Sjukresor och färdtjänst

Ersättning, ansökan och utbetalning

Innehållet gäller Värmland

Vad kostar en sjukresa?  

Du får ersättning för en del av dina resekostnader under en sjukresa. En del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt, den kostnaden kallas egenavgift.

Här nedan ser du hur stor del av resan du står för själv vid olika färdsätt (du måste ansöka även för de kostnadsfria resorna):   

Färdsätt Enkel resa
Buss 0 kronor
Tåg 0 kronor
Servicelinje 50 kronor
Anslutningsresa 0 kronor
Taxi 150 kronor
Taxi till och med 19 år 30 kronor
Privat bil 90 kronor
Privat bil till och med 19 år 30 kronor
Liggande sjuktransport 150 kronor
Flyg 200 kronor

 

Sjukresor som inte ersätts:

 • gynekologisk hälsokontroll
 • barn- och mödrahälsovård
 • företagshälsovård
 • vaccinationer (gäller inte vaccination mot covid-19)
 • friskintyg
 • egenträning
 • information
 • patientutbildning
 • aortascreening
 • resor enligt smittskyddslagen (SML/LML)
 • frivillig permissionsresa
 • egen vårdbegäran 

Högkostnadsskydd

Det finns ett högkostnadsskydd för sjukresor. Det träder in när du betalat 2 600 kronor i egenavgifter inom en tolvmånadersperiod. Perioden för högkostnadsskyddet beräknas från din första resa och gäller 12 månader framåt. Under frikortsperioden behöver du inte betala egenavgiften för din sjukresa.  

Är du färdtjänstberättigad inom Karlstad kommun och åker sjukresa på din färdtjänst får du inte tillgodoräkna dig färdtjänstavgiften i högkostnadsskyddet. Är du patient med giltigt LMA- kort omfattas du inte av högkostnadsskydd. 

Så här ansöker du

I första hand görs din ansökan om ersättning elektroniskt via webbplatsen 1177.se. Logga in på 1177.se och välj sedan ”Övriga tjänster”. Där kan du fylla i och skicka in din ansökan direkt. Du kan även skicka ifylld och utskriven ansökningsblankett, tillsammans med dina utlägg, till sjukreseenheten.

Blankett för ansökan om ersättning för sjukresa

Blankett för ansökan om reseersättning till vaccination mot covid-19

Nedanstående punkter är viktigt att läsa innan ansökan görs:

 • Ansökan ska göras i patientens personnummer och utbetalningen sker till patienten.
 • Sjukreseersättning för barn under 18 år betalas ut till den vårdnadshavare som ansökt om ersättning. Vårdnadshavarens personnummer och underskrift måste uppges i ansökan.
 • För att få ersättningen insatt på bankgiro ska bankgironummer anges och vid ersättning på bankkonto ska du ange konto- och clearingnummer, annars sker utbetalningen på ett utbetalningskort.
 • Om du besökt privat vårdgivare, tandvård, laboratorium, eller vårdgivare i annan region ska kvittot för vårdbesöket bifogas oavsett om du har frikort för öppen sjukvård eller inte. Om du saknar vårdkvitto kontakta aktuell mottagning.
 • Tåg- och bussbiljetter ska innehålla information om sjukresans datum, destination samt kostnad per resa i enkel riktning.
 • Ansökan om ersättning måste göras inom ett år från besöksdatumet, kostnader för sjukresor äldre än ett år ersätts inte.
 • Ofrankerade försändelser löses inte ut. 
Till toppen av sidan