Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Värmland

Innehållet gäller Värmland

Du som är folkbokförd i Värmlands län eller asylsökande med giltigt LMA-kort kan erhålla ersättning för din sjukresa enligt gällande regelverk.

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare i direkt anslutning till en vårdkontakt, exempelvis läkare, fysioterapeut, tandläkare eller kurator. Om du har fått en remiss för specialistvård eller om du har en remiss för vårdgaranti kan du få ersättning för sjukresor utanför Värmland.

En sjukresa ska i första hand göras med kollektivtrafik, servicelinjen eller privat bil. Om du på grund av medicinska skäl behöver resa med servicetrafikfordon krävs ett sjukreseintyg.

Du som patient ansvarar för att planera och boka din resa till och från ett vårdbesök. Det är också ditt ansvar att informera dig om de regler som gäller för sjukresor. 

Nedan kan du läsa mer om vad som gäller för sjukresor inom- och utanför länet.

Sjukresor inom länet

Sjukresor utanför Region Värmland

Ersättning, ansökan och utbetalning

Kontaktuppgifter

Förutsättning för sjukresa

Till toppen av sidan