Sjukdomar och besvär

Tuberkulos – tbc

Tuberkulos – tbc - svenska lättläst

Tuberkulos är en sjukdom i lungorna. Sjukdomen ger hosta i flera veckor. De flesta blir helt friska med behandling.

Hur märks tuberkulos i lungorna?

När du har tuberkulos i lungorna är det vanligt att du hostar upp slem. Du är oftast sjuk i mer än tre veckor.  

Du kan dessutom ha de här besvären: 

  • Du känner dig svag. 
  • Du känner dig trött. 
  • Du har feber. 
  • Du svettas på natten. 

En del barn blir allvarligt sjuka 

Barn upp till skolåldern kan bli allvarligt sjuka av tuberkulos. De får feber och känner sig svaga. 

Barn ungefär mellan sex och tolv år brukar inte bli så sjuka. De får sällan hosta. Symtomen är ofta feber i flera veckor och att barnet är trött och hängig.  

Från och med tonåren kan barn bli lika sjuka som vuxna men blir ofta snabbt friska med behandling. 

När och var ska jag söka vård?

Kontakta vården om du tror att ditt barn har tuberkulos. Kontakta vården även om barnet är under sex år och har varit i kontakt med någon som har tuberkulos. Det gäller även om barnet inte är sjuk.  

Du kan kontakta någon av dessa mottagningar:  

Ring för att få råd 

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha hjälp med vad du ska göra. De som svarar är sjuksköterskor. De kan berätta för dig var du kan söka vård, om det behövs. 

Sjuksköterskorna pratar svenska och engelska.   

Du kan få en tolk

Du kan få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. 

Ring 0046 771-11 77 00 om din telefon inte har ett svenskt abonnemang eller simkort, eller om du ringer från ett annat land.

Hur smittar tuberkulos?

Tuberkulos beror på en bakterie som kan spridas mellan människor. När någon som har tuberkulos i lungorna nyser, hostar eller spottar kan bakterien komma ut i luften. När du andas in den luften kan du bli smittad. 

Det kan ta lång tid innan du blir sjuk. 

Tuberkulos sprids mest till de som har en nära kontakt med en person som har smittsam tuberkulos. Bakterierna sprids i första hand inom familjen och andra som den som är sjuk bor tillsammans med. Barn blir lättare sjuka än vuxna, men smittar inte andra. Barn upp till skolåldern är oftast inte smittsamma. 

Behandling

Det finns bra behandling mot tuberkulos. 

Du behandlas med ett eller flera läkemedel. Det tar lång tid att behandla tuberkulos, ofta i flera månader. 

Du kan vaccinera dig mot tuberkulos

Det finns vaccin mot tuberkulos. Fråga på vårdcentralen. 

Texten finns översatt – other languages

Texten finns översatt till följande språk:

English – engelska

Pусский – ryska

Українська – ukrainska

Mer innehåll på lätt svenska

Lätt svenska

Här kan du se det innehåll på 1177.se som finns på lätt svenska. Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller för dig.

1177 på andra språk

Här kan du se en lista med andra språk där det finns översatt material. Sidan är på engelska.

Till toppen av sidan