Aktuellt

Aktuellt i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Aktuellt i Dalarna

Visa innehåll som:
 • Kivra – undvik dubbelbetalning

  Tyvärr har flera kunder till Region Dalarna råkat betala sin faktura två gånger. För att undvika dubbelbetalning hänvisar regionen att det finns olika sätt att hantera sin faktura på.

 • Ny OCD-mottagning öppnar i Region Dalarnas regi

  I september 2024 startar Region Dalarna en ny OCD-mottagning för patienter från hela Dalarna med OCD (tvångssyndrom). Mottagningen ska också fungera som ett kunskapsstöd för Region Dalarnas vårdpersonal.

 • Nya regler för sjukresor från 1 maj 2024

  Från och med 1 maj gäller nya regler för sjukresor i Region Dalarna. Till exempel kommer det att krävas ett intyg för att kunna boka sjukresor med sjukbilstaxi

 • Ny visningsmiljö för hjälpmedelsprodukter hos Dalarnas hjälpmedelscenter

  22 april: Visningsmiljön är en del av det förebyggande arbetet för att främja självständighet och en fungerande vardag för alla invånare i länet. ”Här finns möjlighet att testa produkter och få stöd och råd inför inköp”, säger Sofia Knöös, förvaltningschef Dalarnas hjälpmedelscenter.

 • Sex månader med 1177 direkt – så här har det gått

  4 april: Invånare som använt sig av tjänsten sen den breddinfördes i Dalarna är överlag nöjda med sin upplevelse. ”1177 direkt är ofta en snabbare och enklare väg för patienten att få kontakt med sin vårdcentral”, säger Anna Carin Johansson, projektledare för införandet av 1177 direkt i Region Dalarna.

 • Vårens vaccinationer mot covid-19 startar i april

  Från och med den 1 april kan de grupper som rekommenderas ytterligare en dos vaccinera sig mot covid-19. ”Risken för allvarlig sjukdom stiger med åldern och skyddseffekten avtar med tiden, så skyddet behöver fyllas på”, säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare.

 • Nya vårdavgifter och högre högkostnadsskydd för 2024

  2024 inför Region Dalarna en ny avgift för distansbesök via telefon och en förseningsavgift för medicinsk utrustning. Övriga justeringar berör högkostnadsskyddet och avgiften för slutenvård.

 • Nu öppnar telefonmottagning för samer i hela Dalarna

  Från och med den 10 oktober kan alla i Dalarna med samisk bakgrund som är 18 år eller äldre ringa 070-282 94 51 för rådgivning och stöd vid frågor som rör psykisk hälsa.

 • Ny digital mottagning för vuxna i behov av specialistpsykiatrisk vård

  Den 2 oktober öppnar Region Dalarna ”Min Vård Psykiatri”, en digital mottagning som riktar sig till patienter med psykiatrisk problematik. ”Det här är ett alternativ till fysiska möten för både nya och befintliga patienter”, säger Maria Tjäder, projektledare för Min Vård Psykiatri.

 • Smärta efter hjärtinfarkt – en ökad risk för död

  17 augusti: Smärta ökar dödligheten de närmaste åren efter en hjärtinfarkt. Det visar en studie som genomförts av Region Dalarna och Högskolan Dalarna. ”Smärta är en viktig faktor att ta hänsyn till” säger en av forskarna Björn Äng, forsknings- och utbildningsdirektör vid Region Dalarna.

 • Kvinnor i Dalarna är nöjda med förlossningsvården

  I Dalarna är kvinnor nöjda med den vård och bemötande de fått i samband med förlossning. Det visar den nationella graviditetsenkäten. ”Enkäten är ett viktigt verktyg för att få bekräftelse på vad vi gör rätt, men också för att förstå vad vi behöver förbättra” säger Emelie Sternö, verksamhetschef inom kvinnosjukvården.

 • Region Dalarna har bytt från dolt nummer till synligt

  Från och med mars 2021 visas telefonnummer 010-249 99 90 när verksamheter från Region Dalarna ringer till allmänheten. Tidigare visades dolt/skyddat nummer. Vid smittspårning visas fortfarande dolt nummer.

Till toppen av sidan