Vårdcentralen Bokskogen Svedala, Skåne Län

Öppettider

Biblioteksgatan 22, Bara

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Vårdcentralen Bokskogen, Biblioteksgatan 22, 230 40 Bara

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Bokskogen

Vårt mål är att ge dig helhet, tillgänglighet, kontinuitet och trygghet. Alla våra vårdgivare har lång erfarenhet och hög kompetens.

På Vårdcentralen Bokskogen har vi tillgång till specialistutbildade allmänläkare, distriktssjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor, kurator, psykolog, sjukgymnast, laboratoriepersonal och medicinska sekreterare. Dessa yrkeskategorier arbetar i ett team för dig.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Bokskogen

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

90%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

92%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Skåne: 77 av 100
81 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 133 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Skåne
77 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

94 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Skåne: 90 av 100
94 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 94 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
94 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Skåne
90 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Skåne: 82 av 100
87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 149 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Skåne
82 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Skåne: 78 av 100
83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Skåne
78 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Skåne: 79 av 100
84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Skåne
79 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

85 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Skåne: 85 av 100
85 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 149 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 85 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
85 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Skåne
85 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Skåne: 82 av 100
87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 149 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Skåne
82 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Skåne: 72 av 100
78 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Skåne
72 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Begäran om intyg

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställ svar på röntgen och provtagning

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya hjälpmedel

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Rådgivning

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval