Vård och stöd för barn

Sjukhusskola på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall

Innehållet gäller Gävleborg

Du har rätt till utbildning även om du vårdas på sjukhus. Du som är barn eller ungdom och inlagd på sjukhuset i Gävle eller Hudiksvall kan få undervisning i sjukhusskolan.

Du som kommer till dagsjukvård för behandling av kronisk sjukdom har också rätt till undervisning. Undervisningen sker i samarbete med din skola.

Sjukhusskolan jobbar utifrån dina behov och med hänsyn till din sjukdom och behandling. Sjukhusskolan ger undervisning från årskurs 1 till och med gymnasiet. Det gäller även om du går anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola.

Här finns sjukhusskolan:

  • Hus 1, plan 7, Gävle sjukhus
  • Hus 9, plan 6, Hudiksvalls sjukhus

Så här går det till

Läraren på sjukhusskolan söker upp dig på sjukhuset. Du kan också be personal på sjukhuset om hjälp att kontakta sjukhusskolan.

Har du inte möjlighet att ta dig till sjukhusskolans lokal kan du få undervisning på ditt avdelningsrum.

Sjukhusskolan vill:

  • Anpassa din undervisning efter ditt behov, förmåga och mående.
  • Vara en länk mellan dig som elev och ordinarie skola.
  • Ge trygghet och bidra till att du blir frisk.
  • Minska din eventuella oro inför fortsatt skolgång.
  • Ge dig en chans att få regelbundenhet i din inlärning.

Kontakt

Sjukhusskolan på Gävle sjukhus drivs av Gävle kommun.

Helén Olsson, legitimerad lärare
026-15 41 18 
070-082 61 40 
helen.olsson@regiongavleborg.se

Sjukhusskolan på Hudiksvalls sjukhus drivs av Hudiksvalls kommun.

Johanna Sundqvist, legitimerad lärare
070-259 37 87
johanna.sundqvist@regiongavleborg.se 

Samarbete mellan skola och sjukhusskola

Du ska så långt det är möjligt få samma undervisning som du skulle ha fått på din ordinarie skola. Det är din ordinarie skola som har huvudansvaret för din skolgång. Läraren på sjukhusskolan samarbetar med lärarna på din skola för att det ska bli så bra som möjligt för dig under din vistelse på sjukhuset.

Till toppen av sidan