Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 2. Mina bokade tider

 • Av/omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Egenremiss

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Klagomål eller synpunkter på vården

 • Kontakta mig

 • Påminnelsetjänst via sms eller e-post

 • Rådgivning

Telefonnummer och Öppettider

0470-58 82 70
Telefontid idag:
Stängt
Öppet idag:
Stängt

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-tor 08:15–15:30
Fre 08:15–14
Öppettider:
Mån-tor 08:15–16
Fre 08:15–12
Växeltelefon:
0470-58 80 00

ADRESS

Besöksadress
Centrallasarettet, Växjö. Entré från Värendsgatan 8.
Län, kommun
Kronobergs län, Växjö
Postadress
Infektionsmottagningen
Centrallasarettet
35185 Växjö

Vårt utbud

E-tjänster/Logga in

 • Genom att logga in på våra e-tjänster "2.Av/omboka tid direkt" kan du själv ändra tiden för ditt bokade besök gällande provtagning MRB.
 • Om tolk är bokad till besöket måste du alltid kontakta oss via telefon för att avboka eller ändra tid.

Resemedicinsk mottagning

Vanliga vaccinationer inför utlandsresor, vaccination mot fästingöverförd sjukdom (TBE) och influensa utförs av vårdcentralerna.

Vi bedriver en specialiserad resemedicinsk verksamhet. Vi bevakar infektionssituationen i hela världen och har senaste nytt om aktuella epidemier.

Vi ger rådgivning gällande medicin och vaccination inför resor till länder utanför de vanliga charterresmålen. Det kan exempelvis röra sig om resor till tropikerna, back-packers med långa resor eller vistelser i djungeln med malariarisk. Kontakta också oss om du som resenär står på immunnedsättande mediciner (till exempel kortisontabletter, cellgifter, biologiskt aktiva injektionspreparat).

Ring oss i god tid före resans avgång för tidsbeställning, eftersom en del vaccinationer måste påbörjas minst fyra veckor före avresa. Vi har "drop-in"-mottagning för påfyllning av vaccin mån-tors 09:00-11:00 och 13:00-15:30.

Varje besök kostar 300 kronor exklusive kostnaden för vaccinet. Observera att vaccinationer inte ingår i högkostnadsskyddet.

Vi tar ut en avgift på 395 kronor av patienten för att skriva en ny gul bok med stämpel för gula febern om ni tappat bort den gamla.

Länk till 1177 Vårdguidens reseråd och vaccinationer

Länk till 1177 Vårdguidens reseråd för olika länder

Tuberkulosmottagning

Remisser för tuberkulintestning och BCG-vaccination skickas till Infektionsmottagningen Centrallasarettet Växjö.

 

Länk till 1177.se "Vaccination mot tuberkolos i Kronoberg"

Sprututbytesmottagning

Vi erbjuder rena sprutor och kanyler för dig som har ett etablerat injektionsmissbruk av narkotika och som:

 • är 18 år eller äldre och kan legitimera dig
 • är bosatt eller har din vistelseadress i Kronoberg
 • kan uppvisa stickmärke

På mottagningen utför vi även provtagning för att identifiera HIV och hepatit, ger smittskyddsinformation och erbjuder vaccination mot hepatit. Vi förmedlar även psykosociala insatser som samtal och stöd för att sluta med ett narkotikamissbruk för den som vill.

Mottagningen finns på infektionskliniken i Växjö och är öppen följande tider:

Måndag: kl.13:00-15:30
Torsdag kl. 13:00-15:30

 

Om oss

Infektionsmottagningen tar emot remitterade och planerade besök.


Akuta fall tas emot av en infektionsläkare som är placerad på akutmottagningen och som sköter jourverksamheten dagtid.


Vi utför även konsultverksamhet både inom Centrallasarettet Växjö och vid Lasarettet Ljungby. Vi har ett nära samarbete med klinisk mikrobiologi, smittskyddsenheten och vårdhygien.


Vi har en särskild sjuksköterskemottagning för provtagning, information och undervisning. För oss är det viktigt att kunna erbjuda stödsamtal under pågående behandling eller vid exempelvis HIV-test.


Verksamhetschef Christian Granberg Växel tfn: 0470-588000

Information till patienter

Remisskrav:
Ja

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Infektionsmottagningen.

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

88 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
88 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

84 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
84 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning efter besök vid en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

89 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
89 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

87 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
87 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande efter att ha besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

91 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
91 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

89 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
89 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

92 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
92 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information