Vård och stöd för barn

Barn- och ungdomspsykiatrin (bup) i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin, bup, är specialisthjälp för barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Barn- och ungdomspsykiatrins erbjuder:

  • Stöd och hjälp till barn och unga upp till 18 år med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i vardagen är påverkad.
  • Den hjälp du får utgår från beprövad erfarenhet och vetenskap, den bygger på barnpsykiatrisk diagnostik. Det kan handla om bedömning, utredning och/eller behandling av akuta eller inte akuta tillstånd. 
  • Barn- och ungdomspsykiatrin har ett nära samarbete med andra inom vården när det gäller barnpsykiatriska frågeställningar. 
Till toppen av sidan