Vårdcentralen Bokskogen Svedala, Skåne Län

Öppettider

Biblioteksgatan 22, Bara

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Vårdcentralen Bokskogen, Biblioteksgatan 22, 230 40 Bara

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Bokskogen

Vårt mål är att ge dig helhet, tillgänglighet, kontinuitet och trygghet. Alla våra vårdgivare har lång erfarenhet och hög kompetens.

På Vårdcentralen Bokskogen har vi tillgång till specialistutbildade allmänläkare, distriktssjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor, kurator, psykolog, sjukgymnast, laboratoriepersonal och medicinska sekreterare. Dessa yrkeskategorier arbetar i ett team för dig.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Bokskogen

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

90%

Andel samtal som får svar samma dag.

Mätningen genomfördes hösten 2013

Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

92%

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

Mätningen genomfördes hösten 2013

Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Skåne: 77 av 100
81 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 133 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 0 svar 0%
Den var acceptabel 80 svar 60%
Den var något för lång 9 svar 6%
Den var alldeles för lång 16 svar 12%
Jag behövde inte vänta 25 svar 18%
Jag var på planerat återbesök 3 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Skåne
77 av 100

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

94 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Skåne: 90 av 100
94 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 94 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 131 svar 88%
Delvis 16 svar 10%
Nej 1 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
94 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Skåne
90 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Skåne: 82 av 100
87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 149 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 118 svar 79%
Delvis 23 svar 15%
Nej 8 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Skåne
82 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Skåne: 78 av 100
83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 98 svar 66%
Delvis 21 svar 14%
Nej 11 svar 7%
Jag behövde ingen information 18 svar 12%

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Skåne
78 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Skåne: 79 av 100
84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 108 svar 72%
Delvis 34 svar 22%
Nej 6 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Skåne
79 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

85 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Skåne: 85 av 100
85 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 149 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 85 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 108 svar 72%
Delvis 37 svar 24%
Nej 4 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
85 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Skåne
85 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Skåne: 82 av 100
87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 149 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 114 svar 76%
Delvis 31 svar 20%
Nej 4 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Skåne
82 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Skåne: 72 av 100
78 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 2 svar 1%
Utmärkt 69 svar 46%
Mycket bra 39 svar 26%
Bra 30 svar 20%
Någorlunda 7 svar 4%
Dålig 3 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Skåne
72 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Begäran om intyg

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställ svar på röntgen och provtagning

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya hjälpmedel

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Rådgivning

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval