Tandvård

Undersökning av barns tänder

Undersökning av barns tänder - svenska lättläst

Hur ofta barn behöver undersöka sina tänder är olika. Alla barn få komma på sin första undersökning när de är tre år.

Både tandhygienister och tandläkare kan undersöka barnets tänder. I den här texten används ordet personal.

Du kan läsa en längre version av texten här.

Förberedelser

Berätta för barnet vad som ska hända på tandläkarmottagningen, till exempel att tänderna ska räknas. Försök att göra så att barnet tycker det känns bra inför besöket.

Är du själv orolig kan det vara bra att inte prata så mycket om besöket i förväg. Du kan till exempel bara säga att "nu ska vi gå och räkna dina tänder".

Så går undersökningen till

Tandvårdspersonal undersöker ett barns tänder.
Tandvårdspersonalen undersöker regelbundet barnets tänder.

Tänderna räknas

Personalen räknar barnets tänder. Barn har oftast fått sina första tjugo tänder vid tre års ålder. De kallas mjölktänder.

Personalen undersöker om tänderna växer som de ska och om de är hela.

Tandköttet undersöks

Personalen undersöker om tandköttet är friskt. Ett friskt tandkött betyder att barnets tänder borstas på ett bra sätt.

Hur tänderna sitter undersöks

Tänderna kan bli sneda om barnet suger på napp eller tumme. Det är bra om barnet slutar med att suga på nappen eller tummen i treårsåldern. Då kan tänderna rätta till sig.

Barnet tappar sina mjölktänder i femårsåldern. Då börjar de nya tänderna växa fram. Personalen undersöker om överkäken och underkäken passar bra ihop. Ibland behövs tandställning när barnet blir äldre.

Tänderna putsas

Personalen putsar barnets tänder. Det kan kittla på tänderna.

Personalen kan också sätta fluorid på tänderna. Fluorid stärker tänderna och hindrar att det blir hål.

Ibland behöver tänderna röntgas

Ibland behöver personalen fotografera barnets tänder. Det kallas att röntga tänderna. Röntgenbilderna gör det lättare att upptäcka till exempel hål i tänderna. Det kallas karies.

Hur går röntgen till?

Barnet får en särskild krage runt halsen eller en skärm att hålla under hakan. Den skyddar mot strålningen från röntgenkameran. Dosen av strålning är mycket låg.

Personalen sätter en liten fyrkantig bildplatta i barnets mun. Barnet biter försiktigt ihop tänderna. Kameran riktas mot kinden. Barnet får sitta alldeles stilla för att bilden ska bli skarp. Det tar bara några sekunder.

Du kan få vara i rummet om barnet behöver det. Du får då ha ett särskilt förkläde som skyddar mot strålningen.

Vad händer efter undersökningen?

Du får veta vad röntgenbilderna visar på en gång. Du får också veta om barnet behöver behandling.

Du får råd om bra mat och dryck för barns tänder. Du får också information om hur du ska borsta barnets tänder.

Tolkning till ditt språk

Du kan få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. Ibland kan du behöva betala för språktolk.

Current articles

Så håller du tänderna rena

För att hålla tänderna friska behöver du borsta dem varje dag. Du behöver också göra rent mellan tänderna.

Så fungerar tandvården i Sverige

Tandvård är ofta dyrare än annan vård. Jämför vad tandvården kostar innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Till toppen av sidan