Välja vårdcentral i Region Örebro län

Skriv ut (ca 7 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i ett annat landsting, men du kan bara vara listad vid en vårdcentral.

Visa mer

Region Örebro läns vårdcentraler

Region Örebro läns vårdcentraler

Alla länets vårdcentraler har specialister i allmänmedicin, distriktssköterska, laboratorieverksamhet, barnhälsovård, barnmorskemottagning, psykosocial kompetens samt sjukgymnast. Det kan också finnas läkare med annan specialistkompetens än allmänmedicin. Alla vårdcentraler har tillgång till dietist och medicinsk fotvård i respektive länsdel.

Region Örebro län godkänner och följer upp alla vårdcentraler som ingår i Hälsoval utifrån god kvalitet, kompetens och hög tillgänglighet.

Fäll ihop

Kontakt

Kontakt

Du når Hälsovalsenheten på telefon 019-602 16 00, texttelefon 019-670 25 27 eller genom att skicka e-post till Hälsovalsenheten för beställning av valblankett.

OBS! Endast administrativa frågor om val av vårdcentral.
I frågor som gäller ditt hälsotillstånd kontakta 1177 eller din vårdcentral.

Fäll ihop

Så här väljer du

Så här väljer du

Du kan vända dig till vilken vårdcentral du vill. Du kan välja en vårdcentral som Region Örebro driver eller en som drivs privat på uppdrag av Region Örebro län.

Du kan boka tid genom att ringa till vårdcentralen. Om du är folkbokförd i Örebro län kan du boka tid till vissa vårdcentraler via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du av- och omboka tid vid samtliga vårdcentraler i Region Örebro län samt beställa recept.

Du kan söka vård på en annan vårdcentral än den du är listad vid, och det gäller även för besök hos barnmorska, sjukgymnast eller kurator. För planerad vård kan du dock bli hänvisad till den vårdcentral där du är listad om vårdcentralen har begränsade möjligheter att ta emot dig.

Fäll ihop

Listad på vårdcentral i Region Örebro län

Listad på vårdcentral i Region Örebro län

Alla som bor i Örebro län är listade på en vårdcentral, vanligen den som ligger närmast bostaden. Är du nöjd med var du är listad behöver du inte göra något. Om du är osäker på vilken vårdcentral du är listad vid kan du kontakta närmaste vårdcentral eller gå in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan också kontakta Hälsovalsenheten telefon 019-602 16 00, texttelefon 019-670 25 27 eller via e-post. OBS! Endast administrativa frågor om val av vårdcentral. I frågor som gäller ditt hälsotillstånd kontakta 1177 eller din vårdcentral.

Om du vill byta vårdcentral kan du lista om dig. Du kan byta vårdcentral via 1177 Vårdguidens e-tjänster (om du är folkbokförd i länet) eller använda blanketten du hittar via länken och på länets vårdcentraler. Du kan när som helst lista om dig, och det finns inga begränsningar för hur många gånger du kan lista om dig.

Det är inte möjligt att lista sig på en specifik läkare, du kan bara välja vårdcentral. Men många vårdcentraler tillämpar även listning på läkare. Du kan därför vända dig till en vårdcentral för förfrågan och framföra önskemål om särskild läkare. Det är inte möjligt att lista sig hos Läkargruppen eller Österpraktiken.

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem som vill byta vårdcentral lista om sig. För barn som är under 18 år krävs vårdnadshavarens underskrift när valet sker via blankett. I 1177 Vårdguidens e-tjänster kan val av vårdcentral göras via ombud (vårdnadshavare) upp till 12 år. Barn över 13 år behöver ha egen inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster. Olika medlemmar i en familj kan vara listade på olika vårdcentraler.

För en person som är svårt sjuk kan val av vårdcentral göras genom ombud. Valet sker då genom att blanketten för byte av vårdcentral fylls i. Vid undertecknandet ska det framgå att valet skett genom ombud, exempelvis en god man eller släkting. Gör en notering om detta vid underskriften.

För barn där föräldrarna har gemensam vårdnad rekommenderas att båda skriver under blanketten för val av vårdcentral. För barn som har föräldrar med delad vårdnad får föräldrarna komma överens om var barnet ska vara listat. Det är alltid möjligt att söka vård vid vilken vårdcentral som helst vid akut sjukdom eller skada. För barn är det alltid kostnadsfritt oavsett vilken vårdcentral barnet söker.

När du flyttar

Om du flyttar inom länet och vill byta vårdcentral måste du lista om dig. Du som flyttar in i länet från annat län listas automatiskt på den vårdcentral som ligger närmast bostaden. Du kan sedan aktivt lista om dig och välja annan vårdcentral. Nyfödda kan listas av föräldrarna på önskad vårdcentral, annars blir de automatiskt listade på den närmaste vårdcentralen.

Om du flyttar från länet avregistreras du från listningen i Hälsovalet i Region Örebro län.

Fäll ihop

Vad gäller vid besöket?

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Region Örebro län betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i länet, oavsett om den är landstingsdriven eller privat. Regler finns för högkostnadsskydd för besök och för sjukresor.

Du som väljer vård i ett annat landsting har som regel inte rätt till sjukreseersättning. Det är varje hemlandsting som avgör rätt till ersättning. Om du har frågor kring sjukresor kan du vända dig till ditt hemlandstings sjukreseenhet/motsvarande.

Privata läkare och sjukgymnaster

Du kan söka privata läkare och sjukgymnaster som har avtal med Region Örebro län.

Fäll ihop

Välja vårdcentral i annat landsting

Välja vårdcentral i annat landsting

Du kan också välja att söka vård på en vårdcentral i ett annat landsting eller region. Det gör du genom att ta kontakt med den vårdcentral du vill besöka och boka en tid. Du kan också välja att lista om dig till en vårdcentral i ett annat landsting. För att lista om dig till ett annat landsting kan du skicka in blanketten som du hittar via länken eller på länets vårdcentraler. Du kan också få blanketten från Hälsovalsenheten, tel 019-602 16 00, texttelefon 019-670 25 27. 

Uppdragen för vårdcentraler kan vara olika i olika landsting och regioner. Ta därför reda på i förväg vilket utbud som finns på den vårdcentral du vill lista dig på. Om du är listad i ett annat landsting kan du inte få hembesök om du befinner dig i ditt hemlandsting.

Din journal

Om du väljer att söka vård på en vårdcentral i ett annat landsting eller region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla journal. Berätta för din nya vårdcentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att få journalen, om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina tidigare journaler eller inte.

Fäll ihop

Hitta och jämföra vårdcentral

Hitta och jämföra vårdcentral

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du alla vårdcentraler i Region Örebro län. Du kan också jämföra olika vårdcentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem, hur stor andel telefonsamtal de besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar.

Du kan också ta kontakt med vårdcentralerna och ställa frågor om du vill veta mer.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Publicerad:
2014-12-02