Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Här finner du information om de avgifter som gäller inom vården i Sörmland. Regionens patientavgifter är fastställda av regionfullmäktige. Som patient betalar du den avgift som gäller i den region du besöker. Det innebär att avgifterna kan variera i olika regioner.

Det finns även högkostnadsskydd, som är maxbelopp för vad vård, sjuktransporter och läkemedel kostar dig under ett år. Högkostnadsskyddet gäller i hela Sverige.

Patientavgifter 2024

Besök på vårdcentral

 
Besök, vardagar* 250:-
Besök, helgjour 450:-
Receptförnyelse, 1/1-29/2 0:-
Receptförnyelse, från 1/3 100:-
Avgift för uteblivet, ej avbokat besök*** 400:-
Avgift för uteblivet, ej avbokat besök (helgjour)*** 600:-

Digitala besök till primärvård

 
Digitala besök till läkare eller psykolog** 100:-
Övriga digitala besök övriga yrkeskategorier** 0:-

Besök till specialistsjukvård

 
Besök**** 450:-
Besök på akutmottagning 450:-
Besök med remiss från primärvård 250:-
Digitala besök till läkare eller psykolog** 200:-
Digitala besök till övriga yrkeskategorier** 0:-
Receptförnyelse (utan besök), 1/1-29/2 0:-
Receptförnyelse (utan besök), från 1/3 100:-
Avgift för uteblivet, ej avbokat besök (gäller även videobesök)*** 600:-

Avgifter för övriga besök

 
Ambulanssjukvård 450:-
Besök röntgen, klinisk fysiologi, provtagning 0:-
Riktade hälsokontroller 0:-
Deltagande Sörmlands hälsoprogram 250:-
Avgift för uteblivet, ej avbokat besök*** 450:-

Avgifter för sjukhusvistelse

 
Avgift per dygn 130:-

Intyg

 
Förlängd sjukskrivning utan besök 0:-
Intyg utöver sjukintyg till försäkringskassa debiteras enligt särskild taxa  

* Vårdcentral och privata vårdgivare på primärvårdsnivå som har avtal med Region Sörmland.
**Distanskontakt med ljud, bild och/eller text som sker med säker inloggning.
*** Gäller alla oavsett ålder. Gäller även digitala besök. Ingår inte i högkostnadsskyddet.
**** Gäller även privat specialistmottagning som har avtal med Region Sörmland.

Särskilda regler och undantag

Barn och ungdomar

För barn och ungdomar är ambulanssjukvård, besök och sjukhusvistelser avgiftsfria till och med det år de fyller 19 år. Undantaget är bland annat intyg, vaccinationer inför utlandsresor, hälsokontroller, uteblivna besök och sjukresor. Från och med den första januari det år du fyller 20 år upphör den avgiftsfria hälso- och sjukvården.

TBE-vaccin är kostnadsfritt för alla barn som fyllt 3 år och till och med det år de fyller 19 år.

85 år och äldre

Från den dag du fyller 85 år är alla besök hos vårdcentral och sjukhus avgiftsfri. Det gäller även ambulanssjukvård. Däremot får du betala för uteblivet besök och om du blir inlagd på sjukhus.

Asylsökande eller papperslös

Här kan du som är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige läsa mer om vilken vård du har rätt till och vad du behöver betala.

Vaccinationer, intyg och hälsokontroller

Om du vill kontrollera din hälsa, få ett intyg eller vaccinera dig gäller en särskild taxa. Avgifter för detta ingår inte i högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.

Dödsfall i hemmet

När en person avlider i hemmet är det hälso- och sjukvårdens ansvar att konstatera dödsfallet och att ta hand om kroppen på ett värdigt sätt. Region Sörmland beställer transport till bårhus av en begravningsbyrå och står för transportkostnaden i de flesta fall.

Region Sörmland står inte för kostnaden för transport till bårhus

 • om anhöriga väljer att själva beställa transport till bårhus
 • om kroppen sveps och läggs direkt i kista
 • om personen ej är folkbokförd i Sörmland 
 • om en svensk medborgare avlider utanför Sverige
 • om en utländsk medborgare avlider i Sverige
 • vid transport av stoft.

Har du frågor om avgifter?

Kontakta mottagningen du besökt eller ska besöka, så hjälper de dig.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd för besök inom sjukvården

Högkostnadsskyddet för sjukvård är 1 400 kronor. Det innebär att du betalar högst 1 400 kr för sjukvårdsbesök under en 12-månadersperiod. Om du till exempel går på ett läkarbesök och redan betalat 1 350 kr för tidigare besök, behöver du alltså bara betala 50 kronor för det sista besöket. För den återstående tiden av perioden får du sedan ett frikort. Idag ska du vid varje besök inom sjukvården begära att få din avgift stämplad i ett högkostnadskort. Sedan 2017 använder Region Sörmland e-frikort. Detta innebär att stämpelkortet försvinner och istället sker registrering av högkostnadskort och frikort digitalt. Här kan du läsa mer om e-frikort.

Separata högkostnadsskydd finns även för läkemedel och sjuktransporter.

Avgiften som från och med i år tas ut för att förnya recept ingår i högkostnadsskyddet.

Gäller även tandvård

Även tandvård, som du betalar samma avgift för som inom hälso- och sjukvården, ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadskortet gäller i hela Sverige.

Högkostnadsskyddet för besök inom sjukvården gäller inte för:

 • vård på sjukhus
 • vaccinationer och intyg som betalas efter särskild taxa
 • hälsokontroller
 • kostnader för uteblivet besök
 • kostnader för journalkopior
 • preventivmedel
 • egenavgift för hjälpmedel

Högkostnadsskydd för sjukresor

Högkostnadstaket för sjukresor är 1 800 kronor. I likhet med högkostnadsskyddet för besök inom sjukvården räknas det från första resdagen och gäller under en 12-månadersperiod.

Högkostnadsskydd för läkemedel

Högkostnadsskyddet för läkemedel innebär att du betalar högst 2850 kr per 12-månadersperiod för dina receptbelagda läkemedel. Vänd dig till Apoteket för närmare upplysningar.

Frikort

Frikortet gäller i hela Sverige. Om du behöver ett utskrivet
frikort för besök i en annan region, kontakta samlad redovisning på 016-10 56 00.

Betalning

När du fått vård på Region Sörmlands sjukhus skickas en faktura hem till dig efter ditt besök. På Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset kan du också betala med kort eller kontanter i Kontaktcenter. På akutmottagningarna kan du endast betala med kort eller faktura.

Du som behöver betala för ett besök på vårdcentral får hem en faktura efter ditt besök.

Avgifter till Region Sörmland faktureras till din folkbokföringsadress. Om du inte bor på din folkbokföringsadress måste du anmäla adressändring till Skatteverket eller begära eftersändning av din post.

Om du vill ha din faktura till en annan adress än din folkbokföringsadress kan du anmäla särskild postadress till Skatteverket.

Du kan exempelvis anmäla en särskild postadress om du

 • är god man eller förvaltare som vill ta hand om huvudmannens post
 • är ett myndigt barn och ska ta hand om dina föräldrars post

Du som fått hem en faktura från Region Sörmland har 30 dagar på dig att betala den. Om du har frågor om en faktura kan du ringa till Redovisningsservice på telefon 016-10 56 00, måndag-fredag klockan 9.30-11.30.

Betalning för sjukhusvistelse

Efter att du varit inlagd på sjukhus får du en faktura hemskickad. Detta gäller även BB-vistelse.

Betalning till Hjälpmedelscentralen med autogiro

Du som får fakturor från Hjälpmedelscentralen kan anmäla att du vill betala dessa med hjälp av autogiro. Betalning sker då automatiskt på förfallodagen. Du kan läsa mer om hur du gör för att betala med autogiro här.

Om du inte betalar i tid

Fakturor som inte blir betalda i tid lämnas över till Visma, som därefter hanterar all påminnelse- och inkassohantering enligt riktlinjer från regionen. Då får du dessutom betala en extra avgift, plus ränta. För den som behöver kan det finnas möjlighet att dela upp sin skuld i en avbetalningsplan. Den som fått en påminnelse eller ett inkassokrav och har frågor eller vill diskutera sitt ärende, bör kontakta Visma så snart som möjligt. Av påminnelsen framgår på vilka olika sätt man kan komma i kontakt med dem.

E-faktura

Du som betalar dina fakturor via internetbank kan anmäla dig som e-fakturakund hos Region Sörmland.

Återbud

Kom ihåg att meddela om du inte kan komma till ett avtalat besök! Om du anmäler återbud i tid behöver du inte betala någon avgift alls, men om du inte anmäler återbud senast 24 timmar innan tiden för det bokade besöket får du en räkning på 400 kr för besök på primärvårdsnivå (vårdcentral, privat allmänläkare, privat sjukgymnast, privat psykoterapeut, privat kiropraktor, privat naprapat) eller 600 kr för besök på specialistnivå (sjukhus, privat specialist, t ex gynekolog eller ortoped).

Meddela förhinder - någon annan kan få din tid

Den allra viktigaste anledningen att anmäla ett återbud i god tid är att någon annan behövande då kan få tiden istället. Därför gäller regeln om återbud även den som har frikort samt barn och ungdomar 0-19 år. Även om du normalt inte skulle ha betalat för ditt  besök kan du alltså bli betalningsskyldig, om besöket uteblir utan att du meddelat den mottagning du skulle ha besökt.

 

Till toppen av sidan