Sjukresor och färdtjänst

Ersättning, ansökan och utbetalning

Innehållet gäller Värmland

Vad kostar en sjukresa?  

Du får ersättning för en del av dina resekostnader under en sjukresa. En del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt, den kostnaden kallas egenavgift.

Här nedan ser du hur stor del av resan du står för själv vid olika färdsätt (du måste ansöka även för de kostnadsfria resorna):   

Färdsätt Enkel resa
Buss 0 kronor
Tåg 0 kronor
Servicelinje 50 kronor
Anslutningsresa 0 kronor
Taxi 150 kronor
Taxi till och med 19 år 0 kronor
Privat bil 90 kronor
Privat bil till och med 19 år 0 kronor
Liggande sjuktransport 150 kronor
Flyg 200 kronor

 

Om du förbokat din sjukresa via beställningscentralen kommer egenavgiften att faktureras. Region Värmland skickar digitala fakturor. Det innebär att om du har en digital brevlåda kopplad till dig kommer dina fakturor skickas dit.

En digitala brevlåda kan till exempel vara Kivra, Min myndighetspost eller Billo.

Om du inte vill eller kan hantera digitala fakturor behöver du själv gå in i din digitala brevlåda och välja bort fakturor från Region Värmland.

Sjukresor som inte ersätts:

 • gynekologisk hälsokontroll
 • barn- och mödrahälsovård
 • företagshälsovård
 • vaccinationer
 • friskintyg
 • egenträning
 • information
 • patientutbildning
 • aortascreening
 • resor enligt smittskyddslagen (SML/LML)
 • frivillig permissionsresa
 • egen vårdbegäran 

Högkostnadsskydd

Det finns ett högkostnadsskydd för sjukresor. Det träder in när du betalat 2 800 kronor i egenavgifter inom en tolvmånadersperiod. Perioden för högkostnadsskyddet beräknas från din första resa och gäller 12 månader framåt. Under frikortsperioden behöver du inte betala egenavgiften för din sjukresa.  

Är du färdtjänstberättigad inom Karlstad kommun och åker sjukresa på din färdtjänst får du inte tillgodoräkna dig färdtjänstavgiften i högkostnadsskyddet. Är du patient med giltigt LMA- kort omfattas du inte av högkostnadsskydd. 

Så här ansöker du

Kan du planera och genomföra din resa med allmän kollektivtrafik på egen hand kan du ansöka om en kostnadsfri vårdbiljett direkt till Värmlandstrafiks app. På så sätt behöver du inte göra utlägg och ansöka om ersättning för biljetten i efterhand.

Ansök om kostnadsfri vårdbiljett via e-tjänst. 

Vill du i stället ansöka om ersättning gör du detta i första hand via webbplatsen 1177.se. Logga in på 1177.se och välj sedan ”Övriga tjänster”. Där kan du fylla i och skicka in din ansökan direkt. Du kan även skicka ifylld och utskriven ansökningsblankett, tillsammans med dina utlägg, till sjukreseenheten.

Blankett för ansökan om ersättning av sjukresa (pdf)

Nedanstående punkter är viktigt att läsa innan ansökan görs:

 • Ansökan ska göras i patientens personnummer och utbetalningen sker till patienten.
 • Sjukreseersättning för barn under 18 år betalas ut till den vårdnadshavare som ansökt om ersättning. Vårdnadshavarens personnummer och underskrift måste uppges i ansökan.
 • För att få ersättningen insatt på bankgiro ska bankgironummer anges och vid ersättning på bankkonto ska du ange konto- och clearingnummer, annars sker utbetalningen på ett utbetalningskort.
 • Om du besökt privat vårdgivare, tandvård, laboratorium, eller vårdgivare i annan region ska kvittot för vårdbesöket bifogas oavsett om du har frikort för öppen sjukvård eller inte. Om du saknar vårdkvitto kontakta aktuell mottagning.
 • Vid utlägg för kollektivtrafik ska biljett/kvitto bifogas där det framgår information om sjukresans datum, destination och kostnad per resa i enkel riktning.
 • Vid utlägg för parkering ska kvitto bifogas där det framgår information om datum/tid för in- och utcheckning och kostnad.
 • Vid utlägg för övernattning ska kvitto från boendet bifogas där det framgår information om datum för in- och utcheckning, rumstyp och kostnad per natt.
 • Vid övriga utlägg ska kvitto bifogas som styrker dina utlägg.
 • Ansökan om ersättning måste göras inom ett år från besöksdatumet, kostnader för sjukresor äldre än ett år ersätts inte.
 • Ofrankerade försändelser löses inte ut. 
Till toppen av sidan