Lagar och bestämmelser

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Dalarna

Vårdlots Dalarna ger information och hjälper dig

Du som har frågor om vårdgarantin och bor i Dalarna kan kontakta Vårdlots Dalarna, telefon 023-49 03 00 (måndag-torsdag 07:00-15:00, fredag 07:00-11:30) eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vårdlots Dalarna hjälper också dig som fått besked om längre väntetid än 90 dagar att hitta alternativa vårdgivare utanför Dalarna. Om du undrar över din väntetid, kontakta din vårdcentral eller klinik.

Information om Vårdgarantin finns även som en folder att ladda hem och skriva ut:

Vårdgarantifolder.pdf

Vårdgarantin styr inte om du ska få vård eller vilken vård du ska få. Vård ges först till den som har störst behov av vård.

När du kontaktar vården görs en bedömning av vilket behov av vård du har och hur du kan få hjälp. Utifrån bedömningen kan du erbjudas till exempel ett besök eller så kan du bli hänvisad till en annan sorts vårdmottagning, som passar bättre. Du kan också få råd om vad du kan göra själv.

Person pratar med vårdpersonal på en vårdmottagning. Fotografi.
Du ska få information om vårdgarantin. Du ska också få veta hur dina beslut påverkar hur länge du kan få vänta på vård.
Till toppen av sidan