öppet måndag till fredag 8.00 – 18.30.

Har du behov av vård eller rådgivning lördag, söndag eller helgdag kan du kontakta Helgmottagningen i Trelleborg.

Om du behöver vård eller rådgivning när vårdcentralen har stängt,
ring 1177 Vårdguiden.

Arbetsterapeut

Vår arbetsterapeut finns på Lyftet Rehab, Fredsgatan 21C Trelleborg.
Vänligen kontakta Vårdcentralen Bokskogen för vidare information.

Astma/KOL-mottagning

På vår mottagning har vi tidsbokade besök där du får:

- Råd och information om hur du kan påverkas av din lungsjukdom.
- Mäta din lungfunktionsmätning (spirometri).
- Göra pricktest för allergi.
- Instruktioner om hur du ska använda din inhalator.
- Stödsamtal om du vill sluta röka.

Allergimottagning

På mottagningen gör vi en pricktest på de vanligaste förekommande allergenerna (pollen från träd och gräs samt vissa djur, kvalster och mögel). Testet tar cirka 30 minuter.

Barnavårdscentral

Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar ett hembesök inom en vecka efter hemkomst från BB. Därefter följer vi ert barns utveckling, ger råd och stödjer er i ert föräldraskap fram till barnets skolstart. 

Vi arbetar efter barnhälsovårdens basprogram som innehåller hälsoundersökningar, utvecklingsbedömningar, läkarbesök, vaccinationer samt även mammasamtal när barnet är 2 månader.

Tidsbokad mottagning
Måndag - fredag
Öppettider: 8.00 - 17.00

Telefontid: 9.00 - 9.45
Tel: 040-623 94 78

Barnavårdcentralen Bokskogen

Diabetesmottagning

På diabetesmottagningen har vi tidsbokade besök där vi hjälper dig med:
- Kostinformation
- Råd och undervisning om hur du ska hantera din diabetes.
- Kontroll av blodsockervärde och blodtryck.
- Recept för diabeteshjälpmedel.
- Personlig uppföljning på mottagningen.

Vi har ett välfungerande samarbete med alla våra läkare, kurator och sjukgymnast på vårdcentralen.

Dietist

Dietisten är specialist på mat, näring och hälsa. Till dietisten kan du vända dig om du har en sjukdom som kan behandlas, lindras eller förebyggas genom rätt mat.
Vänligen kontakta Vårdcentralen Bokskogen för vidare information.

Distriktssköterskemottagning

När du ringer till vårdcentralen och väljer rådgivning så är det en av oss du kommer till. Vi kan hjälpa dig med:

- Hälso- och sjukvårdsrådgivning
- Blodtrycksmätning
- Injektioner
- Såromläggning
- Andra medicinska behandlingar
- Stygnborttagning
- Katetervård
- Stomivård
- Utprovning och utskrivning av inkontinenshjälpmedel

Vi har tidsbokad mottagning hela dagen.
Ej avbokad eller uteblivet besök debiteras med 200 kr.

Distriktsläkarmottagning

Vi är fyra allmänspecialister som har arbetat här i många år och kan därför erbjuda våra patienter stor kontinuitet.

Kurator

De områden kuratorn arbetar med är till exempel: Psykosociala besvär och kriser vid t ex sjukdom, trauma, livskris, sorg, misshandel, relationsproblem och separationer.

Ett besök kostar 160 kr och ingår i högkostnadsskyddet. Avbokas 24 timmar i förväg. Uteblivet besök debiteras enligt sedvanliga regler med dubbel patientavgift.

Laboratoriet

Tidsbokad extern provtagning, då du fått blodprovsremissen från annan läkare än på vårdcentralen.
Klockan 8:00 – 8:40. 
Boka din tid på huvudnummer 040 – 623 94 60 eller välj menyval 2, efter klockan 10:00, för att nå lab. direkt.

Övriga prover tages i samband med läkarbesöket här på vårdcentralen.

Medtag legitimation till provtagningen.

Livsstilsmottagningen

Målet med denna grupp är att du ska få kunskap om att ändra din livsstil och förebygga ohälsa eller fördröja insjuknandet i sjukdomar så som t ex diabetes och hjärt-/kärlsjukdom. Du får råd, stöd och får eventuellt behandling för att förhindra eller fördröja insjuknandet.

Sjukgymnast

Vi på sjukgymnastiken jobbar hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och rehabiliterande. Till oss kommer personer i alla åldrar som har problem från rörelse- och stödjeorganen, nervsystemet, andningsorganen och cirkulationssystemet eller lider av psykosomatiska problem och smärta.

Tobaksavvänjning

För dig som vill sluta röka, snusa och önskar stöd i form av samtal och rådgivning är du välkommen att boka tid till vår diplomerad tobaksavvänjare.

Samtalen sker individuellt och antalet besök anpassas efter önskemål och behov. Tillsammans går vi igenom dina tobaksvanor för att hitta ditt sätt att bryta vanor till att bli rök- och snusfri.

Äldrevårdsmottagning

På Vårdcentralen har vi en äldrevårdsmottagning för dig som är 75 år eller äldre. Här kommer du i kontakt med vår distriktssköterska med specialkunskaper inom äldrevård. Du når mottagningen via direkttelefon utan knappval helgfria vardagar på telefon 040 - 623 93 23
Måndag till fredag klockan 10:00 – 12:00
Tisdag och torsdag klockan 10 - 12 samt 14:00 – 16:30

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Bokskogen

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

75%
75%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes våren 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

92%
92%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes våren 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

94 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Skåne: 90 av 100
Omdöme för mottagningen 94 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 94 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 131 svar 88%
Delvis 16 svar 10%
Nej 1 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
94 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Skåne
90 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Skåne: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 108 svar 72%
Delvis 34 svar 22%
Nej 6 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Skåne
79 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

85 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Skåne: 85 av 100
Omdöme för mottagningen 85 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 149 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 85 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 108 svar 72%
Delvis 37 svar 24%
Nej 4 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
85 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Skåne
85 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Skåne: 72 av 100
Omdöme för mottagningen 78 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Utmärkt 69 svar 46%
Mycket bra 39 svar 26%
Bra 30 svar 20%
Någorlunda 7 svar 4%
Dålig 3 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Skåne
72 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Skåne: 78 av 100
Omdöme för mottagningen 83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 98 svar 66%
Delvis 21 svar 14%
Nej 11 svar 7%
Jag behövde ingen information 18 svar 12%

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Skåne
78 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Skåne: 82 av 100
Omdöme för mottagningen 87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 149 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 114 svar 76%
Delvis 31 svar 20%
Nej 4 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Skåne
82 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Skåne: 77 av 100
Omdöme för mottagningen 81 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 133 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Den var acceptabel 80 svar 60%
Den var något för lång 9 svar 6%
Den var alldeles för lång 16 svar 12%
Jag behövde inte vänta 25 svar 18%
Jag var på planerat återbesök 3 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Skåne
77 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Skåne: 82 av 100
Omdöme för mottagningen 87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 149 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 118 svar 79%
Delvis 23 svar 15%
Nej 8 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Skåne
82 av 100
 • 1. Boka tid online

 • 2. Av- omboka tid online

 • Av- eller omboka tid

 • Begäran om intyg

 • Beställ svar på röntgen och provtagning

 • Beställa tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Hjälp oss att bli bättre!

 • Rådgivning