Vård och stöd för barn

Barn- och familjehälsa Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Barn- och familjehälsa är en psykosocial verksamhet för blivande föräldrar, barn 0–12 år och deras familjer.

Barn- och familjehälsa finns till för blivande föräldrar eller barn där problem finns i familjesituationen eller hos barnet självt. Du som förälder tar själv kontakt med mottagningen. Ibland kan kontakten ske med stöd från barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen, skolhälsovården eller från andra vårdgivare. 

Barn- och familjehälsans mål är att hjälpa till i ett tidigt skede och därmed lindra, minska eller förhindra psykisk ohälsa. Här arbetar psykologer, socionomer och sjuksköterskor. Personalen arbetar utifrån varje familjs specifika behov; familjesamtal, enskilda kontakter med vuxen eller barn, föräldrastöd eller gruppverksamhet för föräldrar eller barn. All personal har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria. Uteblivna besök debiteras. 

Du kan exempelvis kontakta barn- och familjehälsan vid: 

  • ångest eller oro och nedstämdhet under graviditeten eller i samband med barnets födelse, spädbarnstid eller småbarnstid
  • svårigheter i kontakten med barnet
  • osäkerhet eller svårigheter rörande föräldraskapet såsom mat, sömn, rutiner och så vidare
  • oro över barnets utveckling
  • syskonproblematik. 

Du kan kontakta barn- och familjehälsan om ditt barn visar symtom på: 

  • oro, ängslan eller ångest
  • nedstämdhet, ledsenhet eller depression
  • utåtagerande beteende som leder till konflikter och problem inom familjen
  • problem med vänner eller ensamhet
  • psykosomatiska problem.
Till toppen av sidan