ትግርኛ/Tigrinska

ጂኖኮሎጊያዊ ምርመራ-ወሃዮ ምውሳድ

Gynekologisk cellprovtagning - tigrinska

እዚ ቅምሶ ዋህዮ ማህጸን ናይ ምሃብ ዕድመ ንምንታይ ከም ዝመጸክን በየናይ ኣገባብ ከም ዚዕመምን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ከተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ።

Current articles

Visa innehåll som:
ቅምሶ ዋህዮ ማህጸን ክትህቢ ትዕደሚDu har fått en inbjudan till att lämna ett gynekologiskt cellprov - tigrinska
To the top of the page