Graviditetsbesvär och sjukdomar

RhD-negativ blodgrupp och graviditet

Du som har en blodgrupp som är RhD-negativ kan behöva gå på extra kontroller under graviditeten. Det finns risk för att fostret får blodbrist, om ni har olika blodgrupp. Det finns bra sätt att övervaka och behandla gravida och foster som har olika RhD-blodgrupper.

Det är om RhD-positivt blod från fostret kommer in i dig som är gravid som det kan bli problem. Då kan ditt RhD-negativa blod bilda antikroppar. Det kallas immunisering.

Det finns bra sätt att övervaka och behandla gravida och foster som har olika RhD-blodgrupper.

Du har inga antikroppar

Om du som är gravid inte har utvecklat antikroppar får du en spruta med läkemedel i vecka 28. Läkemedlet kallas anti-D. Det är ett slags vaccin som förhindrar att du blir RhD-immuniserad.

Ibland finns det större risk att blodbanorna blandas. Då kan du som är gravid behöva ta fler sprutor med läkemedel. Det kan vara vid till exempel fostervattenprovvändningsförsök, förlossning eller om du får en blödning ur slidan.

Du har antikroppar

Du får inga sprutor om du har antikroppar. Då får du i stället lämna blodprov på specialistmödravården med jämna mellanrum. Där följer läkaren nivåerna av antikroppar. Stiger nivåerna så undersöker läkaren barnet med ultraljud. Om det finns tecken på blodbrist hos fostret tar läkaren ett blodprov från navelsträngen.

Det är oklart var barnet har för blodgrupp

Du får lämna blodprov på specialistmödravården om det är oklart vad barnet har för blodgrupp. Där kontrollerar läkaren om du får antikroppar. Stiger nivåerna så undersöker läkaren barnet med ultraljud. Läkaren tar ett blodprov från navelsträngen om det finns tecken på blodbrist hos fostret.

Behandling av barnet

Fostret kan få blodtransfusion inne i livmodern om blodvärdet är lågt.

Behandlingen börjar med ett ultraljud. Ultraljudsbilden hjälper läkaren att hitta ett bra ställe för transfusionen. Sedan för läkaren in en nål genom magen in i livmodern. Fostret får blodet genom navelsträngen.

Till toppen av sidan