Våld, övergrepp och sexuella trakasserier

Att bli utsatt för våld i nära relationer

Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan förekomma i alla slags relationer. Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet kan ge fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre.

På 1177.se kan du också läsa våldtäkt och om sexuella trakasserier. 

För dig som är ung finns det information på UMO.se om våld och kränkningar.

Stockholms län

Covid-19 och våld i hemmet

Coronapandemin kan innebära en ännu svårare situation för dig som är utsatt för våld i hemmet. Det är viktigt för dig att veta att det finns hjälp att få. I artikeln hittar du flera råd om när och hur du kan kontakta vården och längst ner hittar du länkar till flera hjälporganisationer. 

Den här artikeln är bearbetad i samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala.

Läs mer på 1177.se

Till toppen av sidan