Vårdcentralen Mjölby, Mjölby


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av/omboka tid direkt

 • Av/omboka tid

 • Bedömning - åtgärd vid urinvägsinfektion hos kvinnor 17-80 år

 • Beställa journalkopior

 • Förnya recept

 • Intresseanmälan för KBT via nätet

 • Kontakta mig

 • Stöd och behandling

 • Bokning av telefontid

 • Synpunkter och klagomål

Telefonnummer och Öppettider

010-105 99 10
Telefontid idag:
Stängt
Öppet idag:
Stängt

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 07:30–16:30
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Växeltelefon:
010-103 00 00

Aktuellt

Läkarbesöket kan ta längre tid

Publicerad: 2017-11-10

Den 10-12 november uppgraderar vi vårt patientjournalsystem i Region Östergötland. Vid ditt första läkarbesök efter denna uppgradering behöver läkaren gå igenom läkemedelslistan med dig. Därför kan det besöket ta längre tid och det kan under en period bli något längre väntetider. Läs mer om uppgraderingen

KBT via nätet

Publicerad: 2017-02-09

Vi erbjuder KBT via nätet. Mer information finns under vårt utbud, Samtalsmottagningen.

ADRESS

Besöksadress
Smålandsvägen 24, Mjölby
Län, kommun
Östergötlands län, Mjölby
Postadress
Vårdcentralen Mjölby
Smålandsvägen 24
595 30 Mjölby

Vårt utbud

Välkommen till Vårdcentralen Mjölby!

När du kommer till oss ska du anmäla dig i receptionen. Kom gärna tio minuter före din bokade tid då det ibland är kö.

När vårdcentralen är stängd kan du söka efter råd om sjukdomar och symtom här på 1177.se. Hittar du inget svar kan du ringa 1177. Sjuksköterskorna på 1177 ger dig allmänna medicinska råd, gör en medicinsk bedömning och lotsar dig vidare om du behöver besöka jourcentral eller akutmottagning.

Du kan inte boka eller avboka tid på vårdcentralen via telefonnumret 1177.

Astma- och KOL-mottagningen

Mottagning för patienter med astma/KOL eller andra lungsjukdomar. Endast tidsbokade besök.


Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Barnavårdscentralen

Barnhälsan 6-13 år

Barnhälsan är en förstärkning av första linjens insatser för barn/unga 6-13 år med psykisk ohälsa och deras familjer. Till mottagningen

Blodtrycksmottagningen

På blodtrycksmottagningen kan du få ditt blodtryck kontrollerat. Endast tidsbokade besök. Du kan själva boka en tid genom att logga in på boka tid direkt under våra e-tjänster.

OBS! 24-timmars blodtrycksmätning får ej bokas eller ombokas via webbtidbok, utan måste ske i samråd med personal på mottagningen.


Du har även möjlighet att kostnadsfritt själv kontrollera ditt blodtryck i vårt hälsorum under vårdcentralens ordinarie öppettider.


Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Diabetesmottagningen

Mottagning för personer med kost-, tablett- och insulinbehandlad diabetes samt personer med förhöjt blodsocker. Förutom regelbundna kontroller ges instruktioner, kostråd och övrig rådgivning. Endast tidsbokade besök. Du kan själva boka en tid genom att logga in på boka tid direkt under våra e-tjänster.

OBS! 24-timmars blodtrycksmätning får ej bokas eller ombokas via webbtidbok, utan måste ske i samråd med personal på mottagningen.

Telefontid: måndag-torsdag kl. 07.30-12.00
Telefonnummer: 010-105 99 11

Dietistmottagningen

Distriktssköterskemottagningen

Till distriktssköterskemottagningen kan du vända dig om du behöver hjälp med lättare åkommor som såromläggning, injektioner, rådgivning m.m. Endast tidsbokade besök. Möjlighet finns att boka tid direkt för stygnborttagning samt EKG och blodtryck inför operation via webbtidbok - välj Boka tid direkt ovan.

Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Hälsomottagningen

På hälsomottagningen kan du få stöd och råd kring kost, träning och motion. I vårt hälsorum finns möjlighet att själv kontrollera blodtryck, vikt, midjemått och BMI, göra livsstilstest samt ta del av hälsorelaterad information.


Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Inkontinensmottagningen

Mottagningen erbjuder information om inkontinenshjälpmedel samt rådgivning för patienter med inkontinensproblematik. Endast tidsbokade besök.


Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Läkarmottagningen

Samtliga besök till läkare bokas i förväg via sjuksköterska. Möjlighet finns att boka tid direkt för bedömning av leverfläckar via webbtidbok - välj Boka tid direkt ovan.

Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Medicinska fotvården

Fotvård för diabetiker och reumatiker. Remiss från läkare eller diabetessköterska krävs. Endast tidsbokade besök.


Telefontid: tisdag, onsdag och torsdag kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-104 80 22

Medicinsk mottagning för nyanlända

Mottagningen erbjuder riktade hälsoundersökningar till personer som är nyanlända i Sverige och som kommit hit som asylsökande, kvotflyktingar, anhöriganknytning eller kärleksanknytning. Hälsoundersökningarna utförs av personal från Flyktingmedicinskt centrum.
Läs här för mer information och kontaktuppgifter

Provtagningen

Ingen tidsbeställning krävs för provtagning. Det måste dock finnas en beställning på vilka prover som ska tas.


Öppettider: vardagar kl. 08.00-16.00, lunchstängt kl. 12.00-12.45

Du kan också lämna blodprov på någon av sjukhusens provtagningsenheter.

Provtagningsanvisningar.pdf

Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig att samordna rehabiliteringsinsatser som planeras tillsammans med dig under din sjukskrivning. Det kan gälla åtgärder på vårdcentralen, kontakter med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller andra vårdgivare som medverkar i din rehabilitering.

Målet är återgång till arbete eller studier samt att förebygga sjukskrivning. För mer information kan du prata med din läkare eller rehabkoordinatorn.

Rehabkoordinator: Cecilia Jonsson
Telefonnummer: 010-104 80 20

Rökavvänjningen

På vårdcentralen kan du få hjälp med att sluta röka/snusa genom individuell rådgivning eller i grupp. Möjlighet finns att boka tid direkt via webbtidbok - välj Boka tid direkt ovan.


Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Samtalsmottagningen

Samtalsstöd vid depression, ångest, kriser samt stressrelaterade besvär. Endast tidsbokade besök.

Vi erbjuder även kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet. Läs om KBT via nätet. Du som är intresserad av detta kan logga in ovan och anmäla ditt intresse.


Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Tympanometrimottagningen

På tympanometrimottagningen kontrolleras hörseln efter öroninflammation hos barn under 3 år.
Möjlighet finns att boka tid direkt via webbtidbok - välj Boka tid direkt ovan. Detta förutsätter att du blivit uppmanad att boka tid själv.

Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Vaccinationsmottagningen

Vårdcentralen erbjuder vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE).


Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10


För rådgivning och vaccination inför utlandsresa - kontakta Vårdcentralen Brinken

Om oss

Vår målsättning är att ge befolkningen en trygg och säker vård med hög kompetens, god tillgänglighet och bra bemötande.


En hälsosam livsstil är grunden för ett aktivt liv och förebygger många sjukdomar. Kom gärna och besök vårt hälsorum där du kan göra din egen hälsoanalys, få tips och råd hur du kan förbättra din hälsa.


För vissa vårdtjänster finns nu möjlighet för dig att själv boka tid direkt via vår webbtidbok. För mer information - se vårt utbud.


Receptionen och mottagningarna har lunchstängt kl. 12.00-12.45. Om du har akuta besvär som inte kan vänta når du vårdpersonal genom att trycka på ringklockan i entrén.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Vårdcentralen Mjölby, Mjölby.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

71 %

Det aktuella värdet är
71%
Mätningen genomfördes
2017-07-01 - 2017-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

98 %

Det aktuella värdet är
98%
Mätningen genomfördes
2017-10-01 - 2017-10-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

70 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
70 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

66 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
66 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

61 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
61 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

65 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
65 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

81 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

76 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
76 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

73 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
73 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information