Pung och testiklar

Testikel som inte kommit ner i pungen

Hos en del barn har en eller båda testiklarna inte kommit ner i pungen när barnet föds. Ibland kommer testikeln ner i pungen av sig självt under det första halvåret. Hos för tidigt födda är det rätt vanligt att testiklarna inte finns i pungen redan vid födseln. Ibland behöver testikeln flyttas med en operation.

Det är bra att berätta på barnavårdscentralen, BVC om du misstänker att testiklarna inte är på plats i pungen.

Till toppen av sidan