ትግርኛ/Tigrinska

ጂኖኮሎጊያዊ ምርመራ-ወሃዮ ምውሳድ

Gynekologisk cellprovtagning - tigrinska

እዚ ቅምሶ ዋህዮ ማህጸን ናይ ምሃብ ዕድመ ንምንታይ ከም ዝመጸክን በየናይ ኣገባብ ከም ዚዕመምን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ከተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ።

To the top of the page