Karla vårdcentral, Örebro Örebro, Örebro län

Öppettider

Älvtomtagatan 30, Örebro

Om oss

Välkommen till Karla vårdcentral

Vårdcentralen är belägen i den västra stadsdelen av Örebro nära centrum. Till vårdcentralen finns goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter. Arbetet på vårdcentralen präglas av ett vänligt bemötande och en helhetssyn på människor. Vår ambition är att ge dig en god vård av hög kvalitet, med bästa tänkbara tillgänglighet och service. Hos oss kan du känna dig trygg med att din hälsa är i goda händer. Hos oss kan du träffa distriktsläkare och distriktssköterska. För dig som har diabetes, astma eller KOL finns dessutom specialutbildade distriktssköterskor. På laboratoriet hjälper de biomedicinska analytikerna dig med provtagningar. På vårdcentralen finns också barnmorska och BVC-sköterska. Våra sjukgymnaster har bred kompetens inom olika områden exempelvis idrottsmedicin, basal kroppskännedom och akupunktur. Här finns också en kurator och psykoterapeut med kunskaper i kognitiv beteendeterapi. Vår ambition är att ge dig god vård, god tillgänglighet och gott bemötande av en engagerad och professionell personal.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Karla vårdcentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

81%
81%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

84%
84%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Örebro: 88 av 100
Omdöme för mottagningen 79 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 151 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 1%
Ja, helt och hållet 96 svar 63%
Delvis 46 svar 30%
Nej 9 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Örebro
88 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

59 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Örebro: 74 av 100
Omdöme för mottagningen 59 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 150 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 59 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 4 svar 2%
Ja, helt och hållet 55 svar 36%
Delvis 66 svar 44%
Nej 29 svar 19%

Värden

Omdöme för mottagningen
59 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Örebro
74 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

66 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Örebro: 81 av 100
Omdöme för mottagningen 66 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 152 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 66 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 67 svar 44%
Delvis 66 svar 43%
Nej 19 svar 12%

Värden

Omdöme för mottagningen
66 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Örebro
81 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

54 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Örebro: 67 av 100
Omdöme för mottagningen 54 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 150 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 54 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 4 svar 2%
Utmärkt 19 svar 12%
Mycket bra 41 svar 27%
Bra 47 svar 31%
Någorlunda 30 svar 20%
Dålig 13 svar 8%

Värden

Omdöme för mottagningen
54 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Örebro
67 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

62 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Örebro: 73 av 100
Omdöme för mottagningen 62 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 151 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 62 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 1%
Ja, helt och hållet 60 svar 39%
Delvis 55 svar 36%
Nej 27 svar 17%
Jag behövde ingen information 9 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
62 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Örebro
73 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

52 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Örebro: 77 av 100
Omdöme för mottagningen 52 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 52 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 6 svar 4%
Ja, helt och hållet 43 svar 29%
Delvis 69 svar 46%
Nej 36 svar 24%

Värden

Omdöme för mottagningen
52 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Örebro
77 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

75 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Örebro: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 75 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 105 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 75 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Den var acceptabel 64 svar 60%
Den var något för lång 15 svar 14%
Den var alldeles för lång 11 svar 10%
Jag behövde inte vänta 13 svar 12%
Jag var på planerat återbesök 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
75 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Örebro
79 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

64 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Örebro: 78 av 100
Omdöme för mottagningen 64 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 150 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 64 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 4 svar 2%
Ja, helt och hållet 66 svar 44%
Delvis 61 svar 40%
Nej 23 svar 15%

Värden

Omdöme för mottagningen
64 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Örebro
78 av 100
  • 1. Mina bokade tider - av- och omboka

  • 2. Boka tid

  • 3. Gynekologisk cellprovtagning - av- och omboka tid

  • Beställ journalkopia

  • Förnya recept

  • Förnya recept Preventivmedel

  • Kontakta oss