Aktuellt

Aktuellt i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Aktuellt i Dalarna

Visa innehåll som:
Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19

Med start 1 mars 2023 rekommenderas äldre och riskgrupper ytterligare doser vaccin mot covid-19. ”För de flesta ger två doser vaccin och en påfyllnadsdos ett tillräckligt skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Risken för allvarlig sjukdom stiger dock med åldern och skyddseffekten avtar med tiden, så skyddet behöver fyllas på” säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare.

Gravida i Dalarna erbjuds vaccin mot kikhosta

10 januari: Nu finns möjlighet för gravida i Dalarna att vaccinera sig mot kikhosta under graviditeten. ”Vaccinering mot kikhosta under graviditeten syftar framför allt till att skydda spädbarnet mot en allvarlig sjukdom, fram till dess att barnet själv kan vaccineras vid tre månaders ålder”, säger Sara Hogmark, mödrahälsovårdsöverläkare Region Dalarna.

Dalarna först i Sverige att införa gemensamt högkostnadsskydd för hjälpmedel

Den 1 januari infördes nya patientavgifter och ett nytt högkostnadsskydd för hjälpmedel i Dalarna. ­”Det nya högkostnadsskyddet är gemensamt för kommun och region, vilket innebär att de som använder hjälpmedel får sina avgifter registrerade i samma högkostnadsskydd oavsett var hjälpmedlet förskrivs” säger Katarina Nordin Kajblad, projektledare Dalarnas Hjälpmedelscenter.

Nu börjar Region Dalarna skicka fakturor via Kivra

16 december: Alla som är anslutna till Kivra får regionens fakturor direkt i sin digitala brevlåda. Ingen annan patientinformation kommer att skickas den vägen.

Minska smittspridningen av luftvägsinfektioner i Dalarna

7 december: Just nu ökar smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus i länet. "Det är viktigt att vi alla gör det vi kan för att begränsa smittspridningen och att de som rekommenderas vaccination mot covid-19 och influensa tar sina doser" säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare.

Undvik att bli allvarligt sjuk – vaccinera dig mot influensa

17 november: Är du över 65 år, har kronisk sjukdom eller är gravid, är det extra viktigt att du vaccinerar dig mot influensa, även om du har vaccinerat dig mot covid-19. ”Tillhör du någon av grupperna som rekommenderas influensavaccination är det viktigt att du bokar tid för att vaccinera dig”, säger Fredrik Rücker.

Nu kan du hämta ett exemplar av Hälsoalmanackan 2023

14 november: Från och med vecka 46 kan den som är 65 år eller äldre hämta Region Dalarnas Hälsoalmanacka 2023 på länets vårdcentraler, tandvårdskliniker eller lasarett. Almanackan kommer också att finnas på Hjälpmedelsshopen i Falun, Borlänge och Mora.

Riktade hälsosamtal för 50-åringar minskar dödlighet

19 oktober: Den svenska modellen för Riktade hälsosamtal, som erbjuds Dalarnas 50-åringar sedan 2020, har granskats för första gången. ”Huvudfynden är att hälsosamtalen har effekt på den totala dödligheten och på dödligheten i hjärtkärlsjukdom. Dalarnas 50-åringar erbjuds därmed en åtgärd som kan ha stor betydelse”, säger Lars Jerdén, allmänläkare vid Jakobsgårdarnas vårdcentral.

Alla som är 65 år och äldre eller tillhör riskgrupp rekommenderas påfyllnadsdos

13 oktober: – Det är viktigt att de grupper som löper större risk för allvarlig sjukdom tar en påfyllnadsdos mot covid-19 om det gått mer än fyra månader sedan föregående dos, oavsett antalet tidigare givna doser, säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare.

Nu öppnar telefonmottagning för personer med samisk bakgrund

Från den 11 oktober kan personer i Älvdalens kommun med samisk bakgrund som är 18 år eller äldre ringa 070-282 94 51 för rådgivning och stöd vid frågor som rör psykisk hälsa.

Rekommendation om vaccination mot covid-19 för barn 12–17 år tas bort

5 oktober: "Det är mycket glädjande att vi nu ser att barn och unga drabbas allt lindrigare och att rekommendationen om allmän vaccination kan tas bort för friska barn. Det är ett steg i rätt riktning i pandemin" säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare.

Nu erbjuds personer 18-64 år en ytterligare påfyllnadsdos mot covid-19

Från och med idag den 21 september kan alla som är äldre än 18 år boka tid för en ytterligare påfyllnadsdos. – Vi har en god kapacitet för vaccination, både på vårdcentraler och via drop-in. Därför öppnar vi nu upp möjligheten att boka in sig även för denna grupp, säger Olof Ehrs, vaccinationssamordnare.

Region Dalarna bäst i Sverige på uppsökande munvård till äldre och funktionshindrade

15 september: 92 procent av länets invånare som är berättigade till nödvändig tandvård fick under 2021 uppsökande munhälsobedömningar. ”Vi är glada att så många har tackat ja till besök, en god munhälsa är en förutsättning för god livskvalitet”, säger Ann-Marie Franklin, enhetschef tandvårdsstöd Region Dalarna.

Region Dalarnas läkemedelsförsörjning fyller fem år

31 augusti: Region Dalarna driver läkemedelsförsörjning i egen regi sedan 2017. ”Det var en fördel under pandemin då verksamheten snabbt kunde anpassas efter vårdens behov”, säger Fredrik Ehrling, avdelningschef läkemedelsförsörjningen.

Region Dalarna ger snabbast diagnos av melanom i huden

15 augusti: I Dalarna är genomsnittet 18 dagar mellan första läkarbesök till diagnos vid misstänkt hudcancer jämfört med riksgenomsnittets 29 dagar. ”Vi har ett snabbt vårdflöde med snabba handläggningstider”, säger Martin Kropp, verksamhetschef inom hudsjukvården.

Skärpta covid-19-rekommendationer inom Dalarnas hälso- och sjukvård

12 juli: På grund av att antalet fall av covid-19 ökar skärper nu Smittskydd Dalarna rekommendationerna inom regionens hälso- och sjukvård.

Stanna hemma om du har symtom

Pandemin är ännu inte över och nu ökar smittspridningen igen av covid-19 i Dalarna.

God hygien vid mathantering

Håll god hygien vid hantering av mat i sommar för att undvika smittspridning i livsmedel och matförgiftning.

Fredrik Rücker är Region Dalarnas nya smittskyddsläkare

21 juni: Fredrik Rücker har utsetts till smittskyddsläkare i Region Dalarna. ”Dalfolket har gjort ett jättejobb under pandemin genom att följa råd och rekommendationer. Jag hoppas på fortsatt bra kontakt med folk i Dalarna gällande smittskyddsfrågor”, säger han.

Flera åtgärder för att säkra vården i Region Dalarna i sommar

24 maj: Semestermånaderna är en utmaning för alla regioner i landet. ”Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa att våra invånare får en god och säker vård i sommar,” säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Viktigt att vården testar för hiv och hepatit B samt C

18 maj: – För att minska spridningen och ge behandling i tid ska vården vara generös med testning för hiv och hepatit B samt C, säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare, Region Dalarna.

Har du fått kallelse till röntgen?

För vissa typer av undersökningar är väntetiden till röntgenundersökning lång. För att snabbare korta kön kallar vi patienter till samtliga orter i länet som kan utföra röntgen.

Mora kirurgklinik – enda i landet att spela in både ljud och bild under titthålsoperationer

21 april: På Mora lasarett spelas både video och kirurgernas samtal in vid titthålsoperationer. Initiativet kallas black box: ”Med black box kan vi öka patientsäkerheten och förbättra utbildningen för våra blivande kirurger,” säger Lars-Göran Larsson, kirurg och överläkare vid kirurgkliniken på Mora lasarett.

Alla över 65 år rekommenderas boka tid för en andra påfyllnadsdos

6 april: Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att rekommendera en andra påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19, en dos 4, till de som är födda 1957 eller tidigare: – De som är 65 år och äldre fick sin tredje dos för snart fyra månader sen. Vaccinets effekt avtar med tiden, så det är hög tid för dessa att stärka skyddet, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare i Region Dalarna.

Region Dalarna inför sprututbytesprogram

28 mars: Nu öppnar Region Dalarna länets första sprututbytesmottagning: – Detta är en satsning på en väldigt utsatt grupp som annars inte så ofta söker sig till vården. Med sprututbytesmottagningen kan vi minska risken för smitta, minska det personliga lidandet och förhoppningsvis erbjuda en väg ut ur ett missbruk, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Journalen via 1177 har nöjda användare i Dalarna

31 mars: Enligt NKI-mätningen för 2021 får Journalen via 1177 e-tjänster något högre betyg i Dalarna jämfört med 2019. NKI-värdet för länet ligger dessutom över rikssnittet med 71 mot landets 68.

Nuvaxovid – nytt proteinbaserat vaccin mot covid-19

I Dalarna kan du nu vaccinera dig med Nuvaxovid – ett nytt vaccin mot covid-19. Vaccinet erbjuds vid ett mindre antal vårdcentraler i länet. Du som vill ha Nuvaxovid kontaktar Region Dalarnas telefonsupport på 010-249 92 88 och lämnar en intresseanmälan.

Hjärtinfarktvården i Falun bland de bästa i landet

10 mars: Falu lasarett är återigen bland de bästa i Sverige vad gäller hjärtinfarktvård. Det visar den årliga sammanställningen från det nationella kvalitetsregistret Swedeheart.

Kvinnorna i Dalarna ger mödrahälso- och förlossningsvården bra betyg

9 mars: I Dalarna är majoriteten mycket nöjda med både vård och bemötande inom mödrahälso- och förlossningsvården. Det visar den nationella Graviditetsenkäten: – Dalarnas resultat visar att det finns mycket vi kan vara stolta över. Här vill jag verkligen lyfta våra medarbetare – för det är i första hand medarbetarnas yrkesskicklighet och engagemang som ligger bakom de goda resultaten, säger Agneta Romin, verksamhetschef Kvinnosjukvård Dalarna.

Dalfolket har högt förtroende för länets hälso- och sjukvård

3 mars: 90 procent av invånarna i Dalarna upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De tycker väntetiderna är rimliga och de har förtroende för vården. Det visar 2021 års nationella Hälso- och sjukvårdsbarometer.

Digital artrosskola – behandling när det passar

23 februari: Sedan över 1 år tillbaka har det varit möjligt för dalabor att ta del av behandling för artros i höft, knä eller händer digitalt, via den digitala artrosskolan. ”Att gå Region Dalarnas digitala artrosskola innebär att patienterna får en skräddarsydd behandling, utifrån den enskildes behov”, säger Marie Nordström, sjukgymnast och samordnare för den digitala Artrosskolan.

Region Dalarna har bytt från dolt nummer till synligt

Från och med mars 2021 visas telefonnummer 010-249 99 90 när verksamheter från Region Dalarna ringer till allmänheten. Tidigare visades dolt/skyddat nummer. Vid smittspårning visas fortfarande dolt nummer.

Till toppen av sidan