Om varumärket 1177 Vårdguiden

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster – när du skriver för vårdpersonal

Riktlinjerna är ett stöd för dig som kommunicerar om 1177 Vårdguidens e-tjänster. Här står det hur du ska uttrycka dig när du riktar dig till vårdpersonal, så att vårdpersonalen uttrycker sig likadant som till invånaren på 1177.se. Riktlinjerna för hur du ska skriva direkt till invånare finns i texten Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster – när du skriver till invånare.

Till toppen av sidan