Ser du inte din bokade tid?.Det här meddelandet avser Dalarna

För närvarande har vi problem med visning av vissa bokade tider i inloggat läge. Felsökning pågår.

Aktuellt i Dalarna

Var uppmärksam på kikhosta i sommar

Innehållet gäller Dalarna

26 juni: Sedan april har antalet fall av kikhosta ökat och nu pågår en stor spridning av sjukdomen i Sverige. Gravida och barn rekommenderas att vaccinera sig.

– Spridning av kikhosta brukar vara som högst under sommaren och hösten. Vi kan vänta oss en ökning de närmsta månaderna, säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare Region Dalarna.

Kikhosta är en mycket allvarlig sjukdom för små barn. De flesta barn som insjuknar med kikhosta och är yngre än 3 månader behöver sjukhusvård. Spädbarn löper störst risk för allvarlig sjukdom.

Kikhosta kan börja som förkylning med snuva, hosta och ibland feber. Hostan kan efter 1-2 veckor öka och övergå i kraftiga hostattacker. Provtagning och behandling är viktig för spädbarn, personer som har kontakt med spädbarn och gravida i slutet av graviditeten.

– Viktigast är att skydda våra allra minsta – undvik att barn under 6 månader träffar personer med snuva och hosta, säger Peter Erensjö, barnläkare Region Dalarna.

I Sverige rekommenderas vaccination till alla barn från tre månaders ålder och till alla gravida efter graviditetsvecka 16. För båda grupperna är vaccinet kostnadsfritt.

Lägesrapport från Folkhälsomyndigheten

Under 2024 har totalt 355 fall av kikhosta rapporterats (data till och med den 16/6). Av fallen har 43 fall varit barn under 1 år. Under maj rapporterades 100 fall varav 16 bland barn under 1 år. Under första halvan av juni (till och med 16 juni) har 85 fall rapporterats varav 12 fall bland barn under 1 år. Fall i juni har rapporterats från 15 regioner. Majoriteten (63 procent) av fallen har rapporterats från region Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

Till toppen av sidan