Njuolgadusá ja rievtesvuoda

Dån guhti unneplågogielav ságasta

Du som talar ett minoritetsspråk - lulesamiska

Dån guhti rijkalasj unneplåhkuj gullu, dujna muhtem mærráj la riektá ietjat gielav anátjit gå huvsujn guládallamin la. Dánna gehtja mij iesjgeŋga dilijn fámon la.

Läs texten på svenska här.

Muhtem guovlojn rijkan sierra mærrádusá fámon li. Vaj diehtojuohkemav ietjat guovlos oadtjot, de bærrájgæhttjat hæhttu riekta guovlov válljim la, gå dán biele bajemusán guovlov vállji.

To the top of the page