Söka vård

Vård för dig som lever med smärta

Vård för dig som lever med smärta - andra språk - svenska lättlästInnehållet gäller Gävleborg

Smärta under lång tid kan göra att du blir sjukskriven. Din fritid och familj kan också bli påverkad. Med rehabilitering kan du lära dig att leva med din smärta. Med rehabilitering menas att du tränar på saker som har blivit svårare att göra sedan du fick problem med smärta.

Du behöver en remiss för att få tid till rehabiliteringsmedicinmottagningen i Sandviken. På mottagningen finns smärtrehabiliteringsteamet. Teamet undersöker och rehabiliterar dig som haft smärta länge. En remiss är ett besked från en mottagning om att du behöver en mer specialiserad undersökning eller vård. Du ska i första hand söka vård hos din hälsocentral.

Läs en längre version av den här texten 

Du som kan få rehabilitering

  • Du ska vara vuxen och ha haft smärta i minst tre månader.
  • Smärtan ska inte vara kopplad till cancer.
  • Du kan vara sjukskriven eller ha risk för att bli sjukskriven.
  • Du kan ha svårt att klara av vardagen.
  • Du har tidigare fått hjälp för din smärta utan att det blivit bättre.
  • Du har inte alkohol- eller drogmissbruk.

Första kontakten med smärtrehabiliteringsteamet

Innan ditt första besök får du svara på frågor. Frågorna skickas hem till dig och du kan svara på dem hemma. Ta med dig frågorna till ditt första besök.

Ditt första besök är ett läkarbesök. Om läkaren tror att du kan ha nytta av rehabilitering får du komma tillbaka och träffa flera i smärtrehabiliteringsteamet. I smärtrehabiliteringsteamet ingår personer från vården som är specialister på olika områden.

Smärtrehabiliteringsteamet undersöker vad som ger dig problem i livet med smärta. Teamet gör tillsammans med dig en plan för hur du ska kunna göra det som är viktigt i ditt liv. Du kan lära dig att leva med din smärta.

Hjälp som du kan få

Först tar vi tillsammans med dig reda på vad du behöver hjälp med. Du kan också få hjälp med hur du ska slappna av och hur du ska träna. Vi gör tillsammans med dig planer för att du ska kunna arbeta eller studera igen.

Du får tips på hur du kan ta ansvar för din hälsa. Du får öva på hur du kan använda din kropp på ett bra sätt. Du får öva på hur du kan tänka och göra för att må bättre. Du får inga behandlingar såsom massage och akupunktur under rehabiliteringen.

Information om din rehabilitering

Din rehabilitering görs i grupp med fem till sju deltagare. Vi träffas tre–fyra vardagar under fem veckor på sjukhuset i Sandviken. Viss träning kan ske utanför sjukhuset. Du som bor långt från Sandviken kan få bo på ett hotell i närheten, det kostar inget extra för dig.

Du kan få träffa smärtrehabiliteringsteamet utan att vara i en grupp om du har behov av det.

Efter rehabiliteringen följer vi upp hur det går för dig:

  • Efter ungefär en månad ringer vi till dig.
  • Efter ungefär tre månader får du komma tillbaka till Sandviken.

Ett år efter rehabiliteringen får du svara på frågor. Frågorna skickas hem till dig. När du har svarat på dem skickar du tillbaka dem till oss.

Kontakt

Vill du ha kontakt med smärtrehabiliteringsteamet kan du skicka ett meddelande i e-tjänsten. Du kan också ringa till oss. 

Kontaktuppgifter till teamet

Jag vill veta mer

Vill du veta mer om rehabilitering vid smärta? Då kan du läsa om:

Till toppen av sidan