Kostnader och ersättningar

E-frikort i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Under våren 2017 digitaliserar Region Sörmland sin hantering av högkostnadskort och frikort för sjukvård. Detta innebär att stämpelkortet försvinner och istället kommer registrering av högkostnadskort och frikort att ske digitalt.

E-frikort i Sörmland

Tjänsten e-frikort omfattar hela Region Sörmland samt privata vårdcentraler och privata vårdgivare. E-frikorten är en del av ett större arbete med att införa så kallad självcheck-in, vilket innebär att du som patient själv kommer att registrera dina besök vid centrala incheckningsterminaler på sjukhusen och vårdcentralerna. Om du behöver kan du få hjälp med incheckningen. I samband med besöket registreras också hur mycket av högkostnadsbeloppet på 1 400 kronor som du har betalat under det senaste året och om du har rätt till kostnadsfri vård. Om du inte nått upp till frikort så betalar du kontant eller via en faktura som skickas hem till dig.

Syftet med e-frikort är att förenkla för dig som patient då registreringen av högkostnadskort och frikort blir digital. Införandet av e-frikort ska också effektivisera regionens egen administration. E-frikorten är också en förberedelse inför en nationell frikortslösning som väntas framöver.

Införande av e-frikort innebär:

  • att stämpelkortet försvinner och registrering av högkostnads- och frikort sker digitalt.
  • att du inte behöver ta med något frikort till dina vårdbesök hos Region Sörmland.

Vill du ha ditt e-frikort utskrivet kontaktar du redovisningsservice på 016-10 56 00, måndag-fredag klockan 9.30-11.30.

Vid vårdbesök i andra regioner

Om du gör ett vårdbesök i andra regioner än Region Sörmland behöver du visa upp ett intyg på att du har e-frikort. För att få det  kontaktar du redovisningsservice på 016-10 56 00, måndag-fredag klockan 9.30-11.30.

Till toppen av sidan