Skador på händer och fötter

Benbrott i hand och fingrar

Du kan bryta ben i handen eller fingrarna om du till exempel faller och tar emot dig med handen. Skadan läker oftast av sig själv med hjälp av ett förband eller gips, men ibland behöver du opereras.

Symtom

Du kan få ett eller flera av följande symtom när du har skadat handen:

  • Du kan ha ont i handen.
  • Du kan se en svullnad eller blåmärken där skadan är.
  • Du kan ha svårt att greppa mindre föremål.
  • Fingret ser snett ut.

Ibland är det en stukning

En skada behöver inte innebära att du har brutit ett ben i handen eller fingrarna. Det kan till exempel vara en stukning. Då har vävnader i handen eller fingrarna skadats. Det läker ofta av sig själv.

Läs mer om stukade fingrar i artikeln Finger som stukats, brutits eller gått ur led.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en jourmottagning så snart det går vid följande symtom:

  • Du har svårt att greppa mindre föremål.
  • Fingret ser snett ut.

Du kan ha svårt att avgöra hur allvarlig handskadan är, eftersom huden oftast är hel. För att ta reda på det måste du undersökas.

Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Vad kan jag göra själv?

Det är bra att hålla handen stilla om du har skadat dig. Det kan göra att det gör mindre ont. Du kan också linda om en elastisk binda för att stödja handen.

Du kan ta receptfria smärtlindrande läkemedel som innehåller paracetamol.

Barn ska inte äta eller dricka

Barn som har skadat handen måste ibland sövas under behandlingen. Därför är det viktigt att barnet inte äter innan, eftersom det annars finns en risk att hen kräks under narkosen.

Du kan ge barnet receptfria smärtlindrande läkemedel med paracetamol, även om hen ska vara fastande. Om du ger barnet tabletter ska de sköljas ner enbart med lite vatten.

Vad händer i kroppen?

Handen och underarmen.

Benbrott i handen och fingrarna inträffar oftast vid en kraftig stöt mot handen. Det kan till exempel vara om du slår handen mot en vägg eller tar emot dig vid ett fall. Skadan är även vanlig hos barn som håller på med idrott.

I handen finns flera olika ben, handlovsbenen, mellanhandsbenen och fingrarnas ben.

Läs mer om skelett och leder.

Barn får andra skador än vuxna

Både barn och vuxna kan bryta ben i handen och fingrarna. Men de får olika typer av skador.

Några skillnader mellan barn och vuxna:

  • Hos barn är ofta senor och muskelfästen starkare än själva skelettet de fäster i. Därför får barn oftare en skelettskada i situationer där en vuxen skulle få en skada på sena eller muskelfäste.
  • Barn kan få skador där skelettet inte bryts av utan bara böjs. Det beror på att skelettet är mjukare. Dessa skador behandlas som vanliga benbrott.
  • Vissa delar av barns skelett är mjukare och porösare än andra. I dessa delar kan barnet få förskjutningar. Även dessa skador behandlas som vanliga benbrott.
  • Barnets skelett förändras under uppväxten. Det innebär att skador ibland kan rätta till sig av sig själv när kroppen växer.

Läkningen går mycket fortare hos barn än hos vuxna och därför är behandlingstiden kortare.

Läker efter några veckor

Ett benbrott i hand och fingrar läker oftast på cirka tre veckor, men det är vanligt att vara svullen och stel en tid därefter.

Det brukar ta ungefär tre till sex veckor till dess att ett barn kan vara med på idrottslektioner eller annan fysisk aktivitet igen.

Hur länge du som vuxen behöver vara borta från arbetet varierar. Det beror på vilket arbete du har och hur skadan ser ut.

Undersökningar

Röntgen av hand och fingrar.

Läkaren undersöker dig genom att känna på handen och fingrarna. Du får röra på fingrarna. Det kan göra ont när läkaren undersöker dig.

En röntgenundersökning görs om läkaren misstänker att skelettet är skadat. Det gör inte ont att ta röntgenbilder.

En förälder eller närstående kan vara med under undersökningen. Du måste ta på dig ett skyddande förkläde eller gå ut ur rummet när röntgenbilderna tas.

Behandling

Benbrott i hand och fingrar brukar läka av sig själv, och därför brukar läkaren inte operera eller rätta till ben i hand eller fingrar.

En del kan få ett så kallat tvillingförband. Det beror på hur skadan ser ut. Vid ett tvillingförband lindas det skadade fingret så att det får stöd av fingret bredvid. Annars kan du behöva få gips.

Benbrottet kan behöva läggas till rätta

Du får lokalbedövning om skadan är större.

Därefter rättas benen till, vanligtvis genom att läkaren drar eller trycker på handen eller fingrarna.

Mindre barn kan ha svårt att acceptera lokalbedövning. De kan ibland få lustgas att andas in innan benbrottet läggs till rätta. Ibland kan barnet behöva sövas med narkos, till exempel om det gör mycket ont.

Operation

Det kan ibland vara svårt att få benbitarna på plats utan en operation. Den görs oftast inom någon vecka efter skadan. Du får narkos eller lokalbedövning.

Under operationen kan läkaren behöva sätta in metallstift eller skruvar för att hålla benbitarna i rätt läge.

Slutligen sätts ett förband runt handen eller fingret. Förbandet kan variera, från en elastisk binda till ett gipsförband.

Du får åka hem samma dag

De flesta som genomgår en handoperation får åka hem samma dag. Men om det gör mycket ont eller om du har blivit sövd kan du behöva stanna på sjukhuset en natt.

Håll armen högt

Det är viktigt att hålla armen högt under de första dagarna, så att den inte svullnar. Var uppmärksam på om du får svullna eller blåa fingrar. Det kan vara ett tecken på att armen har svullnat och att gipset sitter för hårt.

Prova i första hand att hålla handen högt, men hjälper inte det kan du kontakta akutmottagningen eller vårdcentralen där skadan har behandlats.

Kan göra ont i början

Första dagarna efter operationen kan du ha ont och känna obehag. Då kan det vara bra att ta någon form av smärtlindrande läkemedel med paracetamol. Ibland kan läkaren skriva ut starkare smärtstillande läkemedel. Det är också bra om du försöker sova med handen på en kudde de första nätterna.

Om läkaren satt in metallpinnar vid en operation brukar dessa tas bort efter tre till fem veckor. Om skruvar satts in brukar dessa få sitta kvar.

Viktigt att träna efteråt

När du har fått gipset eller förbandet borttaget är handen ofta stel och det kan göra ont att röra på den. För vuxna är det viktigt att träna handen efter att gipset har tagits bort.

Du kan börja genom att till exempel böja och sträcka på fingrarna och lyfta lätta saker. Det kan också vara bra att få hjälp och tips av en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast.

Läs mer och se filmer om hur du tränar efter en handledsoperation. Barn behöver sällan någon speciell träning för att få upp styrkan och rörligheten, även om det kan kännas ovant till en början. Vardagliga rörelser som att klä på sig, äta och leka brukar räcka.

Hur kan jag minska risken för benbrott?

Det är svårt att förebygga benbrott i handen eller fingrarna, som kan inträffa när du till exempel idrottar. Du kan minska risken för skador genom att använda lämpliga skydd.

Läs mer om barnsäkerhet.

Fysisk aktivitet och bra kost kan ge starkare skelett

Du kan förebygga benbrott genom att hålla ditt skelett starkt genom hela livet. Du lägger en god grund för ett bra skelett om du rör på dig regelbundet.

Uppbyggnaden av skelettet kräver bland annat kalcium och D-vitamin. En hälsosam kost som innehåller grönsaker och mjölkprodukter ger tillräckligt med kalcium. D-vitamin bildas naturligt i huden när du är ute i dagsljus.

Att undvika rökning och mycket alkohol bidrar också till ett starkare skelett. Du kan få hjälp att sluta röka och ändra alkoholvanor.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Barn ska vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation. Barnets rätt att bestämma själv hänger ihop med barnets mognad. Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård, att hen själv deltar i diskussioner och beslut om behandlingen. Det blir särskilt viktigt under tonåren.

Så kan du förbereda barnet hemma

Både du och barnet kan ha funderingar och frågor inför ett besök i vården. Det är bra om ni kan förbereda er hemma. Det finns olika tips beroende på hur gammal barnet är.

Mer på 1177.se

Så fungerar skelett och leder

Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna. Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig.

Benbrott i handled och underarm

En bruten handled eller underarm läker oftast efter några veckor med gips, men en del kan behöva opereras.

Till toppen av sidan