Graviditet

Besök under graviditeten i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

För att barnmorskan ska få en bild av hur mamma och foster mår erbjuds olika kontroller och undersökningar vid besöken på barnmorskemottagningen. Barnmorskan går också igenom föräldrarnas hälsa och levnadsvanor, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om mamman äter några läkemedel.

Ta kontakt med din barnmorskemottagning när du vet att du är gravid för tidsbokning, via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller per telefon. Partner/medförälder eller annan anhörig är välkommen till besöken på barnmorskemottagningen.

När du bokat tid för första besöket beställs blodprovstagning för sköldkörtelprov som alla erbjuds. Provet tas på vårdcentralens laboratorium.

I Dalarna erbjuds kontroller under graviditeten enligt länets basprogram för graviditetskontroller. Det innebär besök hos barnmorska samt i vissa fall besök på specialistmödravård. Ibland kan man behöva träffa läkare, psykolog eller fysioterapeut också. Förbered dig gärna genom att ta del av den information vi rekommenderar att du/ni läser. information som finns under rubriken för de olika besöken.

Till toppen av sidan