Graviditet

Besök under graviditeten i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

För att barnmorskan ska få en bild av hur mamma och foster mår erbjuds olika kontroller och undersökningar vid besöken på barnmorskemottagningen. Barnmorskan går också igenom föräldrarnas hälsa och levnadsvanor, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om mamman äter några läkemedel.

Ta kontakt med din barnmorskemottagning när du vet att du är gravid för tidsbokning, via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller per telefon. Partner/medförälder eller annan anhörig är välkommen till besöken på barnmorskemottagningen.

När du bokat tid för första besöket beställs blodprovstagning för sköldkörtelprov som alla erbjuds. Provet tas på vårdcentralens laboratorium.

I Dalarna erbjuds kontroller under graviditeten enligt länets basprogram för graviditetskontroller. Det innebär besök hos barnmorska samt i vissa fall besök på specialistmödravård. Ibland kan man behöva träffa läkare, psykolog eller fysioterapeut också. Förbered dig gärna genom att ta del av den information vi rekommenderar att du/ni läser. information som finns under rubriken för de olika besöken.

Vecka 6-8, hälsosamtal

Alla gravida i Dalarnas län erbjuds ett hälsosamtal. Partner/medförälder är också välkommen. Ta med dig legitimation.

När du fått ett positivt graviditetstest är du välkommen att via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller telefon kontakta barnmorskemottagningen och beställa tid för ett hälsosamtal. Det handlar om levnadsvanor, det vill säga matvanor, motion, tobak, alkohol, droger samt läkemedel. Det finns också tid för egna frågor och funderingar om graviditeten.

Vikten följs under graviditeten. Hur mycket man går upp i vikt varierar. Du kan prata med barnmorskan om vad som anses vara lämplig viktuppgång för dig.

Blodprov tas på mamman för att kontrollera sköldkörtelns funktion.

Skriv gärna ut hälsoenkäten nedan, fyll i den och ta med dig till besöket.

Hälsoenkät barnmorskemottagningen (pdf, 2 sidor)

Länktips 

Information om hälsa och livsstil och information om fosterdiagnostik:

Livsstil och hälsa under graviditeten

För dig som vill sluta med tobak (slutarokalinjen.se)

Fosterdiagnostik

Vad är fosterdiagnostik? (extern länk, film)

Samtycke

Journaluppgifter om den blivande mamman, graviditeten och förlossningen lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem för Dalarnas län, Obstetrix. Vissa uppgifter i journalen förs över elektroniskt till Medicinskt födelseregister (MFR).

Kvinnohälsovården i länet deltar också i Graviditetsregistret, ett nationellt kvalitetsregister för mödrahälsovård. För mer information om kvalitetsregistret, se webbplatsen Nationella kvalitetsregister, Sveriges kommuner och landsting.

Se film om Medicinska födelseregistret
Patientinformation från graviditetsregistret
Läs mer om Biobankslagen

Vecka 10-12, inskrivning

Skriv gärna ut hälsoenkäten, fyll i den och ta med till inskrivningen:

Hälsoenkät barnmorskemottagningen (pdf, 2 sidor)

Till inskrivningen tar du med morgonurinprov och legitimation. Vi går igenom hälsoenkäten och gör en planering för graviditetskontroller. Du/ni ges tillfälle att ställa frågor gällande graviditeten och eventuella frågor om fosterdiagnostik.

Följande undersökningar erbjuds vid inskrivningen:

  • Blodprov tas på mamman, för dig med blodgrupp RhD negativ blodgrupp tas ett blodprov för att se vilken RhD-blodgrupp ditt foster har. Om ditt foster har RhD positiv blodgrupp erbjuds du Rh profylax-spruta i graviditetsvecka 28-30. Anti D profylax-injektionen upprepas även efter förlossningen.
    Läs mer om RhD negativ blodgrupp: RhD negativt blod och graviditet
  • Gynekologisk undersökning. Om du har fått, eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten erbjuds du att ta cellprovet vid inskrivningen.
  • Vecka 12-13 eventuell fosterdiagnostik KUB

Fosterdiagnostik i Dalarna

Alla blivande föräldrar erbjuds två ultraljudsundersökningar under graviditeten. Antingen ett tidigt ultraljud eller KUB mellan graviditetsvecka 11 och vecka 14, och ett rutinultraljud mellan graviditetsvecka 18 och 20.

Vecka 16-20, uppföljande besök

Uppföljande besök kan ske vid denna tidpunkt efter inskrivningssamtalet. Då går vi igenom livsstilsförändringar, samtalar om hur du mår och du får fylla i ett formulär - EPDS - som underlag för samtalet.

Läs på Försäkringskassans hemsida om möjlighet att söka gravidpeng.

Vecka 19-20, eventuell fosterdiagnostik, rutinultraljud

Alla blivande föräldrar erbjuds ultraljudsundersökning under graviditeten. En undersökning utförs omkring graviditetsvecka 18-19 i syfte att fastställa graviditetslängd, antal foster, undersöka moderkakans läge samt undersöka fostrets anatomi. Om mamman är kraftigt överviktig kan bedömningen försvåras. Vid tecken på fostermissbildning kan man komma att erbjudas fostervattenprov.

Kontakta din barnmorska efter rutinultraljudet för att boka tid för nästa besök.

Vecka 24-25, graviditetskontroll

Vid graviditetskontrollen vecka 24-25 mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket kontrolleras också blodsocker, vikt och blodtryck. En del kvinnor rekommenderas att göra sockerbelastning för att säkerställa att du inte har graviditetsdiabetes, din barnmorska informerar om detta.

Moderskapsintyg som skickas till försäkringskassan lämnas.

Har du inte varit på besök i graviditetsvecka 20 har vi ett samtal om hur du mår och du får fylla i ett formulär, EPDS, som underlag till samtalet.

Barnmorskan informerar om hur det ser ut med föräldraträffar där du bor.

Förlossningsavdelningen Falun

Vid regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila eller vid blödning eller misstänkt vattenavgång, kontakta specialistmödravårdens dagavdelning på telefon 023-49 14 91 (dagtid) och på övrig tid förlossningsavdelningen, telefon 023-49 21 76 eller 023-49 21 73.

Vid andra frågor eller besvär kontaktar du din barnmorskemottagning för rådgivning och kontroll

Fosterrörelser

De flesta kvinnor börjar känna fosterrörelser omkring graviditetsvecka 18-20, men mer regelbundet efter graviditetsvecka 22+0. Det förekommer att man kan känna rörelser så tidigt som vecka 15-16, lika väl som att rörelser inte noteras förrän långt senare i graviditeten.

Antalet rörelser brukar nå sin topp omkring graviditetsvecka 32 och minskar inte fram till förlossningen, men karaktären på rörelserna kan kännas annorlunda jämfört med tidigare.

Det kan vara stor skillnad från foster till foster hur ofta och hur kraftigt det rör sig. Varje foster har sitt eget rörelsemönster och växlar mellan perioder av aktivitet och vila över dygnet. Fosterrörelser saknas under sömnperioderna som kommer regelbundet under dygnet och varar ca 20-40 minuter per gång men sällan mer än 90 minuter då fostret är stilla. Prova att vila på vänster sida, under en tvåtimmarsperiod ska du känna fostrets rörelser minst 10 gånger.

Minskade fosterrörelser - läs mer

Förlossningsrädsla

Vid det här besöket kan du få fylla i en skattningsskala om förlossningsrädsla, hur du känner inför din förlossning och ha ett samtal om eventuell förlossningsrädsla.

Mer information om bland annat förlossningsrädsla får du genom våra filmer om graviditet och förlossning: Digital föräldraförberedelse i Region Dalarna.

Vecka 28-29, graviditetskontroll

Läs gärna avsnittet om amning i Vänta Barn boken eller här på 1177.se om amning och flaskmatning.

Barnmorskan mäter magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Blodtrycket, blodsocker, blodvärdet samt vikt kontrolleras.

Vi samtalar kring tankar om amning och förlossning.

Om ditt foster har RhD positiv blodgrupp erbjuds du en Rh profylax-spruta i graviditetsvecka 28-30. Anti D profylax-injektionen upprepas även efter förlossningen. Läs mer om RhD negativ blodgrupp: RhD negativt blod och graviditet

Vecka 31-32, graviditetskontroll

Vid den här graviditetskontrollen mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket kontrolleras också blodtryck och vikt. En del graviditetstillstånd innebär att en tillväxtkontroll på specialistmödravården utförs. Du/ni informeras om födelseplan/brev.

Vi ger information och samtalar om plötslig spädbarnsdöd.

Att läsa inför besöket:

Tema förlossning, samlad information om förlossningen

Plötslig spädbarnsdöd - förebyggande råd

Vecka 33-34, graviditetskontroll

Vid det här besöket mäter barnmorska magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Blodtrycket, blodsocker och vikt kontrolleras.

Vecka 35-36, graviditetskontroll

Vid det här besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på hjärtljud.

Fosterläget kontrolleras också vid misstanke om att barnet ligger i sätesbjudning kan ett vändningsförsök bli aktuellt.

Du får information om BVC, barnavårdscentralen. Vi lämnar också boken Leva med Barn. Finns även som app.

Att läsa inför besöket:

Att sköta ett nyfött barn

 

Vecka 37-38, graviditetskontroll

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtryck, vikt och blodsocker kontrolleras.

Tillsammans med barnmorskan skriver ni en sammanfattning i journalen inför den kommande förlossningen.

Vecka 39-40, graviditetskontroll

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket kontrolleras.

Efter förlossningen rekommenderas du gå på ett eftervårdsbesök. Har du inte fått en bokad tid för det prata med din barnmorska. Din barnmorska ringer upp dig inom de två första veckorna efter förlossningen för att höra hur du mår.

Vecka 41-42, graviditetskontroll

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket kontrolleras. Igångsättning av förlossningen bokas den dag man är mellan 41+0 och 41+3.

Överburen - att gå över tiden

Eftervårdsbesök, 6-12 veckor efter förlossningen

Det sista besöket på barnmorskemottagningen i samband med graviditeten görs 6-12 veckor efter förlossningen. Vid detta besök kontrolleras kvinnans vikt och i vissa fall blodvärde och blodtryck. En gynekologisk undersökning görs för att se hur eventuella bristningar har läkt och för att undersöka knipförmågan.

Träning efter förlossning

Läs gärna inför besöket:

Bäckenbottenträning

Läs gärna om inför besöket:

Bäckenbottenträning

Bäckenbottenträning, film och instruktion på flera språk - Nikola.nu (nationellt nätverk består av representanter från olika yrkesområden med anknytning till blås- och tarmdysfunktion).

Patientinformation om bäckenbottenskada

Samtal förs om hur kvinnan upplevt förlossningen och om hur det är att vara nybliven förälder. Aktuella preventivmedelsmetoder diskuteras också. Mer information:
Preventivmedel.

Om du inte redan fått en tid för efterbesöket kontaktar du själv barnmorskemottagningen och bokar tid för besöket när du kommer hem efter förlossningen.

Till toppen av sidan