Aktuellt i Dalarna

Sex månader med 1177 direkt – så här har det gått

Innehållet gäller Dalarna

Invånare som använt sig av tjänsten sen den breddinfördes i Dalarna är överlag nöjda med sin upplevelse. ”1177 direkt är ofta en snabbare och enklare väg för patienten att få kontakt med sin vårdcentral”, säger Anna Carin Johansson, projektledare för införandet av 1177 direkt i Region Dalarna.

Invånare som använt sig av tjänsten sen den breddinfördes i Dalarna är överlag nöjda med sin upplevelse. ”1177 direkt är ofta en snabbare och enklare väg för patienten att få kontakt med sin vårdcentral”, säger Anna Carin Johansson, projektledare för införandet av 1177 direkt i Region Dalarna.

Sen 1177 direkt lanserades i hela Dalarna den 5 oktober 2023 fram till april 2024 har fler än 8 000 chattar genomförts. 1177 på telefon har hanterat cirka 16 procent av chattarna under kvällar och helger och ser chatten som ett positivt komplement till telefonsamtalen.

Efter avslutat ärende har användaren möjlighet att lämna betyg och hittills har responsen i Dalarna varit mycket positiv. "Kanonservice och smidig tjänst" och "jag slapp prata i telefon och fick ändå den hjälp jag behöver" är några av kommentarerna som kommit in. Flera invånare har kommenterat att det är bra att kunna få hjälp på kvällstid. Invånare som har satt ett lägre betyg tycker främst att chatten tar tid och att det kan vara svårt att hitta bland de olika e-tjänsterna på 1177.se.

– Vi har sett flera positiva effekter sen införandet av 1177 direkt. Det handlar både om nöjda patienter och en lugnare arbetsmiljö för sjuksköterskorna. Vi arbetar vidare för att få fler invånare att använda tjänsten, men också för att öka användningsområdet på vårdcentralerna. Vi planerar nu för att samtalsterapeuter, fysioterapeuter och specialistsjuksköterskor ska börja jobba med digital uppföljning och behandling i 1177 direkt, säger Anna Carin Johansson.

1177 direkt har nyttjats av alla åldersgrupper, från vårdnadshavare till ettåringar och upp till 90 plus. Störst andel användare är i åldern 20–49 år. 63 procent av användarna är kvinnor. Sökorsakerna varierar och den vanligaste är olika typer av hudbesvär, en åkomma som passar väl för det digitala formatet då möjlighet finns att bifoga foto. Andra vanliga sökorsaker är förkylningssymtom, nedstämdhet och administrativa ärenden som frågor kring fakturor och patientavgifter.

Om 1177 Direkt
1177 direkt är ett steg på vägen i den pågående utvecklingen där digitala vårdmöten och e-tjänster kommer bli allt vanligare.

– 1177 direkt ersätter inte några kontaktvägar, utan fungerar som ett bra komplement till att ringa 1177, det kan vara enklare att skriva än att prata i telefon. Med 1177 direkt blir det lättare för invånare att ta en första kontakt och inte gå för länge med sina besvär. Det är också möjligt att få svar på kort tid, vilket uppskattats av våra patienter, Säger Margareta Ohlén, avdelningschef för 1177 på telefon.

Kontakta Region Dalarnas vårdcentraler via 1177 direkt
Invånaren kan logga in i 1177 direkt med e-legitimation när som helst under dygnet för att påbörja ett ärende och svara på de förberedande frågorna. Därefter kan invånaren få råd om hur hen kan ta hand om sig själv och få möjlighet att chatta med vårdpersonal på den vårdcentral hen är listad. Vid behov går det att ha videosamtal, röstsamtal eller få en bokad tid på vårdcentralen. Patienterna prioriteras automatiskt, så att den som har störst behov kan få vård först.

Chatten är öppen alla dagar 08.00–21.00. Vårdcentralen bemannar chatten till 16.00 och därefter bemannar 1177 på telefon chatten till 21.00. Du får svar så snart som möjligt under öppettiderna. När det är din tur får du först ett sms.

Läs mer: 1177 direkt

Till toppen av sidan