Undersökningar under graviditeten

Besök under graviditeten på Gotland

Innehållet gäller Gotland

Du som är gravid erbjuds kontroller på barnmorskemottagningarna enligt vårt basprogram. Vi finns i Visby, Slite och Hemse.

Barnmorska undersöker en gravid kvinna
I samband med graviditeten genomförs bland annat hälsoundersökning.

Kontaktuppgifter, öppettider, e-tjänster och information om tillfälliga ändringar finns på mottagningarnas sidor:

Barnmorskemottagningen,Visby
Barnmorskemottagningen, Slite
Barnmorskemottagningen, Hemse

Vi finns här för dig

Barnmorskemottagningens uppgift är att ge blivande föräldrar och barn den bästa möjliga starten i livet. Du får medicinskt, psykologiskt och socialt stöd under graviditeten samt förberedelse inför föräldraskapet. Vi finns för dig/er, inga frågor är fel eller konstiga. Besöken är avgiftsfria.

För att barnmorskan ska få en bild av hur den blivande mamman och barnet mår medicinskt erbjuds olika undersökningar vid besöken. Barnmorskan går också igenom föräldrarnas hälsa och levnadsvanor, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om mamman äter läkemedel som kan påverka fostret.

Förbered dig gärna inför varje besök
Inför varje besök är det bra att läsa beskrivningen av besöket här nedanför. Följ även länkarna under "Att läsa inför besöket". 

På sidan graviditeten vecka för vecka kan du läsa mer om vad som händer i kroppen under en graviditet.

Graviditetsvecka 6–8 Hälsosamtal

Alla gravida på Gotland erbjuds ett hälsosamtal. När du fått ett positivt graviditetstest är du välkommen att ringa barnmorskemottagningen och beställa tid, det går även bra att boka tid genom att logga in på 1177.se  

Är du intresserad av tidigt ultraljud/KUB, kontakta barnmorskemottagningen så snart som möjligt, så bokar vi in dig för ett tidigt informationssamtal.

Hälsosamtalet handlar om levnadsvanor, tobak, alkohol, droger, medicinering och kroniska sjukdomar. Vid besöket erbjuds du att ta blodprov för att kontrollera dina järndepåer samt funktionen av din sköldkörtel.

Tillsammans med barnmorskan görs en planering över kommande besök och det finns möjlighet att ta upp egna frågor och funderingar om graviditeten.

Folsyra
Nu är det dags att börja äta kosttillskott med Folsyra, om du inte redan gör det. Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt tillskott på 400 mikrogram. Tabletterna finns att köpa receptfritt på apotek.

Att läsa inför besöket:

Graviditetsvecka 11–13 Inskrivning

Till inskrivningen tar du med den ifyllda hälsodeklarationen och legitimation. Vid besöket går barnmorskan igenom tidigare sjukdomar, graviditeter och ärftliga sjukdomar samt informerar om aktuella vaccinationer. Det finns också möjlighet att prata om speciella önskemål eller förväntningar.

Kontroller som erbjuds:

Blodprov

 • Hb för att kontrollera ditt blodvärde
 • Blodsocker
 • Infektionsprover, för att kontrollera skyddet mot vissa infektioner
 • Blodgrupp

Blodtryck
Blodtryck tas vid inskrivningen och vid varje ytterligare besök på barnmorskemottagningen. Ofta sjunker blodtrycket lite i början av graviditeten för att sedan återgå till vanlig nivå under de tre sista graviditetsmånaderna.

Urinprov
Med hjälp av urinprovet kontrolleras om halten av protein och socker är normalt.

Vikt
Vikten kontrolleras vid varje besök under graviditeten. Hur mycket man går upp i vikt varierar.

Gynekologisk undersökning
Om man har fått, eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten, erbjuds man att ta cellprovet vid inskrivningen. Även klamydiaprovtagning erbjuds.

Att förebygga rygg- och bäckenbesvär
En stark bäckenbotten kan förebygga rygg- och bäckenbesvär under graviditet. Titta gärna på filmerna från fysioterapeuterna med bra information till dig som är gravid.

Att läsa inför besöket:

Graviditetsvecka 12–13 Eventuellt tidigt ultraljud

Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som kan ge information om fostret, exempelvis ultraljud eller KUB-test. All fosterdiagnostik är frivillig. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte. 

Utifrån barnets huvudmått bestäms beräknad förlossning. Man tittar igenom fostret, en så kallad organscreening.

Undersökningen görs på barnmorskemottagningen i Visby. Du bör inte ta med dig barn, men gärna din partner eller en vän. Du behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen.

Att läsa inför besöket:

Graviditetsvecka 18–20 Rutinultraljud

Alla gravida erbjuds en ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18-20. Det liknar den undersökning man eventuellt gör i graviditetsvecka 12-13, men man kan nu se mer detaljerat, då du kommit längre i graviditeten.

Du bör inte ta med dig barn till undersökningen, men gärna din partner eller en vän. Du behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen.

Att läsa inför besöket:

Graviditetsvecka 20 Barnmorskebesök

Detta besök erbjuds bara den gravida kvinnan. Ett tillfälle att följa upp det som är viktigt för just dig. Ett samtal om fysiskt och psykiskt mående.

Att läsa inför besöket:

Graviditetsvecka 25 Barnmorskebesök

Vid besöket i graviditetsvecka 25 erbjuds kontroller av blodsocker, Hb, vikt och blodtryck på kvinnan. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern och lyssna på barnets hjärtljud. Barnmorskan informerar om barnets rörelsemönster under graviditeten, så kallade fosterrörelser. I listan med länkar här nedför kan du läsa om en metod som hjälper dig att uppmärksamma barnets rörelsemönster.

Vi informerar om barnmorskemottagningens föräldraförberedande verksamhet. 

Den blivande mamman får ett intyg om graviditet med beräknad förlossningsdag för att skicka in till försäkringskassan.

Från och med graviditetsvecka 22+0 är förlossningen er akutmottagning.

Kontakta förlossningen vid:

 • regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila
 • blödning 
 • misstänkt vattenavgång
 • minskade fosterrörelser
 • annan oro och/eller besvär som inte kan vänta

Att läsa inför besöket:

Graviditetsvecka 29+31 Barnmorskebesök

Besöken sker ungefär när du är i graviditetsvecka 29 respektive 31. Vi samtalar om graviditeten och amning, samt om jämställt föräldraskap.

Kontroller som erbjuds graviditetsvecka 29 och 31:

 • Blodtryck
 • Vikt, blodsocker
 • Hur livmodern växer och barnets hjärtljud

Att läsa inför besöket:

Graviditetsvecka 33 Barnmorskebesök

Besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 33. Vi samtalar om graviditet, födsel samt amning.

Kontroller som erbjuds vecka 33:

 • Blodtryck
 • Vikt, blodsocker
 • Hur livmodern växer och barnets hjärtljud

Att läsa inför besöket:

Graviditetsvecka 35 Barnmorskebesök

Tillsammans skriver vi en sammanfattning av graviditeten och dina/era tankar inför barnets födelse, amningen och det kommande föräldraskapet        

Kontroller som erbjuds vecka 35:

 • Blodtryck, Hb och blodsocker
 • Hur livmodern växer och hur barnet ligger
 • Barnets hjärtljud

Att läsa inför besöket:

Graviditetsvecka 37 Barnmorskebesök

Kontroller som erbjuds vecka 37:

 • Blodtryck
 • Hur livmodern växer och hur barnet ligger
 • Barnets hjärtljud

Att läsa inför besöket:

Graviditetsvecka 39 Barnmorskebesök

Du får information om vad som händer om du går över tiden.

Kontroller som erbjuds vecka 39:

 • Blodtryck
 • Hur livmodern växer och hur barnet ligger
 • Barnets hjärtljud

Att läsa inför besöket:

Graviditetsvecka 41 Barnmorskebesök

Kontroller som erbjuds vecka 41:

 • Blodtryck
 • Hur livmodern växer och hur barnet ligger
 • Barnets hjärtljud

Att läsa inför besöket:

Barnmorskebesök efter förlossningen

Kontakta barnavårdscentralen, BVC

När ni kommit hem, boka tid för ett första besök på BVC så snart som möjligt, telefon 0498-26 87 70. Den första träffen brukar ske en vecka efter att ni har kommit hem, en sjuksköterska från BVC besöker er då i hemmet.

Att läsa efter förlossningen:

Telefonuppföljning

Din barnmorska ringer dig 1-2 veckor efter födseln för att stämma av ditt fysiska och psykiska mående samt planera för efterkontroll.

Besök efter förlossningen

Upp till 16 veckor efter förlossningen erbjuds du att komma tillbaka till din barnmorskemottagning för efterkontroll. Efterkontrollen kan delas upp på flera besök.

Du och din barnmorska pratar om hur du mår, din förlossningsupplevelse och hur amningen går. Ni pratar också om dina levnadsvanor, om det finns behov av att kontakta till exempel en fysioterapeut eller dietist samt frågor och tankar om samliv.

Kontroller som erbjuds: 

 • Gynekologisk undersökning med kontroll av eventuell bristning och din knipförmåga i bäckenbottenmuskulaturen
 • Blodvärde och blodtryck
 • Vikt

Du får information om preventivmedel samt vid behov recept och eventuell tid för uppföljning. 

Här kan du läsa mer:

När och var ska jag söka vård efter förlossningen?

Du kan alltid kontakta oss på barnmorskemottagningen vid frågor och funderingar, via telefon 0498-20 42 40 eller via mottagningarnas e-tjänster.

Du kan läsa mer på sidan Besvär efter förlossning - symtomguide eller se i tabellen nedan för att veta vart du kan vända dig.

Om det är akut
Vid akuta besvär kontakta förlossningen på telefon 0498-26 80 02. Exempelvis om du känner av:

 • Feber
 • Sjukdomskänsla
 • Onormala smärtor
 • Akut dåligt fysiskt eller psykiskt mående
 • Andra frågor som inte kan vänta

Besvär

Kontakt

Misstänkt infektion i livmodern eller akut blödning

Kontakta Förlossning BB, Visby lasarett

Frågor om avslag

Kontakta din barnmorskemottagning

Besvär av bristning som eventuellt behöver åtgärdas

Inom första veckan kontakta Förlossning BB, Visby lasarett

Inom 4 månader kontakta din barnmorskemottagning därefter eventuellt remiss till fysioterapeut eller gynmottagningen

Vid senare besvär kontakta Gynekologiska mottagningen.

Amningsbesvär

Rådfråga i första hand BVC

Akuta besvär kvällar och helger kontakta Förlossning BB, Visby lasarett

Urinvägsinfektion

Inom första veckan kontakta Förlossning BB, Visby lasarett

Vid senare besvär kontakta din vårdcentral

Urininkontinensbesvär trots bäckenbottenträning

Vid uttalade besvär inom 1 år kontakta Gynekologiska mottagningen, Visby lasarett

Vid kvarstående besvär trots bäckenbottenträning efter 1 år: bedömning via inkontinenssjuksköterska på din vårdcentral

Avföringsinkontinens

Kontakta Gynekologiska mottagningen, Visby lasarett

Försämrat psykiskt mående

Kontakta din sköterska på  barnavårdscentralen (BVC)

Traumatisk förlossningsupplevelse

Prata med din barnmorska på barnmorskemottagningen, Därefter kan det bli aktuellt att ta kontakt med en läkare eller ha ett Aurorasamtal.

Smärta  bäcken och rygg

Vid kvarstående besvär efter förlossningen kontakta Primärvårdens sjukgymnastmottagning

Till toppen av sidan