1177 Vårdguidens varumärkesmanual

Budskapsplattform

Vi behöver beskriva 1177 Vårdguiden på ett enhetligt sätt, oavsett vem som kommunicerar. Formuleringarna har skrivits utifrån det generella uppdrag som är lika för alla regioner och är alltid OK att använda. I budskapsplattformen finns formuleringar att utgå från när du beskriver 1177 Vårdguiden.

Sidan är under arbete och budskapen kommer utökas succesivt.

Till toppen av sidan