Riktlinjer för språket

Att skriva lätt svenska för översättning på 1177.se

Riktlinjerna bygger på allmänna råd om texter på lätt svenska och särskilda råd för att skriva för personer med annan språklig och kulturell bakgrund.

Till toppen av sidan