Brunnsgårdens vårdcentral, Karlshamn


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Klamydiatest via internet

 • 2. Av/omboka tid direkt

 • Av/omboka tid

 • Beställa journalkopior

 • Beställ tid för resevaccination

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

Telefonnummer och Öppettider

0454-73 27 00
Telefontid idag:
08–11 Äldre0454-732680 , 08–17 Vårdcentral , 09–09:30 BHV: 0454-733414
Öppet idag:
08–16 Laboratoriet , 08–17 Äldremottagning , 08–17 Vårdcentral

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–11 Äldre0454-732680
Mån-fre 08–17 Vårdcentral
Mån-fre 09–09:30 BHV: 0454-733414
Öppettider:
Mån-tor 08–16 Laboratoriet
Mån-tor 08–17 Äldremottagning
Mån-fre 08–17 Vårdcentral
Fre 08–10:30 Laboratoriet
Fre 08–12 Äldremottagning
Växeltelefon:
0454-73 10 00

ADRESS

Besöksadress
Erik Dahlbergsvägen 30
Län, kommun
Blekinge län, Karlshamn
Postadress
Brunnsgårdens vårdcentral
Erik Dahlbergsvägen 30 C
374 37 Karlshamn
Vägbeskrivning

Parkeringsplats finns både på framsidan och på baksidan (kör runt vid polisstationen) av vårdcentralen. Bussen stannar utanför, hållplats Erik Dahlbergsvägen.

Vårt utbud

Det finns olika sätt att söka vård beroende på vad du har för besvär eller behov. Här hittar du information om hur du söker vård i Blekinge.

På samma sida hittar du också vår symtomguide med tips på självhjälp för de vanligaste symtomen som feber, hosta och halsont.

På vårdcentralen kan du till exempel få hjälp med:

 • Akuta sjukdomar, skador och besvär.
 • Kontroll av kroniska sjukdomar.
 • Fysioterapi och rehabilitering.
 • Förebyggande hjälp som vaccinationer, hälsokontroller och råd om levnadsvanor.

Vår personal

Vårdrelaterade yrken på vårdcentralen är allmänläkare, utbildningsläkare, distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska, medicinsk sekreterare, receptionist, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, psykolog och psykiatrisjuksköterska.

Hos oss finns både manliga och kvinnliga läkare.

Verksamhetschef för Brunnsgårdens vårdcentral är Johanna Johansson.

Levnadsvanor

Tobaksavvänjning innebär att du kan du få professionell hjälp med att sluta röka och snusa av en specialutbildad sjuksköterska. Du träffar vid detta besöket någon av våra distriktssköterskor. Besöket kostar 100 kronor.

Du kommer i kontakt med oss via 1177 Vårguidens e-tjänster eller callback, telefonnummer: 0454-73 27 00.

Barnhälsovård

Alla barn mellan 0-6 år har rätt till kostnadsfri barnhälsovård enligt ett nationellt program. Under barnets första år är besöken täta och görs på barnavårdscentralen (BVC), som hembesök och i föräldragrupper.

På BVC görs hälsoundersökningar och samtalas om exempelvis barns hälsa, utveckling, kost, sömn, säkerhet och föräldraskap. Alla barn erbjuds vaccinationer mot ett flertal sjukdomar.

På BVC arbetar specialistutbildade sjuksköterskor och läkare som samarbetar med exempelvis psykologer, logopeder, dietister, barnsjukvård, barnomsorg och socialtjänst.

Kontaktuppgifter för rådgivning och bokning:

 • 0454-73 34 15
 • 0454-73 34 14

Du kommer även i kontakt med oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Läs mer om barnhälsovård på 1177.se

Läs tema Barn och föräldrar på 1177.se

Stöd och hjälp för unga

På vårdcentralerna i finns ett särskilt samtalsstöd för dig som är barn, ungdom eller förälder. Att känna sig arg, ledsen eller orolig är en del av livet. Men ibland kan det bli för mycket. Om du har problem eller känslor som du behöver prata om kan du komma till oss på barn och ungas mottagning. Hit kan du komma om du är upp till 18 år gammal, antingen själv eller i sällskap med den du väljer. Du som förälder kan också kontakta oss om du har funderingar och oro kring ditt barn. Vi har tystnadsplikt. Vi som jobbar här är legitimerade psykoteraputer.

Du når oss på vår callbacktelefon 0457-73 10 16.
Du kan också komma i kontakt med oss genom att logga in på i e-tjänsterna här på 1177.se.

Äldremottagning

Som första vårdcentral i Blekinge öppnade vi i mars 2015 vår äldremottagning. Äldremottagningen vänder sig till dig som är 75 år och uppåt. Här får du i lugnare miljö träffa läkare och distriktssköterska.

För att komma i kontakt med äldremottagningen, ring 0454-73 26 80. Tala in ditt namn och personnummer så ringer en av mottagningens distriktssköterskor upp dig.

Rehabilitering och fysioterapi (sjukgymnastik)

Fysioterapi (sjukgymnastik) går ut på att ge behandling när man har problem i rörelse- och stödjeorganen. Fysioterapi inom primärvården kallas för distriktssjukgymnastik/fysioterapi och vi som arbetar här är distriktssjukgymnaster/fysioterapeuter. 2 dagar i veckan har vi fysioterapuet/sjukgymnast på vårdcentralen.

Hos psykologen kan du få behandling för till exempel depressioner, ångest, stress och när du har hamnat i en kris. Du behöver ha remiss från en läkare för att få tid hos psykologen.

Hos oss kan du vid behov även träffa en psykiatrisjuksköterska.

Du kommer i kontakt med oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller callback, telefonnummer: 0454-73 27 00

Diabetesmottagning

Diabetesmottagningen är för dig med diabetes typ 2 oavsett om du har kost-, tablett- eller insulinbehandling. Vi arbetar även förebyggande med råd om livsstilsförändringar, till exempel hur du på bästa sätt ändrar din kost och håller dig i form. Vi strävar alltid efter individanpassade mål. Besöket kostar 100 kronor.

Du når oss på nedanstående telefonnummer:

0454-73 34 17, måndag och onsdag 11.15-12.00.

Övrig tid hänvisar vi till vår callback på telefonnummer 0454-73 27 00 eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Gå gärna in på www.ndr.nu så kan du se hur Brunnsgårdens vårdcentral ligger till i sin diabetesvård.

Astma- och KOL-mottagning

Astma- och KOL-mottagningen är till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Vi utreder, behandlar, gör uppföljningar och ger stöd och förebyggande åtgärder.

Du träffar vid detta besök astma- och KOL-sjuksköterska. Besöket kostar 100 kronor.

Du kommer i kontakt med oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller callback, telefonnummer: 0454-73 27 00.

Hjärtsviktsmottagning

Till mottagningen kallas du som har hjärtsvikt och har träffat en läkare på vårdcentralen som har ställt diagnos. Här får du information, uppföljning av din hälsa, stöd till förebyggande åtgärder och behandling.

Du träffar vid detta besök hjärtsviktssköterska. Besöket kostar 100 kronor.

Du kommer i kontakt med oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller callback, telefonnummer: 0454-73 27 00.

Distriktssköterskemottagning

När du blir sjuk eller får någon mindre skada behöver du inte alltid träffa en läkare. Då kan du kontakta en distriktssköterska eller sjuksköterska som sedan bokar in dig på en tid. Deras arbete omfattar flera av sjukvårdens grenar, från spädbarnsvård till äldrevård.

Här kan du få hjälp med bland annat:

 • bedömning av hudutslag
 • spolning av och provtagning av port-a-cath
 • borttagning av stygn
 • viss sårvård
 • blodtryckskontroll.

Du kommer i kontakt med oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller callback, telefonnummer: 0454-73 27 00.

Vaccinations- och reserådgivning

Behöver du vaccinera dig inför din utlandsresa? Kontakta oss i god tid för att boka tid för vaccination. Grundavgift vid första vaccinering är 300 kronor. Avgiften gäller både barn och vuxna. Sedan tillkommer kostnad för aktuell vaccinationsspruta.

Du kommer i kontakt med oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller callback, telefonnummer: 0454-73 27 00.

Inkontinensmottagning

Denna mottagning vänder sig till dig som har problem med urininkontinens. Här kan du få hjälp med:

 • bedömning av din inkontinens
 • träningsprogram
 • utprovning av inkontinenshjälpmedel.

Inkontinenshjälpmedel är gratis. Besöket kostar 100 kronor.

Du kommer i kontakt med oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller callback, telefonnummer: 0454-73 27 00.

Psykisk hälsa

Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du har psykiska besvär. Det kan till exempel vara ångest, depression, sorg, eller svårt att sova.

Ibland räcker det med besöket hos oss. Annars hjälper vi dig vidare till specialistvård.

Du kommer i kontakt med oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller callback, telefonnummer: 0454-73 27 00.

Läs mer:

Andra tjänster

Vi erbjuder också:

 • hälsokontroll inför förnyelse av körkort för tung trafik
 • hälsosamtal med nyanlända flyktingar.

Du kommer i kontakt med oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller callback, telefonnummer: 0454-73 27 00.

Om oss

Brunnsgårdens vårdcentral är centralt belägen i Karlshamn på Erik Dahlbergsvägen 30 C. Hos oss finns många olika kompetenser för att tillgodose just ditt behov. Vi har också en äldremottagning som vänder sig till dig som är 75 år och uppåt. Läs mer om vad vi erbjuder under fliken Vårt utbud.

På vårdcentralen finns den vård som är basen i hälso- och sjukvården, det vill säga den vård som inte kräver sjukhusets resurser eller utrustning. Det är i första hand hit du ska vända dig när du blir sjuk och vill få kontakt med vårdpersonal.

Information till patienter

När du ringer till oss kommer du till vårt callback-system. Det innebär att du lämnar ditt telefonnummer så kontaktar vi dig. Du kan också komma i kontakt med oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Brunnsgårdens vårdcentral, Karlshamn.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

66 %

Det aktuella värdet är
66%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

86 %

Det aktuella värdet är
86%
Mätningen genomfördes
2018-11-01 - 2018-11-30

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

71 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
71 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

66 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
66 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

60 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
60 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

68 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
68 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

80 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
80 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

74 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

73 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
73 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information