SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Värmland

Innehållet gäller Värmland

Res bekvämt och säkert till ditt vårdbesök

En sjukresa ska i första hand göras med allmänna kommunikationer som tåg och buss eller med servicelinjerna som går mellan sjukhusen och de större vårdcentralerna.

Numera kan resa tryggt och bekvämt med buss och tåg i ordinarie trafik till ditt vårdbesök.

Till exempel så är Värmlandstrafiks alla bussar och tåg tillgänglighetsanpassade för resenärer med funktionsnedsättning av syn, hörsel och rörelse.

Lågt golv underlättar på- och avstigning för resenärer med rullatorer, rullstolar eller barnvagnar. Det finns också en ramp på alla bussar. Väl ombord finns platser med extra benutrymme och gratis wifi. Förarna är utbildade för att ta emot resenärer med olika behov.

Bussarna är utrustade med både in- och utvändiga hållplatsutrop via högtalare, skärm för hållplatsinformation, trepunktsbälten och lutbara ryggstöd.

Resenären har via Värmlandstrafik möjlighet att boka in sig och reservera plats på samtliga avgångar. En medresenär får då tas med utan kostnad. För resenärer med behov av vidare resa till sjukhuset finns anropsstyrda fordon som möter upp.

I Karlstad finns trafikvärdar som hjälper resenären att byta mellan fordonen. Om resenären inte klarar att ta sig från hemmet till hållplatsen får man om det finns medicinskt behov ett anslutningsfordon till och från bussen eller tåget.

Resenären kan följas hela resan i Värmlandstrafiks övervakningssystem.

Ersättning, ansökan och utbetalning

Ersättning

Man kan få ersättning för de kostnader man har haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral eller ett sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning. Det är varje landsting som bestämmer vilka resor som ska ersättas, och hur mycket man ska få tillbaka.

Man får ersättning för den summa som överstiger den så kallade egenavgiften. Det är den avgift som man alltid måste betala själv när man reser i samband med sitt vårdbesök. Hur hög egenavgiften är kan skilja sig mellan olika delar av landet.

En sjukresa ska i första hand göras med servicelinjerna samt allmänna kommunikationer som tåg eller buss.

Du kan få ersättning för resor till:

 • vårdcentral (primärvård): ersättningen lämnas för resa till närmaste vårdcentral eller den vårdcentral där du är listad.
 • öppen specialistvård: valfritt i länet
 • sjukhus: ersättningen lämnas till valfritt sjukhus inom länet inklusive Karlskoga lasarett.
 • tandläkare: till närmaste tandläkarmottagning och till tandvård vid sjukhus.
 • till högspecialiserad vård som inte finns i länet och när du fått remiss utanför länet. Det kan gälla när du får vård utanför länet med vårdgarantin och till vårdbesök där du ska få så kallad ”Second opinion”.

Du får inte reseersättning när det gäller:

 • gynekologisk hälsokontroll
 • barn- och mödrahälsovård
 • företagshälsovård
 • vaccinationer
 • friskintyg
 • egenträning
 • information
 • patientutbildning

Ersättningsnivåer

En del av vad resan kostar står du för själv, det kallas för egenavgift. Resten får du som ersättning genom regionen. Här nedan ser du (i kronor) hur stor del av resan du står för själv vid olika färdsätt:

Egenavgift i kronor som du själv betalar

Färdsätt Enkel resa Tur och retur
Buss 25 kr 50 kr
Tåg inom länet 25 kr 50 kr
Anslutning vid särskilda behov 25 kr 50 kr
Servicelinje, Jumbolans 25 kr 50 kr
Taxi 150 kr 300 kr
Taxi till och med 19 år 30 kr 60 kr
Liggande sjuktransport 150 kr 300 kr
Privat bil* 90 kr 180 kr
Privat bil till och med 19 år 30 kr 60 kr
Flyg 200 kr 400 kr

*Milersättningen för privat bil är 15 kronor per mil

Din sjukresa ska i första hand göras med servicelinje eller allmän kollektivtrafik som tåg eller buss. Vid medicinska behov eller särskilda skäl kan du få använda andra färdmedel som taxi eller privat bil.

Resa med tåg, buss, servicelinjen eller taxi beställes innan klockan 12 vardagen innan din resdag hos Värmlandstrafik, kontaktuppgifter hittar du till höger här bredvid.

Ansökan och utbetalning

Blankett för ansökan om ersättning för sjukresa

När du har rest till vården och ska söka ersättning för din resa skickar du eller lämnar ifylld blankett tillsammans med eventuella tåg- och bussbiljetter till Sjukreseenheten. Du kan få ersättning för en resa inom ett år från det du fick vård.

Ungefär 14 dagar efter att vi fått din ansökan finns beloppet på det bankkonto som du angett.  Vi kan också skicka pengarna till dig via postens utbetalningsavi. Belopp under 50 kr betalas inte ut. I stället kan du samla kvitton/reseersättningar från flera sjukresor, som tillsammans överstiger 50 kr. Om din ansökan inte ger en utbetalning återskickas/sparas inte blankett och biljetter.

Skicka din ansökan om reseersättning till:

Sjukreseenheten
Centralsjukhuset i Karlstad 
651 85 Karlstad

Ledsagare

Behöver du hjälp på resan kan du få ta med dig en ledsagare. Om du inte har fyllt 20 år, får du ta med en förälder eller annan vuxen som ledsagare.

Om du reser med allmänna kommunikationer, tåg eller buss, bokade via Värmlandstrafik kan du få ta med en medresenär kostnadsfritt.

Allmänna kommunikationer

Resa med allmänna kommunikationer, tåg och buss, kan bokas via Värmlandstrafik. En enkel resa kostar 25 kronor som du betalar via faktura. Du kan också betala biljetten och skicka in den tillsammans med din blankett för ansökan om ersättning. Du får tillbaka det som överstiger egenavgiften.

Privat bil

Privat bil ersätts i de fall du har särskilda behov till exempel av medicinska skäl, om du har beviljad färdtjänst eller när allmänna kommunikationer saknas på del av alternativt hela ressträckan.

Du får 15 kronor per mil i ersättning och du betalar en egenavgift på 90 kronor per enkelresa (180 kronor tur och retur). Barn och unga till och med 19 år betalar en egenavgift på 30 kronor per enkel resa, 60 kronor tur och retur.

Servicelinje

Varje vardag går det särskilda minibussar för sjukresor, så kallade servicelinjer, mellan sjukhusen och de större vårdcentralerna i länet. 

Linjerna är öppna för alla som ska till eller från ett vårdbesök. 

Att åka med servicelinjerna är både billigt och praktiskt. En enkel resa kostar 25 kronor, som du betalar via faktura. Du som resenär slipper parkeringsbekymmer och kommer ända fram till sjukhusens och vårdcentralernas entréer. Bussarna är handikappanpassade.

Ring först och boka!
Boka din resa till och från vården med buss, tåg, servicelinje eller taxi hos Värmlandstrafik, telefon 0771-32 32 00. För frågor om sjukresor och egenavgifter, kontakta Sjukreseenheten 054-61 95 30.

Servicelinjer

 

Till karta och tidtabeller

Taxi

Taxiresor är för dig som av medicinska skäl inte klarar att åka med allmänna kommunikationer, samåkning är en förutsättning. Du som har färdtjänstbevis har rätt att åka taxi enligt din färdtjänstlegitimering. För taxi är egenavgiften 150 kronor per enkelresa (300 kronor tur och retur). Barn och unga till och med 19 år betalar en egenavgift på 30 kronor per enkel resa, 60 kronor tur och retur.

Jumbolans

Jumbolansen är en stor buss som förutom sittande kan ta liggande och rullstolsburna patienter. Jumbolansen går från Karlstad via Örebro till Uppsala. Den stannar även i Kristinehamn och Karlskoga. Vid medicinska behov kan du få åka taxi mellan ditt hem och någon av dessa platser för påstigning, för anslutningstaxi är egenavgiften 25 kr (50 kr tur och retur).

En anhörig kan åka med mot betalning, om det finns plats.

Turer
(Tur och retur måndag - fredag)

Karlstad - Kristinehamn - Karlskoga - Örebro - Uppsala
Karlstad - Kristinehamn - Karlskoga - Örebro

Tidtabell Jumbolans

Flyg

När du ska resa utanför länet kan det bli aktuellt med flygresa. Det ska alltid intygas av en läkare. Biljetten bokas hos Sjukreseenheten.

 

 

Högkostnadsskydd, valfrihetsremiss och akut sjuk utanför länet

Högkostnadsskydd – för dig som har många resor

För att inte egenavgifterna för resorna ska bli för höga, finns ett högkostnadsskydd. Det träder in när du kommit upp i reskostnader på 2 200 kronor inom en tolvmånadersperiod och du får då ett frikortsbrev hemskickat. 

Valfrihetsremiss

Om du får vård utanför länet, enligt så kallad valfrihetsremiss det vill säga när du själv valt att få vård någon annanstans, får du reseersättning för resa till den närmaste vårdgivaren i länet. Om du övernattar får du själv stå för det.

Akut sjuk eller skadad när du är utanför länet

Om du blir akut sjuk eller skadad när du inte är i Värmlands län får du reseersättning från insjuknande-/skadeplatsen och till närmaste vårdgivare som kan ge nödvändig akutvård. När du ska resa hem får du stå för den kostnaden själv. Om du har blivit vårdad på sjukhus utanför länet och du behöver fortsatt sjukhusvård i Värmland står regionen för transporten till sjukhus i Värmlands län.

Lagstiftning

Lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) och ändringar i lagen (SFS 2008:150) anger regionens skyldigheter för att lämna ersättning för resekostnader. Du har rätt till ersättning om du är skriven i Värmlands län eller asylsökande med giltigt LMA-kort (LMA, Lagen om mottagande av asylsökande). Vill du ha mer information kan du kontakta Sjukreseenheten (se kontaktuppgifter till höger).

Till toppen av sidan