Karla vårdcentral, Örebro Örebro, Örebro län

Öppettider

Älvtomtagatan 30, Örebro

Mer info (Postadress och färdväg)
  • Postadress: Primärvården, Box 1613, 701 16 Örebro

Om oss

Välkommen till Karla vårdcentral

Vårdcentralen är belägen i den västra stadsdelen av Örebro nära centrum. Till vårdcentralen finns goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter. Arbetet på vårdcentralen präglas av ett vänligt bemötande och en helhetssyn på människor. Vår ambition är att ge dig en god vård av hög kvalitet, med bästa tänkbara tillgänglighet och service. Hos oss kan du känna dig trygg med att din hälsa är i goda händer. Hos oss kan du träffa distriktsläkare och distriktssköterska. För dig som har diabetes, astma eller KOL finns dessutom specialutbildade distriktssköterskor. På laboratoriet hjälper de biomedicinska analytikerna dig med provtagningar. På vårdcentralen finns också barnmorska och BVC-sköterska. Våra sjukgymnaster har bred kompetens inom olika områden exempelvis idrottsmedicin, basal kroppskännedom och akupunktur. Här finns också en kurator och psykoterapeut med kunskaper i kognitiv beteendeterapi. Vår ambition är att ge dig god vård, god tillgänglighet och gott bemötande av en engagerad och professionell personal.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Karla vårdcentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

93%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

90%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

75 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Örebro: 79 av 100
75 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 105 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 75 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
75 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Örebro
79 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Örebro: 88 av 100
79 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 151 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Örebro
88 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

64 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Örebro: 78 av 100
64 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 150 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 64 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
64 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Örebro
78 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

62 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Örebro: 73 av 100
62 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 151 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 62 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
62 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Örebro
73 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

59 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Örebro: 74 av 100
59 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 150 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 59 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
59 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Örebro
74 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

66 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Örebro: 81 av 100
66 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 152 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 66 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
66 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Örebro
81 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

52 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Örebro: 77 av 100
52 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 52 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
52 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Örebro
77 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

54 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Örebro: 67 av 100
54 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 150 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 54 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
54 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Örebro
67 av 100
  • 1. Mina bokade tider - av- och omboka

  • Beställ journalkopia

  • Förnya recept

  • Förnya recept Preventivmedel

  • Kontakta oss