Specialiserad rehabilitering

Specialiserad rehabilitering vid cancer

Innehållet gäller Stockholms län

Om du har eller har haft cancer kan du få specialiserad rehabilitering. Antingen sker rehabiliteringen på dagtid på Centrum för Cancerrehabilitering eller så vistas du på en klinik under en sammanhängande period.

Rehabilitering på dagtid

Du behöver en remiss från läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller från husläkare för att komma till Centrum för cancerrehabilitering. Då besöker du mottagningen på dagtid, får din rehabilitering och kan sedan åka hem.

Centrum för cancerrehabilitering ligger vid Sabbatsbergs sjukhus. Här hittar du adress och telefonnummer: Centrum för cancerrehabilitering.

Rehabilitering där du bor kvar på kliniken

Om din läkare bedömer att du behöver stanna på kliniken för att få rehabiliteringen under en sammanhängande period, skickar hen en remiss till den vårdgivare du väljer. Denna vårdform kallas inneliggande cancerrehabilitering och du vistas då på kliniken måndag till fredag under en eller två veckor.

Om det behövs kan du bli kallad till en teambedömning hos vårdgivaren för att ta reda på om detta är den bästa rehabiliteringsformen för dig

Du kan välja mellan följande vårdgivare

Hur utformas rehabiliteringsprogrammen?

Rehabiliteringen utformas utifrån dina behov och önskemål tillsammans med ett team. Teamet brukar bestå av läkare, arbetsterapeut, psykolog, kurator, fysioterapeut, sjuksköterska, dietist och logoped. De ger dig stöd i att bearbeta sjukdomen och hjälp för att du så långt som möjligt ska klara av att göra sådant som du gjort tidigare.

Rehabiliteringen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vad kostar rehabiliteringen?

Behandlingen på Centrum för cancerrehabilitering kostar som ett vanligt besök i öppenvården och ingår i högkostnadsskyddet.

Om du bor på en klinik under behandlingstiden, är patientavgiften är 100 kronor per dygn.

Är du under 40 år och har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning? Då betalar du 50 kronor per dygn de första 30 dagarna, därefter 100 kronor per dygn.

Resekostnader

Inom länet

Du som är folkbokförd i Stockholms län kan få sjukresa till och från din rehabilitering om din läkare anser att det är nödvändigt. Tala med den läkare som skrivit remissen.

Du kan få tillstånd att resa med egen bil, taxi eller specialfordon. Om du har Färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa.

Utanför länet

Väljer du rehabilitering utanför länet ingår resa till och från anläggningen med det billigaste färdsättet.

Du får betala en egenavgift på max 140 kronor per enkel resa.

Du kan själv beställa och betala tåg- eller flygbiljett. Skicka originalkvitto och en kopia på ditt beslut om rehabilitering till Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm. Ange bank, clearing- och kontonummer där pengarna ska sättas in.

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län. 

Några saker skiljer sig däremot:

  • Du som bor någon annanstans i landet kan behöva en remiss även om Region Stockholm inte kräver det. Ta därför reda på vilka regler om remisser din region har. 
  • Du måste betala dina resor till och från vården själv, även om du skulle fått den betald i din egen region. 
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region. 
Till toppen av sidan