Kostnader och ersättningar

Autogiro i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Du som får fakturor från Hjälpmedelscentralen kan anmäla att du vill betala dessa med hjälp av autogiro. Betalning sker då automatiskt på förfallodagen. Tänk på att andra fakturor från Region Sörmland, till exempel för patientavgifter, fortfarande måste betalas på samma sätt som tidigare.

Så här fungerar autogiro

Autogiro innebär att du skickar in en Autogiroanmälan till Region Sörmland – ett medgivande om att pengar får dras från ditt konto på förfallodagen. Om din anmälan blir godkänd så aktiveras autogiro inom några dagar. Det innebär att om du anmält autogiro väldigt nära ett faktureringstillfälle så kan det komma ytterligare en vanlig faktura innan autogiro går igång.

Även om du anmält autogiro så kommer du även fortsatt att få fakturor skickade till dig via papper eller e‑faktura via internetbank om du anmält detta. Fakturorna kommer att ha rubriken Autogirofaktura. Det kommer inte att finnas något inbetalningskort på fakturan. Istället kommer det att finnas en upplysning om att pengar kommer att dras från ditt konto på förfallodagen.

Anmälan

Så här anmäler du att du vill ha autogiro.

  1. Skriv ut anmälningsblanketten här.
  2. Fyll i dina uppgifter under rubriken Betalare.
  3. Skriv under anmälan.
  4. Skicka in blanketten till betalningsmottagen (Region Sörmland).

Det går även bra att anmäla autogiro för en annan person. Du kan till exempel ange att din partners eller någon annan närståendes fakturor ska betalas via autogiro från ditt konto.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om autogiro?

Om du har frågor om autogiro kan du ringa till Samlad Redovisning på telefon 016-10 56 00, knappval 1.

Om du har frågor om innehållet i en faktura, kontakta den referens som finns på fakturan.

Vad händer om jag inte har täckning på kontot?

Om du inte har täckning på kontot på förfallodagen så skickas en påminnelse ut till dig i pappersform. Fakturabeloppet måste då betalas på vanligt sätt. Även om du sätter in pengar på kontot så kommer ingen betalning av denna faktura att ske med hjälp av autogiro.

Kommande fakturor kommer dock att fortsätta hanteras via autogiro.

Byte av bank

Informera din nya bank om att du har medgivande till Autogiro så hjälper banken dig att flytta över medgivandena till ditt nya bankkonto.

Avanmälan

Om du inte längre vill använda autogiro avanmäler du dig genom att kontakta Samlad Redovisning på telefon 016-10 56 00, knappval 1.

Till toppen av sidan