Rehabiliteringsmedicin i Gävleborgs län

Smärtrehabiliteringsteam

Innehållet gäller Gävleborg

Smärtrehabteamet är en del av rehabiliteringsmedicin och finns på Sandvikens närsjukhus. I teamet arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut, idrottsledare, kurator, läkare, psykolog, rehabkoordinator och sjuksköterska.

Långvarig smärta och nedsatt funktion i rörelseorganen är den största orsaken till långvarig sjukskrivning. För dig som har långvarig smärta påverkas ofta hela livssituationen.

Målet med smärtrehabiliteringen är att du ska förbättra din livskvalitet och kunna leva ett bra liv med smärta. Smärtrehabiliteringsteamet gör tillsammans med dig och eventuellt närstående en personlig rehabiliteringsplan. Du och din närstående är viktiga medlemmar i teamet.

För att komma till smärtrehabiliteringsteamet behövs en remiss. Du kan också själv fylla i en så kallad egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänst. Du betalar vanlig patientavgift, högkostnadskort gäller.

Till toppen av sidan