Sharciyada iyo xuquuqda

Buuga bukaan jiifka

Patientjournalen - somaliskaThe content concerns Västerbotten

Läs texten på svenska här

Markii adiga soo doonatid iyo lagu siiyo daryeel caafimaad waxaa lagu qori buuga bukaan jiifka. Ujeedada ugu muhiimsan buuga bukaan jiifka baa ah in adiga daryeelkaada shaqaalaha ku siinaayaan la qoro. Wuxuu noqon buug laga heli warbixin iyo adiga kula socon, oo tusaale ahaan daryeelka adiga lagu siiyo. Buuga bukaan jiifka wuxuu xitaa fududeyn sidaa adiga uga qeyb-qaadan laheed daryeelkaada.

Buuga bukaan jiifka waa muhiim haddii

  • adiga dacwo ka tahay daryeelka iyo loo baahdo in baaritaan la suubiyo
  • waa baahanyahay sidii dib u raacid iyo horumarin loogu suubiyo daryeelka caafimaadka
  • waxaa, xaaladaha qaaska qaarkood, loo isticmaali cilmi baaritaanka.

Dhammaan shaqaalaha la aqoonsanyahay oo ka shaqeeyo daryeelka caafimaadka iyo isbitaalada waa iney ku qoran buuga bukaan jiifka qiimeynta ey suubiyaan, tallaabooyinka qaadaan iyo wixii la mid ah ey suubiyaan. Waxaa xitaa jiro kooxyo kale oo shaqaalaha kamid ah laakiin la aqoonsaneen oo ayaga xitaa ku qori warbixin buuga bukaan jiifka. Shaqaalahas waxaa kamid ah tusaale ahaan shaqaalaha la taliyaha bulshada iyo shaqaalaha la shaqeynaayo shaqaalaha la aqoonsanyahay.

To the top of the page