Sjukresor och färdtjänst

Färdtjänst

Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik. Din funktionsnedsättning ska finnas i mer än tre månader.

Glad person som sitter i en färdtjänstbil. Fotografi.
Du ansöker om färdtjänst hos din kommun eller hos den myndigheten som ansvarar för kollektivtrafiken i ditt län.

Du kan få färdtjänst med en personbil eller med ett specialfordon, beroende på vad du behöver. I ett specialfordon går det till exempel att sitta kvar i sin rullstol under resan. Förutom färdtjänst kan du i vissa fall få bidrag till egen bil, så kallat bilstöd.

Stockholms län

Färdtjänst i Region Stockholm

Färdtjänsten i Region Stockholm är en del av kollektivtrafiken och utför förutom färdtjänstresor, sjukresor och tjänsteresor.

Färdtjänstresor görs med vanliga taxibilar eller med större bilar där rullstolar får plats, så kallade rullstolstaxi. För det mesta samåker flera resenärer tillsammans eftersom färdtjänstresor samplaneras.

För att få resa med färdtjänst ska du uppfylla vissa krav enligt färdtjänstlagen:

 • Du ska vara folkbokförd i Stockholms län.
 • Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken.
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som varar i minst tre månader.

Du som har färdtjänst kan dessutom åka utan extra kostnad med den allmänna kollektivtrafiken genom att använda ditt färdtjänstkort. Du får även ta med dig en extra person. Det samma gäller även vid resor med Waxholmsbolaget.

Du kan även resa med Närtrafiken med ditt färdtjänstkort. Närtrafiken är mindre bussar som kör i ett lugnt tempo med golv i samma nivå som trottoaren. En ramp gör påstigningen enklare för dig med rullator eller rullstol. Gemensamt för all Närtrafik är att det finns gott om tid för av- och påstigning och föraren hjälper gärna till om du vill. Dessa busslinjer går i områden där många äldre bor och är ett bekvämt sätt att ta sig till exempelvis servicehuset, köpcentret, vårdcentralen eller till den övriga kollektivtrafiken.

Så här ansöker du om färdtjänst

 1. Ta kontakt med din behandlande läkare eller din husläkare för att få ett läkarintyg. Om färdtjänstbehovet i huvudsak beror på en synnedsättning krävs ett läkarintyg från en ögonläkare. Vid psykiatrisk diagnos, bör din behandlande psykiater utfärda intyget.
 2. Skicka läkarintyget till kommunen/stadsdelsförvaltningen där du är folkbokförd.
 3. Du blir kontaktad av en utredare på kommunen/stadsdelsförvaltningen som bokar ett möte med dig. I samband med mötet beskrivs din funktionsnedsättning i en utredning.
 4. Du beskriver själv dina svårigheter i en ansökningsblankett som du får av utredaren. Ta med ett nytaget fotografi till besöket, gärna i färg. Fotot används till färdtjänstkortet och du får inte tillbaka det.
 5. Din hemkommun skickar alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och foto) till Färdtjänsten i Region Stockholm.
 6. Ett beslut fattas om du får färdtjänst eller inte och det skickas hem till dig.

Om du blir beviljad färdtjänst, kommer ditt personliga färdtjänstkort med posten inom en vecka. Först när du har fått ditt färdtjänstkort kan du resa med färdtjänsten.

Beställ färdtjänstresa

En färdtjänstresa kan beställas tidigast 28 dagar och senast 30 minuter före resan. I vissa delar av länet behöver du beställa resan längre tid i förväg. Taxiresorna beställs efter fasta avgångstider som normalt är tre gånger i timmen: tio över, halv och tio i, men även dessa kan variera beroende på var du bor.

Du kan beställa din resa på fyra sätt:

Mina sidor
Om du har tillgång till internet kan du beställa, avbeställa och kontrollera beställda resor under "Mina sidor" på Färdtjänstens webbplats. Du loggar in med ditt kundnummer och din personliga kod. Där kan du även se ditt aktuella resesaldo och få reda på status på beställd resa.

Talsvar
Via den automatiska telefontjänsten som du når via telefonnummer: 0200-11 44 11, kan du beställa taxiresor, avbeställa resor och kontrollera beställda resor. Du kan även få information om ditt resesaldo. Tjänsten är röststyrd och du kan tala eller knappa in din beställning. Om du vill avbeställa en resa eller ta reda på hur många resor du har gjort behöver du använda din personliga kod.

App för färdtjänst
Färdtjänsten har en app där du kan beställa och avbeställa resor, se resehistorik och resesaldo. Ladda ner appen i App Store för Iphone och i Play Butik för Android. Sök på ”Färdtjänsten Stockholm” för att hitta appen.

Personlig service
Du ringer själv och beställer din färdtjänstresa.

 • För att beställa taxi: 08-555 78 100

För att beställa rullstolstaxi väljer du att ringa ett av följande taxibolag:

 • Samtrans: 08-1200 1200
 • Sirius: 08-745 33 01
 • Sverigetaxi: 08-28 75 15
 • Taxi Kurir: 08-30 00 03
 • Haninge & Nynäshamns taxi: 08-741 11 11
 • Södertälje taxi: 08-554 205 10

Om du inte vill välja ett bolag ringer du telefonnummer: 08-720 80 00, så kopplas du automatiskt till ett rullstolstaxibolag som kör i hela Stockholms län. Du kan läsa mer om beställningar av färdtjänstresor under fliken Färdtjänstresor här fardtjansten.sll.se

Om du tar en taxi på gatan

Du kan ta en taxi utan att ha förbeställd den. Taxin ska ha det runda färdtjänstmärket på någon av sidorutorna. Du behöver visa ditt färdtjänstkort för föraren och i början av resan ska du tala om att det är en färdtjänstresa. När resan är slut betalar du en särskild avgift som är halva taxameterbeloppet, som lägst minst 62 kronor.

Vart kan jag resa?

Du kan resa med färdtjänst inom hela Stockholms län. Du kan även resa till och från Gnesta och Bålsta pendeltågsstation, även fast det ligger utanför Stockholms länsgräns.

Om du behöver resa till en annan kommun utanför Stockholm ansvarar din hemkommun för riksfärdtjänst, det vill säga resan mellan ditt hem och orten du ska besöka och för dessa resor behöver du kontakta din hemkommun. Behöver du göra resor inom en annan kommun som du besöker kan du beställa så kallade utomlänsbiljetter hos kundservice för färdtjänst som du kan använda i den andra kommunen.

Telefonnummer till kundservice är 08-720 80 80. Öppettider är helgfria vardagar klockan 7–20. Röda dagar och helger är det stängt.

Hur många färdtjänstresor får jag?

I grunden får du 72 resor på ett kalenderår. Utöver dessa kan du få ytterligare fritidsresor där antalet beror på om du har tillstånd till taxi, rullstoltaxi, är under 25 år eller har tillstånd för ensamåkning. Du kan även ansöka om extra resor för bland annat arbete och högskolestudier. Kontakta kundservice för Färdtjänst så får du reda på vad som gäller för just dig.

Avbeställa

Om du vill avbeställa en beställd resa med färdtjänst måste du göra det senast 30 minuter före den tid du har beställt, annars dras den från ditt resesaldo. Har du beställt en resa i länets ytterområden behöver du avbeställa tidigare än så, upp till 70 minuter innan.

Resegaranti - om din beställda resa inte kommer i tid

Ibland händer saker som gör att bilen som du beställt inte dyker upp. Om du har väntat i 20 minuter efter beställd tid och din bil fortfarande inte kommit, gäller resegarantin.

Ring Färdtjänstens resegaranti, telefon 0200-77 66 55. Där får du hjälp att få en bil så snart som möjligt. Om du har beställt rullstolstaxi eller bårtaxi, ringer du direkt till det bolag du beställt resan hos.

Här finns mer information om resegarantin och vad som gäller för ersättning för privat taxi samt hur du kan kontakta resegarantin via sms.

Vad kostar resan med färdtjänst?

En resa med färdtjänst under tre mil kostar 86 kronor. Om resan är längre än tre mil tillkommer 86 kronor för varje ny påbörjad tre-mils sträcka. En gång i månaden får du en faktura för dina färdtjänstresor. Du behöver bara betala för resor upp till en kostnad av 970 kronor per faktura, eller 650 kronor för dig som har rätt till det lägre högkostnadsskyddet.

Vissa av dina resor kan kosta extra, så kallad särskild avgift. Det beror på beställningen. Den särskilda avgiften du betalar är resans halva taxameterbelopp, som lägst 62 kronor. Den avgiften ingår inte i ditt högkostnadsskydd utan ligger utanför. Reser du med taxi betalar du direkt till föraren och reser du med rullstolstaxi kommer avgiften på din faktura. Läs mer om avgifter inom färdtjänst.

Ledsagare, medresenär, egna barn och syskon

Ledsagare

Om du inte klarar att genomföra färdtjänstresan på egen hand kan du ansöka om tillstånd att utan kostnad ta med dig ledsagare. Ledsagare är en person som du ordnar själv och som hjälper dig under resan. Här hittar du ansökningsblankett.

För att du ska kunna beviljas ledsagare ska ditt behov vara återkommande och knutet till själva resan. Du får inte ledsagare för att du behöver stöd och hjälp när du kommit fram till resmålet. Barn under 12 år som beviljas färdtjänst får automatiskt rätt till ledsagare och behöver inte ansöka om det. Barn under 7 år ska, av säkerhetsskäl, alltid resa tillsammans med en vuxen vid sina färdtjänstresor. Av säkerhetsskäl rekommenderas även att barn mellan 7 och 12 år reser tillsammans med en vuxen vid sina färdtjänstresor.

Medresenär

Du som inte har rätt att ta med ledsagare kan ändå ta med dig en annan person på resan, en så kallad medresenär. Du betalar då 40 kronor per resa. Avgiften kommer på din faktura tillsammans med avgifterna för resorna.

Barn eller syskon

Om du anmält till Färdtjänstens kundservice att du har egna barn eller syskon under 18 år, får dessa följa med utan extra kostnad. Tänk på att du maximalt kan ta med tre andra personer på din färdtjänstresa och att du alltid måste tala om hur många det är som ska resa.

Till toppen av sidan