Bildundersökningar och röntgen

Datortomografi av tänder – CBCT

Med hjälp av datortomografi går det att ta bilder av tänderna och käken. Bilderna blir mer detaljerade än med vanlig röntgen.

Tandläkaren kan bedöma att du behöver bli undersökt med datortomografi. En orsak kan vara att en tandrot behöver undersökas mer, eller att du ska få ett tandimplantat. Med datortomografi kan tandläkaren eller tandhygienisten upptäcka sådant som inte går att se med vanlig tandröntgen.

Datortomografi av tänder kallas också för CBCT som står för cone beam computed tomography eller CT som står för computed tomography.

Förberedelser

Du kan behöva använda nässprej innan undersökningen för att kunna andas lättare under undersökningen. I din kallelse får du veta vad som gäller för dig.

Vid undersökning med datortomografi får du inte ha smycken på dig eller andra metallföremål som piercingar i ansiktet. Metallen kan göra att bilderna blir fel.

Så går det till

Undersökningen kan göras på ett sjukhus eller på en tandläkarmottagning.

Du får sitta på en stol eller stå upp, och lägga hakan på röntgenapparaten. Du kan också behöva bita på en liten kloss. Röntgensjuksköterskan går ut ur rummet när bilden tas. När undersökningen pågår roterar röntgenapparaten runt dig. Under tiden måste du vara stilla för att bilderna ska bli skarpa. Undersökningen gör inte ont.

Besöket på mottagningen brukar ta ungefär 15 till 30 minuter.

Så mår du efteråt

Du mår som vanligt efter en datortomografi av dina tänder.

När får jag svar?

Det kan ta olika lång tid innan du får svar. Du får svaret på undersökningen från tandläkaren som skrev remissen för undersökningen. Kontakta tandläkaren om du har frågor angående svaret.

Graviditet och röntgen av tänder

Det är mycket viktigt att du berättar om du är gravid innan undersökningen. Då kan undersökningen anpassas så att fostret får en så liten stråldos som möjligt. Ibland är det bättre att vänta med undersökningen tills barnet är fött. Prata med tandläkaren om vad som blir bäst för dig.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård.

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad. 

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan