Vården på Gotland

Vårdcentralen Hemse

Innehållet gäller Gotland

Välkommen till vårdcentralen i Hemse på södra Gotland.

Kontakta oss

BIld entré Hemse Vårdcentral

Hitta till oss

Adress, karta och annan information finns på Vårdcentralen Hemse, Gotland.

E-tjänster

Via e-tjänster för vårdcentralen Hemse kan du boka och avboka tider, förnya recept eller hjälpmedel. Du kan även boka rådgivnig eller be oss att kontakta dig.

Telefon

Du når vårdcentralen via telefon 0498-20 46 50.
Måndag till fredag klockan 06.30–15.30.
Avvikande öppettider och mer information finns på Vårdcentralen Hemse.

Knappval

Knappval 1 Avbokning
Knappval 2 Tidsbokning/Rådgivning
Knappval 3
Vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa
Knappval 4
Provtagning
Knappval 5
Receptförnyelse
Knappval 6
Äldremottagning, över 75 år
Knappval 7
Psykisk ohälsa
Knappval 8 Vårdgrannar

For information in English press "0".

Direktnummer till mottagningar:

Hjärtsviktsmottagningen Telefon 070-4479013 (Anna Lindström) eller 070-0832468 (Jens Fröling)

Diabetesmottagningen Telefon 0498-20 46 62 Måndagar klockan 11–12 och torsdagar klockan 15.15–16

Rehabkoordinator (ReKo) Telefon 073-7658147 (Eva Ahlin Sigren, Distriktssköterska) Onsdagar och torsdagar klockan 14-15

Videosamtal

Det kan vara svårt att beskriva hur något ser ut över telefon. Vi kan därför om det behövs gå från ett telefonsamtal till ett videosamtal, eller erbjuda videosamtal som ett alternativ till att du besöker oss.

Hur listar jag mig på vårdcentralen?

Du är välkommen att lista dig hos oss, läs mer om hur det går till på sidan Välja vårdcentral Gotland

Läkare på Hemse vårdcentral

Hemse är en utbildningsvårdcentral, det betyder att två ST-läkare delar en lista och att du vid ett besök kan få träffa andra utbildningsläkare än din ordinarie läkare. 

Lista 1.   Vakant
Lista 2.   Anton Ericsson
Lista 3.   Ann Hovland Tånneryd
Lista 4.   Harald Rosén
Lista 5.   Gustaf Jörneus
Lista 6.   Emilie Hagenfeldt
Lista 7.   Helena Wäss 
Lista 8.   Carolinne Wiman
Lista 9.   Emma Weibull
Lista 10. Kajsa Estrin

Fast vårdkontakt för dig som inte har någon fast läkare:
Vikarie 1:  Sjuksköterska Jens Fröling/sjuksköterska Louise Thoren/sjuksköterska Anna Jacobsson.

Fö dig som är över 75 år: Äldreteamet med distriktssköterska Catharina Zackrisson och Sandra Johansson.

Mottagningar

Vi arbetar i tvärprofessionella team för att lära känna dig och dina behov och ge dig en samordnad och kontinuerlig vård med hög patientsäkerhet.

Distriktssköterskor/Sjuksköterskor

Våra team arbetar exempelvis inom blodtryck, hjärtsvikt, diabetes, sår, psykosocialt team, astma/KOL, äldreteam och levnadsvanor.

Du kan få hjälp med att ta bort stygn, blodtrycksmätning, bedömning av hudåkommor, inkontinensrådgivning, injektion av läkemedel, utprovning av kompressionsstrumpor, såromläggningar och samtal om livsstilsfrågor.

Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna är specialiserade på vissa områden, som astma/KOL, demenssjukdomar, diabetes, hjärtsvikt, inkontinens, sårvård, tobaksavvänjning, och levnadsvanor.

Undersköterskemottagning

På undersköterskemottagningen kan du få hjäp med såromläggning, blodtryckskontroller och 24-timmars blodtrycksmätningar. Du kan vid behov även få låna hem en blodtryckapprat.

Primärvårdspunkter (tidigare trygghetspunkter)

Vissa enklare åtgärder kan du få hjälp med på en primärvårdspunkt om det är lättare för dig att ta dig dit än till vårdcentralen. Besök på en primärvårdspunkt bokas av din ordinarie vårdcentral.

OBS!
Under sommaren 2024 sker ett successivt namnbyte från trygghetspunkt till primärvårdspunkt på Gotland. På primärvårdspunkten kan enklare vårdåtgärder utföras efter kontakt med din vårdcentral. Trygghetspunkt kommer istället innebära en mötesplats dit invånare kan vända sig vid större samhällsstörningar. För närvarande finns trygghetspunkter i Hemse och Slite.

Diabetesmottagning

På diabetesmottagnigen följer vi upp din diabetes och du får råd och information. Vi hjälper dig även med att prova ut lämpliga hjälpmedel.

Telefon: 0498-20 46 62 Måndagar 11.00–12.00 och torsdagar 15.15–16.00

Hjärtsviktsmottagningen

På hjärtsviktsmottagningen får du möjlighet till utredning, information och utbildning.

Telefon 070-4479013 (Anna Lindström) eller 070-0832468 (Jens Fröling)

Levnadsvanemottagning

Tobak, alkohol, matvanor och fysisk aktivitet är levnadsvanor med stor betydelse för vår hälsa. En fördel med levnadsvanor är att de går att påverka. Mycket kan du göra själv men du kan också behöva stöd för att komma igång.

Om du vill samtala om dina levnadsvanor med en specialistutbildad distriktssköterska är du välkommen att kontakta oss. På levnadsvanemottagningen tar vi upp områdena matvanor, fysisk aktivitet, tobak och alkohol. Tillsammans samtalar vi om allt som påverkar och har betydelse för dina levnadsvanor och din hälsa.

Hjälp vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vanligt och drabbar de flesta någon gång i livet. Ibland kan man behöva professionellt stöd och behandling för att må bättre och för att klara sin vardag.

Telefon 0498-204650, knappval 7. Du blir då uppringd av en kurator eller psykolog för rådgivning. Du kan också kontakta oss via våra e-tjänster

För att få veta mer om var du kan få hjälp kan du också läsa på Att söka stöd och hjälp - 1177

På vårdcentralen finns ett psykosocialt team som består av läkare, kurator, psykolog (med KBT-terapi), arbetsterapeut, fysioterpeut samt rehabkoordinator. Teamet arbetar med att bedöma, vägleda eller behandla dig som söker för till exempel:

  • Depression och nedstämdhet
  • Ångestproblematik
  • Stress- och utmattningsrelaterad ohälsa
  • Kris och svåra händelser
  • Smärta

Provtagning

För tidsbokning till provtagningen ring 0498-20 46 50 (Knappval 4)
Endast bokade besök.

Här kan du få hjälp med provtagning inför eller efter ett läkarbesök, ibland ett prov enbart för en uppföljande kontroll. Beroende på vilken typ av blodprov du ska ta kan du behöva förbereda dig på olika sätt. Du kan läsa mer på Att lämna blodprov.

Fasteprov betyder att du skall vara fastande 12 timmar innan provtagningen, endast vatten tillåtet.

Läkemedelsanalys ska göras när koncentrationen är som lägst. Vilket bertyyder att du ska ta din morgondos av medicinen efter provtagningstillfället.

Andra mottagningar och verksamheter

Barnmorskemottagning

Kontaktuppgifter och e-tjänster till Barnmorskemottagningen (tidigare MVC) finns på Barnmorskemottagningar (BMM), Gotland. Du kan också läsa mer på Besök under graviditeten.

Barnavårdscentral (BVC)

Kontaktuppgifter och e-tjänster till BVC finns på Barnavårdscentraler, Gotland. Du kan också läsa mer på besök på barnavårdscentralen.

Hemsjukvård

För att bli inskriven i hemsjukvård krävs en vårdplanering. Kontakta din distriktssköterska eller hemsjukvårdskoordinator. Kontaktuppgifter till och mer informaiton om hemsjukvård finns på Region Gotlands webbplats 

Sjukgymnastik/fysioterapi

Inom primärvårdens sjukgymnastik arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter och lymfterapeuter. Kontaktuppgifter och e-tjänster finns på Sjukgymnastik, primärvård - Gotland.

Vaccinationer

Läs mer om rekommendationer och hur du bokar tid för Vaccination mot covid-19 eller säsongsinfluensa. 

Till toppen av sidan