När du ringer 1177

När du ringer 1177

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Sjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon
En sjuksköterska svarar i telefon på sjukvårdsrådgivningen.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112.

När du ringer 1177

Det är bra att ha tyst omkring dig när du ringer eftersom det är viktigt att du och sköterskan hör varandra tydligt.

När du ringer 1177 får du ett antal valmöjligheter innan du kopplas till en sjuksköterska. Du blir ombedd att knappa in personnumret för den som ärendet gäller. Om ärendet gäller dig själv kan du i de flesta regioner välja att identifiera dig med e-legitimation, antingen med BankID eller Freja eID plus. Du kan också välja att vänta kvar utan att ange personnummer.

Vårdgivaren ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

När du ringer till 1177 förmedlas personuppgifter om dig vidare. Det kan till exempel vara uppgifter om ditt telefonnummer och uppgifter om vilken kommun du ringer ifrån.  

Den som tar emot dessa uppgifter är den vårdgivare som har uppdraget att bedriva sjukvådsrådgivning i den region som du befinner dig i. Vårdgivaren är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Läs mer om personuppgifter i vården

Alla samtal spelas in och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. De samtal som är rådgivningssamtal journalförs. Du når din journal genom att logga in på 1177.     

Stockholms län

Du som är över 18 år blir erbjuden att identifiera dig med Bank-id när du ringer 1177 i Stockholms län. Det är för att säkerställa din identitet. Det är frivilligt, och om du saknar Bank-id kan du dröja kvar i telefonen så får du prata med en sjuksköterska.

I Region Stockholm är det vårdgivaren MedHelp Sjukvårdsrådgivning som svarar när du ringer 1177. Därför står det: "Jag identifierar mig hos MedHelp Sjukvårdsrådgivning" när du loggat in i Bank-id appen.

Att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt och följer dataskyddsförordningen kan kontrolleras av dataskyddsombudet. Läs om hur du kontaktar dataskyddsombudet i Region Stockholm.

Uppföljande samtal för extra trygghet

Ibland ber sjuksköterskorna att få ringa upp igen om några timmar. Det kan till exempel vara så att du fått ett råd och vid uppföljningssamtalet stämmer sjuksköterskan av med dig om allt fungerat bra eller om situationen har förändrats.

Sjuksköterskorna kan också fråga om du kan skicka en bild eller ha ett videosamtal, läs mer om detta längre ner.

Sjukvårdsrådgivning på andra språk

 • Engelska – ring telefon 1177 dygnet runt
 • Arabiska – ring telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 8–22
 • Somaliska – ring telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17
 • Persiska – ring telefon 08-123 130 87 vardagar klockan 8–17
 • Ryska - ring telefon 08-123 130 18 vardagar 8-17
 • Tigrinja - ring telefon 08-123 130 19 vardagar 8-17

Det här kan du få hjälp med

 • sjukvårdsrådgivning om ett barn
 • sjukvårdsrådgivning om dig själv eller någon annan vuxen. Om du ringer för en närståendes räkning behöver hen finnas i närheten i fall sjuksköterskan behöver lyssna eller ställa frågor till den personen.
 • information om hur vården är organiserad och vilka rättigheter du har

Det här kan du INTE få hjälp med

Sjuksköterskorna guidar dig till rätt vård. Däremot kan de inte hjälpa dig att förnya recept, intyg eller remisser. Då behöver du istället logga in på 1177.se eller kontakta din mottagning.

Vill du till exempel:

Läs mer om vad du kan göra när du är inloggad på 1177.se.

Alternativ om det blir telefonkö - eller om du bara inte vill prata i telefon

Stockholms län har de kortaste väntetiderna i landet, i genomsnitt får du vänta i tre minuter på att få hjälp. Vid enstaka tillfällen kan det bli kö, till exempel om det är ovanligt många som ringer samtidigt. Sök då gärna svar här på 1177.se. Här finns information om de flesta sjukdomar och skador och faktagranskade råd om egenvård.

Ytterligare en möjlighet för dig som är folkbokförd i Stockholms län är att logga in och ställa din fråga. Du får då ett skriftligt svar inom en timme.

Om du får rådet att söka vård

Om sjuksköterskorna bedömer att du behöver söka vård kan vårdpersonalen läsa de råd som du fått från 1177 på telefon via journalanteckningar. Vårdpersonalen behöver fråga och få ett godkännande från dig innan de tar del av denna information.

Stockholms län

Bild och videosamtal

Du som ringer 1177 i Stockholms län kan bli tillfrågad om att skicka bild eller starta ett videosamtal. Du kan inte själv välja att skicka bild eller starta ett videosamtal, det är alltid sjuksköterskan som bedömer om det är lämpligt i ditt samtal.

Så funkar det:

 • Ring 1177 och gör ditt knappval
 • När du pratar med sjuksköterskan kan hen föreslå att du skickar in en bild eller att ni övergår till ett videosamtal
 • Sjuksköterskan skickar en länk och berättar hur du ska göra
 • Vid videosamtal behåller ni hela tiden samtalet i telefonen
 • Samtalet kostar som ett vanligt samtal

Tänk på att:

 • Du ska fota det sjuksköterskan behöver se under samtalets gång. Du kan inte använda en gammal bild.
 • Om du ringer för ditt barn eller annan närstående måste den du önskar hjälpa vara i närheten. Ibland vill sjuksköterskan tala med den personen också. 

Förbered dig gärna innan du ringer

Det kan vara bra att känna till att 1177 inte är ett nödnummer, därför kan det ibland bli kö när du ringer för att få råd. Om det är akut och fara för liv är det viktigt att du ringer 112.

 • Följ instruktionerna i talsvaret och knappa in personnummer på den det gäller. Var beredd på att du kan komma att behöva bekräfta personnumret i samtalet sedan.
 • Är du över 18 år blir du också erbjuden att identifiera dig med Bank-id. Det är frivilligt, du får råd av sjuksköterska även om du inte har Bank-id.
 • Sitt på en bra plats så att sjuksköterskan kan höra dig.
 • Om du eller den det gäller har feber är det bra om du tar tempen innan du ringer. Det är ett bra sätt att förbereda inför rådgivningen.
 • Om du behöver rådgivning för ett äldre barn eller en närstående behöver den du önskar hjälp för finnas i närheten. Sjuksköterskan kan behöva prata även med den personen för att få en så tydlig bild som möjligt av symtomen.

Du som ringer in ska känna dig trygg med att du kommer att bli bemött med respekt och att du får personlig sjukvårdsrådgivning.

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Du som använder texttelefon eller bildtelefon kan också få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsterna texttelefoni.se och bildtelefoni.net. Du kan också använda tjänsten Teletal som erbjuder stöd av en tolk som kan hjälpa till med till exempel svåra ord och minnesanteckningar under ditt samtal med 1177.  

Läs vad som sägs när du ringer till 1177

Det som sägs kan variera beroende på var du bor. Detta är det som sägs på det nationella talsvaret när du ringer 1177.

Huvudmeny

 • Välkommen till 1177 
 • For information in English please press 5
 • Gäller det livshotande tillstånd avsluta samtalet och ring 112

Undermeny knappval 5

Den här menyn är på engelska.

Huvudmeny på engelska

 • Welcome to 1177 
 • If you are calling about a serious or life-threatening condition please hang up and call 112

När du vill ringa 1177 från ett annat land eller från en telefon med utländskt nummer

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands eller om du har en telefon som har ett utländskt nummer.

Har du problem att ringa 1177?

Det kan bero på att:

 • Din telefonoperatör inte har gjort det möjligt att ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer.
 • Du ringer från en företagsväxel som inte tillåter just detta nummer.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 är samma som för ett vanligt telefonsamtal och det gäller vare sig du ringer när du är i Sverige eller om du ringer från ett annat land. Hur mycket det kostar beror på vilken telefonoperatör och vilket abonnemang du har.

Förutsättningar för en god kvalitet i de råd som ges

Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, antingen i egen regi eller genom upphandlad underleverantör. För att eftersträva en likvärdig kvalitet över hela landet ingår de flesta regioner i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. 

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka fyra miljoner samtal per år. Av de som ringer 1177 följer omkring 90 procent de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

Har du synpunkter?

Du som har synpunkter eller klagomål på den rådgivning du fick när du ringde 1177 kan skicka in dem här. Dina synpunkter skickas till den region som genomförde samtalet.

Till toppen av sidan