Vård och stöd för barn

Barn som närstående

Innehållet gäller Gävleborg

Barn har rätt till information och stöd för egen del då en familjemedlem drabbas av svår sjukdom eller skada, psykisk ohälsa, missbruk eller oväntat avlider.

Till toppen av sidan