Neurokirurgiska kliniken US, Linköping


Vi har nu flyttat till nya lokaler på Framtidens US, Linköping.

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Synpunkter och klagomål

Telefonnummer och Öppettider

010-103 00 00

Övriga tider och telefonnummer

Växeltelefon:
010-103 00 00

ADRESS

Besöksadress
Universitetssjukhuset, Linköping
Län, kommun
Östergötlands län, Linköping
Postadress
Neurokirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Vårt utbud

Neuromottagningen

Till den neurokirurgens mottagning remitteras patienter från sydöstra sjukvårdsregionen med sjukdomar och skador i hjärnan och ryggmärg som kräver högspecialiserad bedömning av neurokirurg. Dessa nybesök kan blan annat handla om tumörer, kärlförändringar, vissa smärttillstånd, vattenskalle, missbildningar, halsryggsförändringar, epilepsi, tremor och Parkinson, där neurokirurgiskbehandling kan vara aktuell. Patienter kommer på återbesök efter operation eller annan behandling.

Länk till Neurokirurgisk mottagning (en delad mottagning med Neurologen)

 

Avdelning 71

Avdelning 71, på Universitetssjukhuset i Linköping, är en neurokirurgisk vårdavdelning med en postoperativ sal. I direkt anslutning finns neurointensiven, NIVA. Vårdavdelningen består av fjorton patientplatser. Här vårdas patienter under utredning, inför- och efter operation. Avdelningen har även akut verksamhet.
Den postoperativa salen består av sex patientplatser. Här vårdas patienter som är nyopererade och de som har behov av medicinteknisk övervakning.

Länk till vårdavdelning 71 >>>

 

Barn på NK.pdf

Neurokirurgisk intensivvårdsavdelning, NIVA

NIVA består av åtta patientplatser med möjlighet att isolera ytterligare en plats. På NIVA vårdas patienter som är i stort behov av avancerad intensivvård. Merparten av patienterna har drabbats av svåra hjärnblödningar eller trauma mot hjärna och/eller ryggmärg.
Vården bedrivs med hjälp av högteknologisk medicinteknisk utrustning och flera av patienterna vårdas i ventilator. Verksamheten bedriver omvårdnad och behandling av hög kvalité, cirka 95% av de patienter som vårdas på NIVA kommer in akut.

Länk till NIVA

 

Sjukgymnast

I samband med en operation kan den fysiska funktionen försämras. Sjukgymnastens främsta uppgift är att bedöma funktionen och anpassa åtgärderna utifrån varje enskild patients behov. På Neurokirurgiska kliniken fokuserar sjukgymnasterna sitt arbete på att påbörja tidig mobilisering, andningsträning, individuell träning samt minska risken för komplikationer i samband med operation. Vid behov samverkar sjukgymnasterna med andra vårdgivare för fortsatt rehabilitering.

Kontakta gärna:
Sjukgymnast på NIVA: Jard Svensson   telefon:010-103 40 26
Fysioterapeut på avd 71: Charlotte Åström  telefon:010-103 35 36

 PDF-dokument med patientinformation:

Till dig som ska opereras.pdf

Sjukgymnasten ger råd efter operation av diskbråck.pdf

Information till dig med hård halskrage.pdf

Kurator

Ibland behöver man en samtalspartner som inte finns med i ens vanliga livssammanhang, som är opartisk. Kuratorn kan hjälpa till att hitta sätt att gå vidare, att öka individens medvetenhet om sin livssituation och de egna möjligheterna och resurserna. Man kan behöva samtalstöd av en kurator vid olika tillfällen i livet, till exempel i en kris, vid stora förändringar, i sorgearbete eller när svårigheter i livssituationen påverkar hälsan. Till kuratorn kommer barn, ungdomar, kvinnor och män i alla åldrar. Det är normalt att må dåligt i svåra sammanhang

Vi som kuratorer finns som stöd för patienten och anhöriga och kan vid behov erbjuda långvariga stödkontakter. Vi samordnar också funktioner mellan sjukhuset och andra vårdgivare och myndigheter. Har kunskap om akuta kriser, sorgereaktioner, sociala frågor. Vi kan ge vägledning om sociallagstiftning, socialförsäkring och om samhällets övriga resurser.

 

Om oss

Neurokirurgiska kliniken i Linköping grundades 1964. Idag är kliniken en av sex i Sverige. Kliniken har ett upptagningsområde på ca 1 milj invånare och vårdar ca 1600 patienter/år.

Kliniken är en av verksamheterna i Sinnescentrum i Östergötland.


Neurokirurgen består av tio avdelningsplatser, sex postoperativa-, åtta intensivvårds-platser och möjlighet till en sal för isolering. Vi behandlar patienter med tumörer, blödningar, kärlmissbildningar, trauma, hydrocephalus, olika smärttillstånd, rörelserubbningar, epilepsi och andra sjukdomar i centrala nervsystemet.


Den neurokirurgiska verksamheten är en högkvalificerad disciplin med avancerade kirurgiska åtgärder. Verksamheten är till stor del akut, ca 50% akutfall. Kliniken har ständig beredskap för intensivvård och tillgång till specifika diagnostiska metoder, bland annat en mobil datortomograf som möjliggör undersökningar "bedside" 24 timmar om dygnet.

Information till patienter

Remisskrav:
Ja

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.