Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US, Linköping


Vi flyttar till nya lokaler!

Från och med tisdagen den 13 november finns vi i nya lokaler på Westmansgatan 27 A, i stadsdelen Valla i Linköping.

Detta gäller för BUP-mottagningen, Ätstörningsmottagningen och Mellanvården.

Våra andra mottagningar samt avdelning 40 kommer att finnas kvar där de är nu.

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Stöd och behandling

  • Synpunkter och klagomål

Telefonnummer och Öppettider

010-105 96 75
Telefontid idag:
08–16:30
Öppet idag:
08–16:30

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16:30
Öppettider:
Mån-fre 08–16:30
Växeltelefon:
010-103 00 00

Aktuellt

”Youmo.se – för dig som är ung och ny i Sverige”

Publicerad: 2018-12-18

Youmo.se är en ny sajt för dig som är ung och ny i Sverige. Youmo finns på arabiska, somaliska, tigrinska, dari och lätt svenska. Här kan du läsa och se filmer om bland annat hälsa, rättigheter, relationer och sex."

ADRESS

Besöksadress
Westmansgatan 27 A, 582 16 Linköping
Län, kommun
Östergötlands län, Linköping
Postadress
Barn och ungdomspsyk kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Vårt utbud

Barn-och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) inom Närsjukvården i centrala Östergötland är en verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år.

Om du behöver akut hjälp på kvällstid eller på helger kan du ringa till Universitetssjukhusets växel 010-103 00 00 eller till klinikens slutenvårdsavdelning (avdelning 40) på telefon 010-103 11 40, för rådgivning eller bedömning.

BUP-kliniken har även ansvaret för barn- och ungdomspsykiatri i Åtvidaberg, Kinda och Ydre. Mottagningen är förlagd till BUP-mottagningen på Universitetssjukhuset, men en viss mottagningsverksamhet erbjuds två dagar/vecka på vårdcentralen i Åtvidaberg.

BUP-mottagningen

BUP-mottagningen är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Mottagningen är en specialistvårdsresurs vilket betyder att lindrigare psykisk ohälsa hänvisas till andra verksamheter.

Kontakt med mottagningen sker via mottagningens reception på telnr 010-105 96 75 där du kan få rådgivning eller bli aktuell för att komma på bedömningssamtal. Vi använder oss av Tele-Q där du gör olika val beroende på vad du har för ärende. Om du vill ha rådgivning eller söka vård hos oss blir du tilldelad en telefontid. Ring om möjligt före kl.09.00 då våra telefontider ofta går åt mycket snabbt. Du når oss lätt genom att logga in på e-tjänster 1177 vårdguiden där du kan av/omboka tid, förnya recept, söka kontakt med din behandlare osv.

Alla remisser bedöms utifrån problematik och svårighetsgrad.

Du som är ung och vill komma i kontakt med BUP-mottagningen - prata först och främst med någon vuxen person i din närhet eller till exempel skolsköterska eller skolkurator för hjälp vidare och eventuellt kontakt med BUP-mottagningen.

Om du behöver akut hjälp på kvällstid eller på helger så kan du ringa till klinikens slutenvårdsavdelning (avdelning 40) på telefon 010-103 11 40 för rådgivning eller bedömning.

Till BUP-mottagningen

Barnahus

Barnahus drivs av barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och socialtjänsten i samverkan med åklagare, polis, barnläkare med flera. Verksamheten har ett team som är specialiserat på utredning av när barn misstänks vara utsatta för barnmisshandel eller sexuella övergrepp. Barnahus ska vara en trygg, barnvänlig miljö där barnet slipper slussas runt mellan myndigheter. 

Till Barnahus

Barntraumateam

Barntraumateamets främsta uppgift är att ge stöd till barn och ungdomar upp till 18 år när en förälder eller ett syskon plötsligt dör vid sjukdomar, olyckor, självmord eller mord. Teamet ger också stöd, information och utbildning till yrkespersoner inom vård, förskola/skola och socialtjänst när det gäller barn och trauma. Både närstående och de som arbetar inom hälso- och sjukvården eller på andra sätt jobbar med barn och ungdomar kan kontakta barntraumateamet.

Till barntraumateamet

Traumamottagning Elefanten, BUP

Traumamottagning Elefanten är en enhet för behandling till barn och ungdomar som har varit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp. Enheten tar emot barn och ungdomar upp till 18 år samt deras föräldrar. Traumamottagning Elefanten erbjuder också hjälp till barn som har ett eget problematiskt beteende och stöd till deras familjer.

 Till Traumamottagning Elefanten

Föräldrar- spädbarnsverksamhet Hagadal

Föräldrar-spädbarnsverksamhet Hagadal, som är en samverkan mellan Region Östergötland och Linköpings kommun, vänder sig till gravida kvinnor och spädbarnsfamiljer (barn under 1 år) som är utsatta för påfrestningar som kan leda till relationsstörningar mellan föräldrar och barn. Enheten erbjuder stöd och behandling med syfte att förebygga psykisk och psykosocial problematik hos barn.

Du kan själv kontakta Föräldrar-spädbarnsverksamhet Hagadal via telefon. Remiss kan också komma från mödrahälsovård och barnhälsovård samt andra verksamheter som möter gravida kvinnor och/eller spädbarnsfamiljer som t.ex. primärvård, BB, barnklinik, psykiatri och socialtjänst.

 Till Hagadal

Mellanvården, BUP

Mellanvården är en verksamhet med anpassad omhändertagandenivå riktad till barn och ungdomar i åldern 0- 18 år som redan har kontakt med kliniken. Mellanvård kan bli aktuell när öppenvårdsresurser inte är tillräckliga och slutenvårdens omhändertagandenivå är för hög. Behandlingsuppdrag pågår under högst tre månader.

Till BUP Mellanvården

Ätstörningsmottagningen, BUP

Ätstörningsmottagningen är en öppenvårdsmottagning som tar emot patienter upp till 25 års ålder. Ätstörningsmottagningens uppdrag är att utreda, diagnostisera och behandla patienter med diagnoserna Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa samt Ätstörning UNS.

Det går att komma i kontakt med enheten genom skriftlig remiss eller att själv ta kontakt via BUP-klinikens reception på telnr 010-105 96 75.

Om du behöver akut hjälp på kvällstid eller på helger kan du ringa till Universitetssjukhusets växel 010-103 00 00 eller till klinikens slutenvårdsavdelning (avdelning 40) på telefon 010-103 11 40, för rådgivning eller bedömning.

Du som är äldre än 25 år kan vända dig till vuxenpsykiatriska kliniken på Universitetssjukhuset alternativt Capio Psykiatri och ska söka vård där.

Om du kan svara "ja" på två eller flera av följande fem frågor finns det risk att du har en ätstörning:

- Gör du så att du kräks för att du känner dig obehagligt mätt?
- Oroar du dig för att du har förlorat kontrollen över hur mycket du äter?
- Har du nyligen gått ner mer än 6 kg, inom loppet av 3 månader?
- Tycker du att du är fet även när andra säger att du är för smal?
- Skulle du säga att mat dominerar ditt liv?

Till ätstörningsmottagningen

Ätstörningsenheten länsteam

Enheten har länsövergripande dagvårdsverksamhet för patienter med ätstörningsdiagnoserna Anorexia nervosa, Bulimia nervosa och ätstörning UNS. Enheten vänder sig till alla åldrar. Man kommer till enheten via remiss från barnpsykiatriska mottagningar och vuxenpsykiatriska mottagningar i länet.

Till ätstörningsenheten  

Avdelning 40, BUP

Avdelning 40 är en akut och utredningsavdelning för barn och ungdomar med behov att akuta psykiska vårdinsatser i åldrarna 0-17 år.

Om du som ungdom eller förälder akut behöver prata med någon på kvällstid, nätter eller helger kan du ringa till avdelningen på 010-103 11 40. Du får då först prata med en sjuksköterska eller skötare. Om ni tillsammans bedömer att det behövs läkarkontakt, kommer personalen att förmedla kontakt med klinikens jourläkare. Om ni under kontorstid vardagar behöver barn- och ungdomspsykiatrisk kontakt ska ni vända er till närmaste öppenvårdsmottagning.

Till avdelningen

 

Egenremiss

I nedanstående länk finns mall för egenremiss som kan fyllas i och skickas in till kliniken.

 

Egenremiss BUP.pdf

Om oss

Barn-och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) inom Närsjukvården i centrala Östergötland är en verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år.

Om du behöver akut hjälp på kvällstid eller på helger så kan du ringa till klinikens slutenvårdsavdelning (avdelning 40) på telefon 010-103 11 40 för rådgivning eller bedömning.

Information till patienter

Remisskrav:
Se under vårt utbud angående remisskrav på respektive enhet.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.