Aktuellt i Dalarna

Nya regler för sjukresor från 1 maj 2024

Innehållet gäller Dalarna

Från och med 1 maj gäller nya regler för sjukresor i Region Dalarna. Till exempel kommer det att krävas ett intyg för att kunna boka sjukresor med sjukbilstaxi

Nya reglerna innebär exempelvis att:

  • intyg från vårdgivare krävs för att få resa till planerat vårdbesök med sjukbilstaxi/specialfordon. Intyget ska vara Dalatrafik tillhanda och registrerat innan bokning av sjukresa får ske och kan inte utfärdas av tandvården.
  • den som ska resa med sjukbilstaxi/specialfordon och behöver ha med hjälpmedel behöver ange vilket hjälpmedel det handlar om vid kontakt med vårdgivaren som ska skriva intyg.
  • sjukresa till planerad vård med sjukbilstaxi/specialfordon ska beställas i god tid via Dalatrafiks beställningscentral, senast 12.00 dagen innan vårdbesöket.
  • egenavgift för sjukresa med sjukbilstaxi/specialfordon höjs till 200 kronor per enkel resa.
  • högkostnadsskyddet för sjukresor höjs till 2600 kronor.
  • en egenavgift på 100 kronor per enkel resa införs för sjukresa med sjukreselinjen (ambulansbussen).
  • en egenavgift på 50 kronor per enkel resa införs för anslutningstaxi bokad via Dalatrafiks beställningscentral till och från tåg eller busstation.
  • ansökan om sjukreseersättning måste inkomma inom sex månader från utförd sjukresa.
  • komplettering som leder till utbetalning efter avslagsbesked på handlagd ansökan om sjukreseersättning ska inkomma inom sex månader från beslut.

Tidigare egenavgifter för sjukresor har inte förändrats sedan 2015 medan sjukresekostnaderna ökat. Anpassningen av avgifterna har gjorts utifrån hur de ser ut hos andra regioner med liknande demografi och geografi.

Mer information om sjukresor

Sjukresor i Dalarna

Till toppen av sidan