Vård och stöd för barn

Barn- och ungdomspsykiatrin (bup) i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin, bup, är specialisthjälp för barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Barn- och ungdomspsykiatrins erbjuder:

  • Stöd och hjälp till barn och unga upp till 18 år med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i vardagen är påverkad.
  • Den hjälp du får utgår från beprövad erfarenhet och vetenskap, den bygger på barnpsykiatrisk diagnostik. Det kan handla om bedömning, utredning och/eller behandling av akuta eller inte akuta tillstånd. 
  • Barn- och ungdomspsykiatrin har ett nära samarbete med andra inom vården när det gäller barnpsykiatriska frågeställningar. 

När och hur kontaktar jag bup?

Kriser och problem är en naturlig del av livet. Det är ganska vanligt att barn och unga mår psykiskt dåligt en tid. Men när problemen tar över och vardagen inte längre fungerar behöver du söka professionell hjälp.

Att må dåligt ibland hör livet till. Anledningarna kan vara flera. För att kunna hantera svåra situationer är det viktigt att de grundläggande behoven är tillgodosedda.

Här kan du som vårdnadshavare göra stor skillnad. Det handlar om rutiner och livsstil. Det finns kopplingar mellan psykisk ohälsa och sömn, kost, rörelse och relationer. Är du orolig för hur ditt barn eller din tonåring mår är första steget att se över om dessa behov är tillgodosedda.   

Information om vad du som vårdnadshavare kan göra själv hittar du på En väg in för psykisk hälsa 0–17 år

Bup tar vid när barn- och familjehälsan, ungdomsmottagningen eller skolans elevhälsovård inte räcker till.

Hur tar jag kontakt? – Steg för steg

  1. Uppplever du som patient eller vårdnadshavare psykisk ohälsa i barn-, ungdoms- och familjerelaterade frågor och vill komma i kontakt med en mottagning för första gången kan du ringa 0771-44 55 00.
  2. Du når oss måndag till fredag 8.00–16.30.
  3. Vid ditt samtal får du prata med kunnig och erfaren personal som ställer frågor för att ta reda på var du bäst kan få hjälp. Vid behov bokas en tid för ett besök.
  4. Du kan även kontakta oss genom att skicka en egen vårdbegäran genom att logga in på 1177.se.
  5. Har du redan en pågående vårdkontakt vänder du dig direkt till din mottagning.
  6. Vid akuta symtom kontaktar du din närmaste psykiatriska mottagning eller ring 112.
  7. Bup tar också emot remisser från andra verksamheter inom vården.

Att besöka bup

När du kontaktat bup bokas en tid för ett första besök genom att du blir uppringd eller får ett brev hem till dig. Vid ditt första besök får du berätta varför du vill komma. Du får prata om hur det går i skolan, hur du äter och sover, men också om andra saker som har betydelse för hur du mår. Du berättar så mycket eller lite som du vill.

Många gånger är din mamma, pappa eller annan vårdnadshavare med vid ditt första besök. Det är viktigt att någon vuxen i din närhet är delaktig och kan vara med och berätta om din historia. Du får även prata ensam med den du träffar hos bup om du vill.

Det första samtalet tar ungefär en timme. Den du träffar gör en planering för fortsättningen tillsammans med dig och bestämmer om du behöver komma till bup flera gånger. 

Är det långa väntetider?

Enligt vårdgarantin ska du erbjudas ett första besök inom 30 dagar från det datum då du först sökte vård. Kan inte bup uppfylla vårdgarantin är personalen skyldiga att ge information om det och erbjuda hjälp med att söka vård hos annan vårdgivare.

Vilka arbetar på bup?

På bup arbetar psykolog, läkare, specialpedagog, sjuksköterska, socionom, skötare, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och medicinska sekreterare.

Har bup tystnadsplikt?

All personal inom bup har tystnadsplikt vilket betyder att varken skolan, vänner eller myndigheter får veta att du har kontakt med bup. Tystnadsplikten bryts av anmälningsskyldighet om personalen misstänker att barn eller unga far illa. Det betyder att personalen är skyldiga att anmäla olagliga handlingar eller andra brott som begås av vuxna.

Hur dokumenteras kontakten?

Bups personalen skriver ner när du har varit i kontakt med mottagningen, en sammanfattning av samtalet och vilka åtgärder som har gjorts i patientjournalen.

Film – Alex besöker bup

Hur ser det ut på bup? Vilka jobbar där? Måste du prata om du inte vill? Alex, tillsammans med sina känslor Glad, Arg, Trött, Orolig och Ledsen besöker en mottagning för att ta reda på svaren.

Se filmen Alex besöker BUP

Boka av ditt besök

Meddela oss om du inte kan komma på den bokade tiden. Då kan någon annan som väntar på besökstid komma istället. Du fakturerars med 200 kronor om du inte kommer på ditt besök.

Det finns det två sätt att meddela bup att du inte kan komma:

Region Gävleborgs bup och hab podd

Poddavsnitten ska ge dig som barn, ungdom, förälder eller anhörig information och kunskap. Det kan exempelvis vara ett avsnitt som handlar om hur du som förälder eller anhörig kan hjälpa och stödja ditt barn eller din ungdom. Var kan jag få hjälp och hur söker jag hjälp? Eller så kan det handla om funktionsnedsättningar och diagnoser samt dina rättigheter i samhället.

Region Gävleborgs bup och hab podd 

Hur går en fördjupad utredning till på bup?

En utredning utgår alltid från en specifik frågeställning. För att få ett så bra svar på frågeställningen som möjligt ska du ha det ordnat omkring dig. Det kan innebära att du och dina vårdnadshavare först erbjuds stöd och hjälp med goda vanor vad gäller sömn, kost och rörelse. Ibland räcker det att behandla det tillstånd som bedöms vara allvarligast för att även andra symtom ska lindras eller helt upphöra.

Kommer du och din behandlare på BUP överens om att det behövs en fördjupad utredning ska dina vårdnadshavare samtycka till att du genomgår en utredning. Är båda dina föräldrar vårdnadshavare ska båda samtycka.

I en barnpsykiatrisk utredning ingår vissa bestämda moment som kräver tid och resurser av dig som patient och även dina vårdnadshavare. Ett viktigt moment är att samla in information från dina vårdnadshavare genom formulär. Ett annat är att kartlägga ärftlighet, symtom och sjukdomens förlopp. Du kommer också att få komma till bup för att göra tester och om du är över 12 år så tas provtagning för att utesluta att symtomen beror på någon substanspåverkan. Personal på bup kommer att skaffa information från skolan.

När bup har fått in underlag som gör att frågeställningen kan besvaras kommer resultatet att redovisas för dig och dina vårdnadshavare. Utifrån detta resultat planerar ni tillsammans med bup om kontakten ska avslutas, behandling inledas eller annan åtgärd.

Vad kan jag själv göra för att må bättre?

Här finns några av de vanligaste frågorna samlade. Du hittar råd och nyttiga länkar för dig som själv mår dåligt, men även för dig som är förälder eller om du är närstående till någon som du oroar dig för.

Våga prata om det

Att prata med någon du tycker om och litar på kan vara en bra början till att må bättre. En kompis, ett syskon eller kanske någon som jobbar på din skola. Det finns ofta många som vill lyssna.

Kan eller vill du inte prata med någon i din närhet kan du alltid ta kontakt med en ungdomsmottagning eller elevhälsan på din skola. Det finns också olika chattar och stödlinjer där du kan få stöd av en vuxen.

Chatta, mejla eller ring, gratis och anonymt (bris.se) 

Små saker kan göra stor skillnad

Ta hand om dig själv. Och ta dig tid till att göra saker som du mår bra av. Lyssna på musik, ta en promenad med en kompis eller något annat som gör att du skingrar tankarna en stund.

Att träna, om du har möjlighet till det, och att ha goda matvanor och äta regelbundet påverkar också hur du mår och kan vara små steg i rätt riktning.

Tips för att må bättre (snorkel.se)

Till dig som oroar dig för någon som mår dåligt

Att vara förälder, kompis eller annan närstående till någon som mår dåligt är tufft. Och att hjälpa någon som mår psykiskt dåligt är ett tungt ansvar som du inte ska ta på dig ensam.

När någon annan mår dåligt (bup.se) 

Råd och stöd till dig som är förälder

Familjeliv och relationer – när livet är svårt 
För vuxna om barn Bris guidar (bris.se) 
Om aggressivitet och trots hos små barn (mindrebrak.se) 
Att vara förälder eller närstående till ett barn med ångest 

Aktuella utbildningar

För att minska smittspridningen av covid-19 är utbildningarna inställda tills vidare.

Så här ser det ut hos oss

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning bedömning Gävle.

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Hudiksvall.

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Bollnäs.

Länsenhet för ätstörningar.

Mer på 1177.se

Region Gävleborgs bup och hab podd

Välkommen till barn- och ungdomspsykiatrins och habiliteringens webbsida med samlade poddavsnitt.

Bup, barn- och ungdomspsykiatrin

Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

Psykisk hälsa

Alla mår dåligt någon gång i livet. Här kan du läsa hur du kan hjälpa dig själv om du mår dåligt. Det finns också information om när och var du kan få hjälp, om det behövs.

Till toppen av sidan