Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med tandvården

Du kan lämna synpunkter eller klagomål om du inte är nöjd med den tandvård du har fått. Mottagningen där du har fått behandlingen är skyldig att utreda vad som har hänt. Du som har råkat ut för en skada kan ha rätt till ersättning.

Lämna ditt klagomål till den person som du har blivit undersökt eller behandlad av.

Vad kan klagomål handla om?

Du kan lämna synpunkter och klagomål om olika saker. Det kan till exempel vara något av följande:

 • Du känner dig inte nöjd med arbetet som har gjorts.
 • Du har fått fel bemötande.
 • Du tycker att du har blivit skadad av behandlingen.

Du ska få svar av mottagningen

Kontakta den tandläkare eller tandhygienist som du har blivit undersökt eller behandlad av. Du kan också kontakta mottagningens chef eller verksamhetschef om du hellre vill det. Berätta om dina erfarenheter och vad du har synpunkter på. Det kan du göra muntligt eller skriftligt. Det är bra om du ber om ett skriftligt svar för att undvika missförstånd.

Du ska få en bekräftelse på att din synpunkt eller ditt klagomål har tagits emot.

Ibland kan tandvårdsmottagningen behöva tid för att utreda vad som har hänt. Oftast får du ett svar inom fyra veckor. Tar det längre tid ska du få information om det.

Du ska förstå svaret

Svaret ska lämnas på ett sådant sätt att du förstår det. Det kan lämnas skriftligt eller muntligt, till exempel genom ett telefonsamtal eller ett möte. Svaret ska innehålla följande information:

 • Du ska få en förklaring till det som har hänt.
 • Du ska få veta vad personalen ska göra för att händelsen inte ska inträffa igen. Det gäller om mottagningen bedömer att det som hände var felaktigt.
 • Du ska få en ursäkt om det har skett ett misstag.
 • Du ska få veta vem du ska kontakta om du har fler frågor.

Du kan klaga om du inte är nöjd

Du kan behöva lämna dina klagomål vidare om du inte är nöjd med svaret från mottagningen. Det kan vara om ni inte kommer överens eller om det handlar om felbehandling eller skador. Då kan du kontakta någon av följande:

Be om ett skriftligt svar för att undvika missförstånd.

Att klaga om du har behandlats i Folktandvården

Börja med att kontakta tandläkaren eller tandhygienisten som har behandlat dig. Du kan kontakta mottagningens chef eller verksamhetschef om du inte vill kontakta den du har behandlats av eller om ni inte kommer överens.

Mottagningen är skyldig att utreda och svara på dina klagomål. 

Ring eller skriv till patientnämnden

Är du inte nöjd med mottagningens svar kan du kontakta patientnämnden. Du kan också kontakta patientnämnden direkt utan att vara i kontakt med mottagningen som du vill klaga på. Det kostar inget att klaga hos patientnämnden.

Varje region har en patientnämnd. De kan stödja och hjälpa och ta emot synpunkter och klagomål. De kan också ge dig information om dina rättigheter i tandvården. 

För att få kontakt med patientnämnden kan du fråga personalen där du har fått tandvård. Det ska också finnas information på regionens webbplats.

Att klaga om du har behandlats på en privat mottagning

Börja med att kontakta tandläkaren eller tandhygienisten som har behandlat dig. Du kan kontakta mottagningens chef eller verksamhetschef om du inte vill kontakta den du har behandlats av eller om ni inte kommer överens.

Mottagningen är skyldig att utreda och besvara dina klagomål. 

Om du har du varit hos en tandläkarmottagning som tillhör Praktikertjänst och inte är nöjd med behandlingen kan du kontakta Praktikertjänsts reklamationstjänst, PRN.

Råd om hur du ska göra

Har du varit hos en privattandläkare som är medlem i branschorganisationen Privattandläkarna kan du få råd genom att kontakta Privattandvårdsupplysningen, PTU. Det gör du efter att dina klagomål har utretts på mottagningen där du har behandlats.

Genom PTU kan du komma i kontakt med Privattandläkarnas förtroendenämnd. De försöker hitta en lösning som fungerar för både dig och tandläkaren. Om det inte går fattar nämnden ett beslut.

Du kan själv driva ärendet rättsligt om tandläkaren inte tillhör Praktikertjänst eller medlem i Privattandläkarna. Då finns alltid risken att du får betala både egna och motpartens rättskostnader om du förlorar.

Patientnämnden hjälper och tar emot klagomål

Du kan även kontakta regionens patientnämnd när du behandlats av en privattandläkare där verksamheten helt eller delvis betalas av regionen. Det kan till exempel gälla en tandvårdsmottagning för barn och unga.

Du kan i vissa fall även kontakta patientnämnden om du har klagomål på privata tandvårdsmottagningar. Det gäller om tandläkaren eller tandhygienisten utför tandvård som betalas av regionen inom särskilt tandvårdsstöd.

Om du vill anmäla skada

Du kan anmäla en allvarlig tandvårdsskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det har ingen betydelse om skadan har inträffat inom folktandvården eller på en privat mottagning.

IVO utreder allvarligare händelser inom tandvården. Det kan till exempel vara händelser som har gett dig en skada som inte kommer att försvinna.

Skicka skriftlig anmälan till IVO

Du måste göra anmälan inom två år efter att du har fått behandlingen. Anmälan ska vara skriftlig. En närstående kan göra en anmälan om du inte kan göra den själv.

En anmälan till IVO är en offentlig handling. Det innebär att alla som vill kan läsa den. Det gäller även beslutet från IVO. Däremot är det sekretess på patientjournaler och andra liknande handlingar som ingår i utredningen.

Arbetssätt kan stoppas

IVO kan rikta kritik mot tandvårdspersonal och kan även anmäla personer till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Det ska ske om det behövs för att stoppa rutiner och arbetssätt som kan vara riskfyllda.

HSAN kan till exempel göra så en tandläkare eller tandhygienist som har misskött sitt arbete inte längre får arbeta med tandvård.

IVO och HSAN tar inte ställning till om du som klagar kan få ersättning.

IVO ska du också kontakta om du vill få något raderat ur din journal.

Lex Maria-anmälan

Folktandvården eller den privata mottagningen är skyldig att anmäla sig själv till IVO vid två tillfällen:

 • När en patient har blivit skadad.
 • När det finns risk för att en patient kan skadas allvarligt i tandvården.

Sådana anmälningar till IVO görs enligt lex Maria.

Möjligheter att få ersättning

Alla tandvårdsmottagningar måste ha en patientförsäkring. Du kan ha rätt till ersättning från patientförsäkringen om du har blivit skadad när du har fått tandvård. Det spelar ingen roll om du har blivit skadad inom Folktandvården eller inom den privata tandvården.

Olika typer av ersättning

Du kan få ersättning för skador som du har fått av en undersökning eller en behandling. Det gäller även om du till exempel har blivit skadad på grund av ett misstag, att utrustning har gått sönder eller att du har fått fel diagnos.

Det här är exempel på vad du kan få ersättning för:

 • fysiskt och psykiskt lidande
 • extra tandvårdskostnader
 • resekostnader
 • förlorad arbetsinkomst.

En anmälan måste göras inom tre år efter att du fick skadan. Det måste vara möjligt för försäkringsbolaget att bedöma om det finns en skada. Det gör försäkringsbolaget med hjälp av journaler och röntgenbilder från tandläkaren.

Komplikationer ersätts inte

Får du inte ersättning för en skada eller ett lidande beror det oftast på att det inte hade kunnat undvikas.

Tandvårdsbehandlingar innebär alltid en risk för komplikationer som inte är möjliga att undvika. Det kan till exempel hända att en behandling inte ger det resultat som du önskade eller att du får ont efter att ha tagit bort en tand. Det kan du inte få ersättning för.

Skada som har inträffat inom Folktandvården

Vill du anmäla en skada som du har fått under en behandling hos Folktandvården kan du anmäla det till patientförsäkringen hos Löf.

På Löfs webbplats finns blanketter som du ska fylla i när du gör en anmälan. Där kan du också läsa mer om vad som gäller för att du ska kunna få ersättning. När du gör en anmälan kan du få information och hjälp av patientnämnden.

Om du är missnöjd med patientförsäkringens beslut kan du överklaga det till Patientskadenämnden. Mer information om Patientskadenämnden finns på Löfs webbplats.

Skada som har inträffat på en privat mottagning

Du ska kontakta den privata mottagningens försäkringsbolag för att göra en anmälan. Om tandläkaren tillhör Praktikertjänst kan du kontakta Praktikertjänst direkt för att göra en anmälan.

Du måste ta reda på vilket försäkringsbolag din privata mottagning har. Det enklaste är att fråga din tandläkare. För att få upplysning om vart anmälan ska skickas kan du även kontakta Patientförsäkringsföreningen, PFF.  Det gäller även om du har varit hos en privat tandhygienist. Om din vårdgivare saknar försäkring är det PFF som hanterar även det.

Skada av läkemedel i samband med tandvård

Du kan ha rätt till ersättning från Läkemedelsförsäkringen. Det kan vara om du har fått en biverkning eller skada av ett läkemedel som inte gick att förutse.

Du måste anmäla skadan till Läkemedelsförsäkringen inom tre år från det att du har fått veta att skadan troligtvis har orsakats av ett läkemedel.

Att klaga på tandvård utomlands

Har du fått fel behandling utomlands kan du inte anmäla det i Sverige. Det gäller till exempel om du har fått en skada av en behandling eller är missnöjd med tandvården utomlands. Du behöver göra en anmälan i det land där du blev undersökt eller behandlad.

Länderna i Norden har ett försäkringsskydd som liknar det svenska. I andra länder utanför Norden är försäkringsskyddet sämre och det finns oftast inte lika stora möjligheter att få hjälp.

Mer på 1177.se

Rättigheter inom tandvård

Du ska bli informerad och kunna påverka din behandling när du besöker tandvården. Du ska också få veta ungefär vad behandlingen kommer att kosta.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du kan få förebyggande tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan