PÅ FÖRLOSSNINGEN OCH BB

BB i Gävle och Hudiksvall

Innehållet gäller Gävleborg

BB finns på två orter i Gävleborgs län, Gävle och Hudiksvall. På BB kan du som nybliven förälder få det stöd och den information som behövs för att få en så bra start som möjligt till en trygg föräldraroll och en lyckad amning.

Alla måltider ingår för våra inskrivna mödrar. Kaffe, te och choklad finns alltid i dagrummet. Tillgång till mikrovågsugn och kylskåp finns på avdelningen. Det är tillåtet att använda egen mobiltelefon på BB, men tänk på att bara fota på dig och din familj. 

På BB arbetar barnmorskor, sjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor och läkare.

Pappa/partner på BB

Pappa/partner eller annan person som mamman valt att ha med sig kan i mån av plats sova över på BB för 200 kronor/dygn. Faktura skickas, ingen kontantbetalning. Sängkläder, handduk och kvällsfika ingår samt tillgång till kylskåp på BB. Mat för anhöriga finns att köpa i personalmatsalen samt i kiosken vid sjukhusentrén.

Besök

Pappa/partner och syskon till det nyfödda barnet är alltid välkomna till BB. Vid besök från andra bestämmer du träff utanför avdelningen. BB-tiden är kort och intensiv, mamma och barn behöver lugn och ro för att lära känna varandra och få en fungerande amning.

Vård på neonatal

Barn som föds för tidigt eller behöver speciell vård vårdas på neonatal, nyföddshetsavdelningen. Om barnet behöver fortsatt vård på neonatal när du blir utskriven från BB kan du i mån av plats flytta till ett så kallat mammarum eller föräldrarum.

Vårdtiden

Vårdtidens längd varierar beroende på om graviditeten och förlossningen varit normal eller komplicerad. Om allt är bra med dig och ditt barn kan du gå hem tidigast efter sex timmar.

Barnläkarundersökningar

Ditt barn blir undersökt av barnläkare en eller två gånger under den första veckan. Första läkarundersökningen sker under barnets första levnadsdygn medan den andra sker den dag ni går hem från BB. Om ni går på tidig hemgång sker den andra undersökningen när ni kommer tillbaka på återbesök. Barnläkaren lyssnar bland annat på hjärta och lungor, kontrollerar reflexer och känner på höfterna.

Hemgång

Rekommendationen är att mamma och barn stannar minst sex timmar efter förlossningen innan hemgång. En förutsättning är att mamma och barn mår bra. Barnet undersöks av barnläkare som ger godkännande inför hemgång. Barnet ska vara fullgånget, normalviktigt och ska ha ammats. Hemsituationen ska kunna ge tillräckligt stöd för dig och ditt nyfödda barn.

Efter hemgång får du fortsatt stöd från BB via telefonsamtal och återbesök på BB-mottagningen.

  • Antalet telefonkontakter bestäms individuellt.
  • En andra barnläkarundersökning sker på BB-mottagningen inom en vecka efter barnets födelse.
  • PKU-prov ska tas inom 2-4 dygns ålder.
  • Hörseltest erbjuds alla nyfödda barn. Hörseltestet utförs på BB eller senare via kallelse. Testet kan utföras från andra dygnet efter förlossningen tills barnet är en månad gammalt.
  • POX, pulsoxymetri, utförs på barnet sex timmar efter födelsen. Undersökningen är enkel och utförs av BB-personalen. Man mäter syremättnaden i blodet och kan därigenom se tecken på eventuella hjärtfel.
Till toppen av sidan