Höjdsjuka

Skriv ut (ca 1 sida)

Om du besöker platser som ligger på 2 500 meters höjd eller högre kan det ta tid innan kroppen anpassar sig till det lägre lufttrycket. Då kan du få symtom som med ett gemensamt namn kallas höjdsjuka.

Skriv ut

Ju högre över havsnivån du kommer desto lägre är lufttrycket. Då innehåller inte luften lika mycket syre. Det gör att mindre syre kan tas upp i blodet och att cellerna i kroppen får syrebrist.

Symtom

Symtom

Besvären varierar från person till person och beror inte på ålder eller fysisk kondition. Vanliga symtom vid höjdsjuka är

  • illamående och kräkningar
  • trötthet och orkeslöshet
  • huvudvärk
  • sömnsvårigheter.

Svårare besvär kan vara till exempel dunkande huvudvärk, ostadig gång och torrhosta med andnöd.

Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Sök genast sjukvård om du har något eller några av ovanstående besvär och de inte går över trots att du tagit dig ner till lägre höjd. 

Fäll ihop

När du vill ringa 1177 från ett annat land

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Fäll ihop

Vad kan jag göra själv?

Vad kan jag göra själv?

För att minska risken för höjdsjuka kan du klättra eller bestiga höjderna långsammare så att kroppen hinner anpassa sig. Högst 300 meter per dygn rekommenderas.

 Om du kommer direkt med flyg till en högt belägen stad är det bra att ta det lugnt medan kroppen anpassar sig. Det finns också ett receptbelagt läkemedel, acetazolamid, som lindrar besvären och som kan tas som förebyggande.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2018-02-13
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, specialist i infektionssjukdomar, Infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.