Problem med att se bokade tider.Det här meddelandet avser Dalarna

Det är tyvärr problem i e-tjänsten och det går inte att se sina bokade tider. Felsökning pågår.

Aktuellt i Dalarna

Nu öppnar telefonmottagning för samer i hela Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Från och med den 10 oktober kan alla i Dalarna med samisk bakgrund som är 18 år eller äldre ringa 070-282 94 51 för rådgivning och stöd vid frågor som rör psykisk hälsa.

Från att tidigare ha vänt sig till samer i Älvdalens kommun riktar sig nu telefonmottagningen till personer med samisk bakgrund i hela Dalarna.

– Telefonmottagningen ska främja god hälsa och jämlik vård för samer i Dalarna. Vi vet att det finns personer med samisk bakgrund i länets alla kommuner, vilket gör att vi vill utvidga detta till att omfatta hela länet, säger Ann-Jeanett Stål, utvecklingsledare nationella minoriteter och samisk hälsa.

Telefonmottagningen är ett pilotprojekt som infördes i oktober 2022. Syftet är att arbeta förebyggande gällande hälso- och sjukvård riktad till samer, med särskilt fokus på psykisk hälsa.

– Tanken är att den här stödtelefonen ska vara ett lätt och snabbt sätt att komma i kontakt med vården för den som mår psykiskt dåligt eller som har någon i sin närhet som mår psykiskt dåligt. Att ta en första kontakt via telefon kan också vara enklare för till exempel renskötande samer som inte har någon vårdcentral i närheten, säger Ann-Jeanett Stål.

Region Dalarna arbetar sedan januari 2020 utifrån Strategi för samisk hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-2030 . Avsikten är att skapa god hälsa och jämlik vård för länets samer genom att utveckla nya metoder och arbetssätt för en språk- och kulturanpassad hälso- och sjukvård. Sedan strategin infördes har flera insatser gjorts. Bland annat har Region Dalarna ett avtal med Sanks, en mottagning i Norge som stödjer regionerna i att ge psykiatrisk vård som är speciellt anpassad för personer med samisk bakgrund.

Information om telefonmottagningen på 1177.se: Söka psykiatrisk vård 

Till toppen av sidan